• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chemoreceptor

  Przeczytaj także...
  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Amfidie, inaczej narządy boczne - narządy umiejscowione z przodu i po bokach ciała nicieni (Nematoda), pełniące funkcję chemoreceptorową. Spotykane u wolnożyjących form.
  Smak – jeden z podstawowych zmysłów dostępnych organizmom, służący do chemicznej analizy składu pokarmu. U wielu organizmów smak i węch nie są oddzielone.

  Chemoreceptoryreceptory rozróżniające substancje chemiczne.

  Do podstawowych chemoreceptorów zalicza się receptory wykrywające smak i zapach. Z chemorecepcją związane są również receptory wykrywające tlen, dwutlenek węgla i poziom pH płynów ustrojowych.

 • białka: białka receptorowe smaku i węchu
 • komórki: neurony smakowe, neurony węchowe
 • narządy: kubki smakowe, śluzówka węchowa
 • U nicieni są nimi amfidie.

  Płyn ustrojowy – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zwany elektrolitem, a także niejonowych substancji tworzących układ koloidalny. Występuje w komórkach i przestrzeniach pozakomórkowych.Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.