Chemioterapeutyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chemioterapeutyk – rodzaj substancji chemicznej stosowany w leczeniu chorób zakaźnych.

Kwas pipemidynowy, kwas pipemidowy – organiczny związek chemiczny, syntetyczny chemioterapeutyk z grupy kwasów chinolonokarboksylowych (4-chinolonów) działający bakteriobójczo silniej niż kwas nalidyksowy na bakterie Gram-ujemne. Działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Pochodne nitrofuranu - grupa organicznych związków chemicznych zawierające w swojej strukturze szkielet nitrofuranu (furanu z przyłączoną grupą nitrową). Stosowane jako leki bakteriobójcze o dość szerokim spektrum działania.

Dokładniej, są to leki przeciwdrobnoustrojowe otrzymane na zasadzie całkowitej syntezy chemicznej, nieposiadające swojego odpowiednika w przyrodzie.

Bezpośrednio działanie wszystkich chemioterapeutyków polega na zwalczaniu rozwoju drobnoustrojów w organizmie. Do tej grupy leków należą m.in. sulfonamidy przeciwbakteryjne (w przeciwieństwie do sulfonamidów moczopędnych i przeciwcukrzycowych).

Chemioterapeutyki bywają niekiedy zaliczane do antybiotyków, jednak nie jest to prawidłowe, gdyż antybiotyki w większości powstają na drodze półsyntezy z substratów naturalnych, a jeśli uzyskiwane są w całości syntetycznie, to ich budowa wywodzi się od związków, które obserwowane są w naturze. Chemioterapeutyki natomiast nie mają takich odpowiedników. Obecnie jednak w piśmiennictwie medycznym coraz częściej używana jest ta nieprawidłowa definicja – wynika to z tego, że anglojęzyczne określenia antibiotic (oznaczające antybiotyk) i antimicrobial (oznaczające każdy lek przeciwdrobnoustrojowy) (czyli antybiotyki i chemioterapeutyki) tłumaczone są przeważnie jako „antybiotyk”.

Nitrofurantoina (łac. Nitrofurantoinum) – pochodna 5-nitrofuranu (5-nitrofuraldehydu) połączonego z pierścieniem hydantoiny należąca do grupy chemioterapeutyków syntetycznych. Lek wykazuje działanie bakteriostatyczne, przeciwpierwotniakowe i przeciwgrzybicze.Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych drobnoustrojów hamując ich wzrost i podziały. Antybiotyki są przedmiotem badań auksanografii, stosuje się je jako leki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Bywają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, np. neutropenii, a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

Podział ze względu na budowę chemiczną[ | edytuj kod]

 • chinolony:
 • chinolony niefluorowane:
 • I generacji – kwas nalidyksowy
 • II generacji – garenoksacyna
 • fluorochinolony (podział na generacje niejednoznaczny – w zależności od opracowania wyróżnia się 2, 3 lub 4 generacje):
 • I/II generacji – cyprofloksacyna, norfloksacyna, lewofloksacyna (czasem zaliczana do III/IV generacji), kwas pipemidynowy
 • III/IV generacji – moksyfloksacyna
 • oksazolidynonylinezolid
 • nitroimidazole – metronidazol, tinidazol
 • nitrofuranynitrofurantoina
 • sulfonamidysulfacetamid, sulfamethoxazolum
 • diaminopirymidyniny – trimetoprym, iklaprim
 • urotropina
 • nitazoksanid

 • Lewofloksacyna (łac. levofloxacinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy chinolonów, enancjomer S ofloksacyny, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, profilaktyki po zabiegu leczenia operacyjnego zaćmy oraz gruźlicy wielolekoopornej. Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • farmakologia
 • farmakoterapia
 • Warto wiedzieć że... beta

  Tinidazol, tynidazol – organiczy związek chemiczny, pochodna 5-nitroimidazolu, lek przeciwpasożytniczy i przeciwbakteryjny.
  Sulfonamidy (sulfamidy) – grupa organicznych związków chemicznych będących amidami kwasów organosulfonowych. Wzór ogólny: RSO2NRR (gdzie R – dowolna grupa organiczna; R,R – H lub grupa organiczna).
  Linezolid – syntetyczny chemioterapeutyk z grupy oksazolidynonów stosowany w infekcjach wywołanych przez wielolekooporne szczepy bakterii wliczając paciorkowce i gronkowca złocistego: MRSA (opornego na metycylinę), a w szczególności VRSA (opornego na wankomycynę).
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Moksyfloksacyna – chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów, zaburzający replikację DNA bakterii (inhibitor gyrazy DNA oraz topoizomerazy IV).
  Sulfacetamid – organiczny związek chemiczny, amid kwasu para-amino-benzenosulfonowego i kwasu octowego. Jego sól sodowa stosowana jest jako chemioterapeutyk w zapaleniach spojówki i rogówki.
  Trimetoprym (ang. trimethoprim) – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk, będący inhibitorem reduktazy kwasu dihydrofoliowego.

  Reklama