• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chełmno  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Grzegorz Mielcarski (ur. 19 marca 1971 w Chełmnie) – były polski piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant Polski.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Chełmno (daw. pol. Chołmien, łac. Culmen, niem.: Culm, Kulm) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu chełmińskiego w dolinie Dolnej Wisły, nad Wisłą i wpadającą do niej Frybą. Miasto leży 40 km na północ od Torunia i 30 km na zachód od Grudziądza. W pobliżu most przez Wisłę na trasie drogi krajowej nr 91. Większość miasta włącznie z historycznym centrum Chełmna leży na wysokiej skarpie odległej około 1,5 km od Wisły, pozostałe osiedla – głównie wielkopłytowe – na wschód i południe od niego. Miasto jest stolicą historyczno-geograficznego regionu ziemia chełmińska. Łącznie z Toruniem jest najstarszym miastem tego obszaru i jednocześnie w północnej Polsce (prawa miejskie – tzw. prawo chełmińskie, w 1233).

  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskim

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa toruńskiego.

  Według danych GUS z 31 grudnia 2013 roku miasto miało 20 622 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Komunikacja
 • 3 Demografia
 • 4 Historia
 • 4.1 Nazwa miasta
 • 4.2 Historia Chełmna
 • 5 Zabytki
 • 6 Religia
 • 7 Osoby urodzone w Chełmnie
 • 8 Miasta partnerskie
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • Położenie[]

  Według danych z 2002 Chełmno ma obszar 13,86 km², w tym: użytki rolne: 47%, użytki leśne 4%

  Kamienica Cywińskich w Chełmnie – dom znajdujący się przy ul. Rycerskiej 2, na działce narożnej z Rynkiem. Została zbudowana w drugiej połowie XIII w., co czyni go jednym z najstarszych zachowanych budynków świeckich w Chełmnie. Z tego czasu zachowały się gotyckie ściany obwodowe. W XIV w. dobudowano od wschodu oficyny. W 1570 r. została przebudowana z fundacji Melchiora Cywińskiego w stylu renesansowym. Z przebudowy tej pochodzą fragmenty wystroju rzeźbiarskiego, wmurowane w fasadę, pochodzące przypuszczalnie z dwóch portali: trójkątny naczółek ze sceną Zwiastowania, napisem fundacyjnym Melchiora Cywińskiego i dwoma herbami (jeden to Puchała), półkolisty tympanon ze sceną Pokłonu Trzech Króli i dwie głowy lwów z ościeży portalu. We wnętrzu zachowały się drewniane renesansowe stropy z profilowanymi belkami. Na początku XIX w. kamienica została przebudowana w stylu klasycystycznym, a w 1889 przekształcono wnętrza.Lokacja na surowym korzeniu – lokacja wsi lub miasta przeprowadzona w miejscu dotąd niezagospodarowanym i niezamieszkanym. Pozwalała na wyznaczenie regularnego planu ulic i ustalenie z góry rozlokowania poszczególnych obiektów miejskich, wielkości rynku, położenia kościoła farnego itp. W miarę możliwości starano się zakładać miasta właśnie w ten sposób. Często wiązało się to z koniecznością karczunku lasów i zagospodarowania dzikiego terenu. W związku z tym w osadach zakładanych na surowym korzeniu znacznie dłuższy niż w innych był okres wolnizny. Wynosił on nawet do 24 lat. W Polsce osady na surowym korzeniu lokowano powszechnie od XIII wieku w związku z ożywionym ruchem kolonizacyjnym na prawie niemieckim. Proces ten miał duże nasilenie w Małopolsce i na Rusi także w XIV wieku, zwłaszcza za panowania Kazimierza Wielkiego. Lokacje na surowym korzeniu w późniejszym okresie były rzadsze, na co wpłynął ogólny regres miast i zmiany w gospodarce rolnej. Miasta zakładano wprawdzie nadal, ale w XVI i XVII wieku były to głównie lokacje magnackie, a nie królewskie (np. Głogów Małopolski lokowany w 1570).

  Miasto stanowi 0,63% powierzchni powiatu.

  Sąsiednie gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Stolno, Świecie

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Piotra i św. Pawła w Chełmnie, dawny kościół dominikański, od 1829 do 1945 ewangelicki, obecnie filialny w parafii Wniebowzięcia NMP, położony w północno-wschodniej części starego miasta w Chełmnie, w bloku ograniczonym ulicami Wodną i Kościelną oraz murami miejskimi. Fasada kościoła stanowiła pierwowzór fasady katedry warszawskiej.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Zgromadzenie Misji (nazwy potoczne: Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Misjonarze Wincentego à Paulo, lazaryści - czasem mylone z zakonem rycerskim o podobnej nazwie potocznej) - zgromadzenie zakonne, założone 17 kwietnia 1625 roku przez św. Wincentego à Paulo.
  Leon Raszeja (ur. 26 czerwca 1901 w Chełmnie, zm. 9 września 1939 w Lublinie) – prawnik, działacz społeczno-polityczny, prezydent Torunia w latach 1936-1939. Brat Franciszka i Maksymiliana.
  Brunon Bendig (ur. 6 października 1938 w Chełmnie, zm. 15 września 2006 w Gdańsku), polski bokser, medalista olimpijski i wicemistrz Europy.
  Cmentarz żydowski w Chełmnie – kirkut został założony w XIX wieku. Mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. W czasie II wojnie światowej został zniszczony przez hitlerowców. W maju 2007 została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca istnienie kirkutu i jego dewastację przez Niemców. Tablicę ufundowały władze miasta i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
  Lądowisko Watorowo (kod ICAO: EPWT) - lądowisko powstałe w 2006 roku w Watorowie, w województwie kujawsko-pomorskim, ok. 6 km na południe od Chełmna. Posiada ono trawiastą drogę startową o długości 904 m. Właścicielem lądowiska jest ADRIANA S.A..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.