• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Charles Frake

  Przeczytaj także...
  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:Uniwersytet Yale’a, Uniwersytet Yale (ang. Yale University) – amerykański uniwersytet niepubliczny w mieście New Haven, w stanie Connecticut, jeden z najbardziej prestiżowych, należący do Ligi Bluszczowej, przodujący w rankingach kierunków prawniczych.
  National Academy of Sciences (NAS) – narodowa akademia nauk Stanów Zjednoczonych jest amerykańską korporacją, której członkowie pro publico bono służą jako doradcy w zakresie nauki, inżynierii oraz medycyny. Jej członkowie są co rok wybierani przez bieżących członków, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze.

  Charles O. Frake – amerykański antropolog, profesor Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo.

  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo (ang. State University of New York at Buffalo, University at Buffalo) – amerykańska uczelnia wyższa z siedzibą w Buffalo oraz Amherst w stanie Nowy Jork. Antropologia kognitywna - metoda ta dotyczy badań nad językiem, który to odzwierciedla świat. Za pomocą metod lingwistycznych bada się inne niż językoznawstwo dziedziny życia. Badania te miały pomóc w poznaniu kultury symbolicznej. Przedstawiciel: Ward Goodenough.

  Specjalizuje się w dziedzinie antropologii kognitywnej i lingwistyki antropologicznej. Stopień doktora uzyskał w 1955 na Uniwersytecie Yale’a. Od 1986 jest członkiem National Academy of Sciences.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.