• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chanat Chiwy

  Przeczytaj także...
  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.Język uzbecki (uzb. Oʻzbekcha) – język z rodziny języków tureckich, urzędowy w Uzbekistanie. Dane mówiące o liczbie mówiących językiem uzbeckim są rozbieżne. Zgodnie ze spisem powszechnym, przeprowadzonym w 1989 r., językiem uzbeckim na terenie byłego ZSRR posługiwało się ok. 16,7 mln osób. Poza Uzbekistanem uzbecki jest i był w przeszłości używany głównie w Afganistanie, gdzie liczbę jego użytkowników ocenia się na ok. 1,2-1,4 mln osób. Uzbeckim posługują się także Uzbecy osiadli w sąsiednich republikach środkowoazjatyckich: w Kazachstanie, Kirgistanie, azjatyckiej części Rosji, w Turkmenistanie, a także w Chinach. Stosunkowo niewielkie skupiska emigrantów uzbeckich występują w Australii, Izraelu, Niemczech, Turcji, na Ukrainie i w USA.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Azja Środkowa w 1903 roku, chanat Chiwy na lewo od centrum mapy
  Flaga chanatu Chiwy 1917-1920

  Chanat Chiwy (uzb. Xiva Xonligi) – historyczne państwo w środkowej Azji, istniejące w latach 1515-1920.

  Po rozpadzie Imperium Timurydów, Szejbanidzi, lokalna dynastia uzbecka, utworzyła Chanat Chiwy. W 1873 armia rosyjska zdobyła Chiwę i narzuciła zwierzchność chanatowi. W 1918 wybuchło inspirowane przez bolszewików powstanie antymonarchistów i plemion turkmeńskich przeciwko chanowi Sajjidowi Abdullahowi. 2 lutego 1920 chan abdykował. Do Chiwy wkroczyła Armia Czerwona, a 2 miesiące później utworzono Chorezmijską LRR.

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Chanowie Chiwy[ | edytuj kod]

  Dynastia Szejbanidów

 • Ilbars I (1515-1525)
 • Sultan Haji (1525-?)
 • Hasan Quli
 • Sufyan
 • Bujugha
 • Avnik
 • Qal (1539-46)
 • Aqataty (1546)
 • Dust Muhammad (1546-58)
 • Haji Muhammad I (1558-1602)
 • Arab Muhammad I (1602-1623)
 • Isfandiyar (1623-1643)
 • Abu al-Ghazi I Bahadur (1643-1663)
 • Anusha (1663-1687)
 • Muhammad Awrang (1687-1688)
 • Ishaq Agha Shah Niyaz (1688-1702)
 • Arab Muhammad II (1702-?)
 • Haji Muhammad II
 • Yadigar (1714)
 • Awrang (1714-1715)
 • Shir Ghazi (1715-1728)
 • Ilbars II (1728-1740)
 • Abu al-Ghazi II Muhammad (1742-1745)
 • Ghaib (1745-70)
 • Abu al-Ghazi III (1770)
 • Abu al-Ghazi ibn Gha'ib (1791–1804)
 • Isfandiyar Jurji Bahadur (1910–1918), przedostatni Chan Chiwy

  Dynastia Qungrat

  Uzbecy – najliczniejszy naród Azji Środkowej zamieszkujący Uzbekistan, a także sąsiednie państwa Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Turkmenistan i Kazachstan oraz chiński region autonomiczny Sinciang. Dominującą religią jest islam. Główne zajęcia to rolnictwo, handel, rzemiosło oraz hodowla zwierząt.SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
 • Iltazar Inaq ibn Iwaz Inaq Biy (1804–1806)
 • Abu al-Ghazi ibn Gha'ib (1806)
 • Muhammad Rahim Bahadur (1806–1825)
 • Allah Quli Bahadur (1825–1842)
 • Muhammad Rahim Quli (1842–1846)
 • Abu al-Ghazi Muhammad Amin Bahadur (1846–1855)
 • Abdullah (1855)
 • Qutlugh Muhammad Murad Bahadur (1855–1856)
 • Mahmud (1856)
 • Sajjid Muhammad (1856–1864)
 • Muhammad Rahim Bahadur (1864–1910)
 • Isfandiyar Jurji Bahadur (1910–1918)
 • Sajjid Abdullah (1918–1920)

 • Szejbanidzi - dynastia pochodzenia mongolskiego, później jednak sturkizowana, rządząca na terenie północno-zachodniej Syberii do roku 1598, a od drugiej ćwierci XV wieku także w różnych regionach Azji Środkowej, aż do końca XVII wieku.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Chiwa (uzb. Xiva) – miasto nad rzeką Amu-Darią w wilajecie chorezmijskim Uzbekistanu w Azji Środkowej, 41 tys. mieszkańców (1991).
  Turkmeni – naród turecki zamieszkujący Azję Środkową, najliczniej w Turkmenistanie (5,1 mln – 1995), płn.-wsch. Iranie, płn. Afganistanie i wsch. Turcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.751 sek.