• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chakaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

  Przeczytaj także...
  Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, ASRR – jednostka podziału polityczno-administracyjnego ZSRR, stanowiąca formę autonomii przyznawanej narodom, których liczebność była zbyt niska, by utworzyć republikę związkową.Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
  Chakasowie lub Chakasi (nazwa własna: тадар - tadar i хоорай - chooraj) - jeden z ludów tureckich zamieszkujący południową Syberię, głównie Chakasję i obwód kemerowski. Liczebność - 75,6 tys. (spis powszechny z 2002 r.). Używają języka chakaskiego, (z grupy tureckiej), w ostatnich latach coraz częściej wypieranego przez rosyjski. Zajmują się hodowlą owiec, kóz, bydła i koni, rzadziej uprawą ziemi i myślistwem. Niegdyś wyznawali szamanizm, a od XIX wieku - prawosławie. Podporządkowani Rosji od XVIII wieku.

  Chakaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Chakaska ASRRrepublika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

  Chakaska ASRR została utworzona tuż przed rozpadem ZSRR, w sierpniu 1990 r., kiedy to podniesiono rangę i poszerzono zakres autonomii Chakasów, likwidując istniejący od 1930 r. Chakaski Obwód Autonomiczny i zastępując go Chakaską ASRR.

  3 lipca 1991 r. republika została przemianowana na Chakaską Socjalistyczną Republikę Radziecką, pozostającą w składzie Rosyjskiej FSRR (zmiana nazwy wprowadza zamieszanie w nazewnictwie radzieckich republik – podmioty mające status SRR nie wchodziły w skład innych republik oraz miały prawo secesji ze związku).

  Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, ASRR – jednostka podziału polityczno-administracyjnego ZSRR, stanowiąca formę autonomii przyznawanej narodom, których liczebność była zbyt niska, by utworzyć republikę związkową.Rozpad Związku Radzieckiego – proces trwający w latach 1988-1991, podczas którego wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodległymi państwami. W ten sposób Związek Radziecki zniknął z mapy świata, a za datę jego upadku oficjalnie uważa się 26 grudnia 1991 roku.

  Republika istniała przez krótki czas i została rozwiązana na fali zmian i reform związanych z likwidacją Związku Radzieckiego i uzyskiwaniem suwerenności przez Rosję. Gdy po kilkumiesięcznym istnieniu Chakaska SRR została zlikwidowana, w 1992 r. powołano zamiast niej autonomiczną Republikę Chakasji, mającą status autonomicznej republiki rosyjskiej.

  Podział administracyjny Rosji – dokonany dla potrzeb usprawnienia wykonywania zadań przez organy administracji publicznej, oraz zapewnienia terytorialnej autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym zwarte obszary, podział terytorium Federacji Rosyjskiej na mniejsze jednostki.Chakasja (ros. Республика Хакасия, chakaski Хака́с Респу́бликазы, tr. Chakás Respúblikazy) – autonomiczna republika w Federacji Rosyjskiej.

  Informacje na temat położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Chakaskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej znajdują się w: artykule poświęconym republice Chakasji, jak obecnie nazywa się podmiot Federacji Rosyjskiej, bidacy prawną kontynuacją Chakaskiej ASRR.

  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.Chakaski Obwód Autonomiczny, Chakaski OA – obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1930-1991, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Chakaski Obwód Autonomiczny
 • Chakasja
 • autonomiczna socjalistyczna republika radziecka
 • Związek Radziecki i Rosyjska FSRR
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.623 sek.