• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cewice - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Sierakowice (kaszb. Gmina Serakòjce) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim. W 2007 w gminie wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Cewicegmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.

  W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Bukowina, Cewice, Karwica, Łebunia, Maszewo Lęborskie, Osowo Lęborskie, Oskowo, Pieski, Popowo, Siemirowice, Unieszyno.

  Siedziba gminy to Cewice.

  Gmina Potęgowo – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim. Położona we wschodniej części powiatu słupskiego, w zlewniach rzek Łupawy i Łeby.Unieszyno (kaszb. Ùnieszëno lub też Wieldżé Ònieszëno, niem. Groß Wunneschin) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice. Wieś jest siedzibą sołectwa Unieszyno w którego skład wchodzą również Krępkowice i Unieszynko.

  Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwało 7 371 osób.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Cewice ma obszar 187,86 km², w tym:

 • użytki rolne: 31%
 • użytki leśne: 59%
 • Gmina stanowi 26,57% powierzchni powiatu.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².

  Historia[]

  Gmina Cewice powstała po II wojnie światowej (1945) na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. III okręg administracyjny – Pomorze Zachodnie). 25 września 1945 roku gmina – jako jednostka administracyjna powiatu lęborskiego – została powierzona administracji wojewody gdańskiego, po czym z dniem 28 czerwca 1946 roku weszła w skład woj. gdańskiego. Nazwa gminy pochodzi od wsi Cewice, lecz siedzibą władz gminy była Łebunia.

  Powiat lęborski (kaszb. Lãbòrsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lębork.Siemirowice (kaszb. Szëmrejce lub też Szëmrowice, Szëmrojce, Semirowice, niem. Schimmerwitz) – duża wieś kaszubska na północno-zachodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice.

  Według stanu z 1 lipca 1952 roku gmina była podzielona na 11 gromad: Bochowo, Bukowina, Cewice, Karwica, Krępkowice, Łebunia, Małoszyce, Maszewo, Osowo, Siemirowice i Unieszyno. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jednostkę o podobnym składzie przywrócono 1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy.

  Gmina Nowa Wieś Lęborska (do 1953 gmina Nowa Wieś ) - gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Cewice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Cewice.png

  Przyroda[]

  Na terenie gminy, w leśnictwie Maszewo (oddział 36d) rośnie jeden z najstarszych w kraju i największych w województwie dębów - Świętopełk, mający w 2016 roku około 640 lat. Drzewo miało obwód 770cm, a wysokość 22 m (w 2010). Pień ma liczne ślady po wyłamanych konarach, a także od uderzeń piorunów. Do dębu prowadzi ścieżka edukacyjno – przyrodnicza.

  Karwica (kaszb.Karwicò) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice. Wieś jest siedzibą sołectwa Karwica w którego skład wchodzi również miejscowość Lesiaki.Cewice (kaszb. Cewice, niem. Zewitz) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice przy trasie drogi wojewódzkiej nr 212. Miejscowość jest siedzibą gminy Cewice. Na zachód od Cewic przebiegała trasa linii kolejowej Lębork-Bytów-Miastko (obecnie nieistniejąca). W pobliskich Siemirowicach znajduje się lotnisko wojskowe.

  Sąsiednie gminy[]

  Czarna Dąbrówka, Lębork, Linia, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Sierakowice

  Przypisy

  1. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  2. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  3. Informacje o zespole archiwalnym Gminna Rada Narodowa w Rozłazinie (SEZAM) (pol.). Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni. [dostęp 25 listopada 2007].
  4. M.P. z 1945 r. Nr 29, poz. 77
  5. Dz. U. z 1946 r. Nr 28, poz. 177
  6. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. z 1944 r. Nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1944 r. Nr 14, poz. 74)
  7. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
  8. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  9. Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
  10. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  11. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Cewice, w oparciu o dane GUS.
  12. Krzysztof Borkowski, Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński. Drzewa Polski. 2016. s.226-227
  Lębork (pierwotnie Łebno; kaszb. Lãbórg lub też Lãbórch, niem. Lauenburg) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Łęczyce – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.
  Oskowo (kaszb. Òskowò, niem. Wutzkow) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice przy trasie drogi wojewódzkiej nr 212. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego. Przez miejscowość przepływa rzeka Bukowina, która jest jednym z głównych dopływów rzeki Łupawa. W centrum wsi położony jest dwór, zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku, który w chwili obecnej stanowi własność prywatną. W lassie, przy drodze z Oskowa do Siemirowic, położone jest cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu XII-VII w p.n.e. Na cmentarzysko, które zajmuje obszar 1500 m na 500 m, skalda się 12 mogił, które zostały naruszone jeszcze w czasach nowożytnych. Na podstawie wydobytych na cmentarzysku wyrobów metalowych oraz ceramiki, kurhany datowane są na IV okres epoki brązu (1000-800 r. p.n.e.) oraz początki V okresu tej epoki (ok. 700 r. p.n.e.). Zaliczane są do grupy wschodniopomorskiej (kaszubskiej) kultury łużyckiej.
  Popowo (kaszb. Pòpòwò lub też Pôpòwò, niem. Poppow) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice na południowym skraju kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej. Wieś jest siedzibą sołectwa Popowo w którego skład wchodzi również miejscowości Okalice i Dziechno.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gmina Czarna Dąbrówka – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.
  Maszewo Lęborskie (kaszb. Maszewò, niem. Groß Massow) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice na obszarze kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej.
  Bukowina (kaszb. Bùkòwina lub też Bùkòwinë, niem. Buckowin) – wieś kaszubska w Polsce położona na północno-zachodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice przy 214. W pobliskich Siemirowicach (na zachodzie) znajduje się lotnisko wojskowe. Na południe od Bukowiny znajduje się jezioro Kamienickie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.