• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cesarska Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Bronisław Jasiński (ur. 12 czerwca 1873 we Włocławku, zm. 17 kwietnia 1965) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny sandomierski w latach 1930–1934, biskup diecezjalny łódzki w latach 1934–1946.Bolesław Hieronim Kłopotowski (ur. 13 marca 1848 w Szarogrodzie, zm. 24 lutego 1903 w Sankt Petersburgu) – polski duchowny katolicki, biskup łucko-żytomierski, arcybiskup mohylewski.
  Rektorzy[ | edytuj kod]
 • 1842–1855 Ignacy Hołowiński
 • 1860-1864 Aleksander Bereśniewicz
 • 1877-1884 Szymon Marcin Kozłowski (doctor honoris causa tej uczelni)
 • 1884–1897 Franciszek Symon
 • 1901-1910 Longin Żarnowiecki
 • 1910–1913 Aleksander Kakowski (także absolwent tej uczelni)
 • 1914-1918 Idzi Radziszewski
 • Studenci[ | edytuj kod]

  Jej słuchaczami i absolwentami byli m.in. polscy księża:

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Antoni Baranowski, lit. Antanas Baranauskas (ur. 17 stycznia 1835 w Oniksztach, zm. 26 listopada 1902 w Sejnach) – duchowny rzymskokatolicki, poeta, językoznawca, biskup pomocniczy żmudzki w latach 1884–1897, biskup diecezjalny sejneński w latach 1897–1902.
 • Zygmunt Szczęsny Feliński kanonizowany w 2009 r.,
 • Ignacy Skorupka poległy w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej,
 • Stefan Denisewicz związany ze Smoleńskiem i Mohylewem,
 • Józef Abelewicz rektor Seminarium Duchownego w Wilnie,
 • Bolesław Hieronim Kłopotowski biskup łucko-żytomierski i arcybiskup mohylewski,
 • Michał Godlewski biskup pomocniczy łucki i żytomierski i arcybiskup tytularny Amorianus,
 • Antoni Baranowski biskup, polski i litewski poeta,
 • Jan Cieplak arcybiskup nominat wileński i sufragan mohylewski (uzyskał tu doktorat z teologii),
 • Marian Leon Fulman biskup diecezjalny lubelski,
 • Maria Andrzej Gołębiowski biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Romuald Jałbrzykowski arcybiskup metropolita wileński i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski,
 • Włodzimierz Jasiński biskup diecezjalny sandomierski i łódzki,
 • Antoni Karaś biskup diecezjalny augustowski i wyłkowyski,
 • Władysław Krynicki biskup pomocniczy i diecezjalny włocławski,
 • Paweł Kubicki biskup pomocniczy sandomierski,
 • Augustyn Łosiński biskup diecezjalny kielecki,
 • Zygmunt Łoziński biskup miński i biskup piński,
 • Jerzy Matulewicz biskup wileński,
 • Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz sufragan wileński,
 • Antoni Julian Nowowiejski biskup diecezjalny płocki i arcybiskup ad personam,
 • Wojciech Owczarek biskup pomocniczy włocławski,
 • Józef Pastuszka psycholog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1938–1947 dziekan Wydziału Filozofii KUL,
 • Maria Jakub Próchniewski biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce,
 • Henryk Przeździecki biskup podlaski i biskup siedlecki,
 • Marian Józef Ryx biskup diecezjalny sandomierski,
 • Czesław Sokołowski rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Franciszek Sonik biskup pomocniczy kielecki,
 • Władysław Szcześniak biskup pomocniczy warszawski,
 • Adolf Szelążek biskup diecezjalny łucki,
 • Antoni Szlagowski biskup pomocniczy warszawski,
 • Felix Franciszek Szymanowski kapłan i architekt Katedry Starokatolickiej Mariawitów w Płocku
 • Kazimierz Tomczak biskup pomocniczy łódzki,
 • Leon Wetmański biskup pomocniczy płocki,
 • a wykładowcami m.in.:

  Karol Jaroszyński – przyjaciel i dobroczyńca rodziny cara Mikołaja II Romanowa podczas jej odosobnienia na Syberii. Proaliancki finansista z polskiej rodziny szlacheckiej zamieszkałej na Podolu.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
 • Czesław Falkowski,
 • Bolesław Hieronim Kłopotowski,
 • Jan Cieplak (adiunkt; wykładał archeologię biblijną, liturgię, teologię moralną i uczył śpiewu kościelnego),
 • Michał Godlewski (kierował Zakładem Homiletyki, a następnie Zakładem Historii Kościoła),
 • Jerzy Matulewicz (kierował katedrą socjologii),
 • Stanisław Trzeciak
 • Leon Wetmański (pełnił funkcję ojca duchownego).
 •  Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci i studenci Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu.
  Bp Roman Maria Jakub Próchniewski (ur. 29 lutego 1872, zm. 13 lutego 1954 w Płocku) – biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w latach 1945–1953.Ignacy Hołowiński (pseud. Żegota Kostrowiec, Ignacy Kefaliński) (ur. 24 września 5 października 1807 w miejscowości Owrucz na Polesiu Wołyńskim, zm. 19 października 1855 w Petersburgu) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup mohylewski, profesor Uniwersytetu Kijowskiego, potem Akademii Duchownej w Petersburgu, apologeta i patrolog, pisarz i tłumacz. Był synem Piotra i Dominiki z Łęskich. Ukończył szkołę pijarów w Międzyrzeczu Koreckim, a następnie Seminarium Duchowne w Łucku (1825-1826). Wysłany w 1826 r. na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, po 4 latach uzyskał stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 25 września 1830 r. w Łucku.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław Maksymilian Szcześniak (ur. 12 października 1858 w Zakroczymiu, zm. 9 września 1926 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski w latach 1925–1926.
  Antoni Julian Nowowiejski (ur. 11 lutego 1858 w Lubieni, zm. 28 maja 1941 w Działdowie) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk, biskup diecezjalny płocki w latach 1908–1941, arcybiskup ad personam od 1930, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Stanisław Trzeciak (ur. 25 października 1873 w Rudnie Wielkiej, zm. 8 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski duchowny katolicki, działacz społeczny, doktor teologii, profesor.
  Idzi Benedykt Radziszewski (ur. 1 kwietnia 1871 w Bratoszewicach – zm. 22 lutego 1922 roku w Lublinie) – duchowny katolicki, filozof religii, rektor Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu, współzałożyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Jerzy Bolesław Matulewicz-Matulaitis właśc. Jurgis Matulevičius (ur. 13 kwietnia 1871 w Lugine koło Mariampola, zm. 27 stycznia 1927 w Kownie) – biskup wileński, odnowiciel i generał zakonu marianów, błogosławiony.
  Augustyn Łosiński (ur. 8 stycznia 1867 w Krzywniszkach koło Mohylewa, zm. 30 kwietnia 1937) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny kielecki w latach 1910–1937.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.