• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cercozoa

  Przeczytaj także...
  Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota). Tradycyjnie wśród eukariontów wydzielano 4 królestwa: protisty (Protista), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi) i zwierzęta (Zoa). Protisty były traktowane różnorako – część z nich zaliczano czasem do pozostałych trzech królestw. Czasem protisty dzielono na trzy oddzielne grupy: pierwotniaki (Protozoa), protisty roślinopodobne i protisty grzybopodobne. Wszystkie te klasyfikacje nie uwzględniały jednak w sposób trafny (w świetle obecnej wiedzy) powiązań filogenetycznych w obrębie organizmów. Od kilku lat funkcjonuje podział organizmów na sześć supergrup:Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Phytomyxea to gromada pasożytów roślin należąca do supergrupy Rhizaria w królestwie protistów. Przedstawiciele dzielą się na Plasmodiophorida (plazmodioforowce), spotykane w glebie i wodzie słodkiej i Phagomyxida, spotykane w ekosystemach morskich.

  Cercozoatakson eukariotów należący do supergrupy Sar.

  Vampyrellida – takson eukariotów należący do supergrupy Sar. W systematyce Adla występuje jako klad, według Hessa i innych ma rangę rzędu.Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Według Adla należą tutaj:

 • Cercomonadidae Kent, 1880 przywrócony przez Mylnikov i Karpov, 2004
 • Pansomonadida Vickerman, 2005
 • Glissomonadida Howe i Cavalier-Smith, 2009
 • Tremula Howe i inni, 2011
 • Metromonadea Cavalier-Smith, 2007 przywrócony przez Cavalier-Smith, 2011
 • Granofilosea Cavalier-Smith i Bass, 2009
 • Clathrulinidae Claus, 1874
 • Thecofilosea Cavalier-Smith, 2003 przywrócony przez Cavalier-Smith, 2011
 • Phaeodarea Haeckel, 1879
 • Cryomonadida Cavalier-Smith, 1993
 • Ventricleftida Cavalier-Smith, 2011
 • Ebriacea Lemmermann, 1901
 • taksony o niepewnej przynależności
 • Imbricatea Cavalier-Smith, 2011
 • Spongomonadida Hibberd, 1983
 • Nudifila Cavalier-Smith i Howe, 2009
 • Marimonadida Cavalier-Smith i Bass, 2011
 • Silicofilosea Adl i inni, 2005 przywrócony przez Adl i inni, 2012
 • taksony o niepewnej przynależności
 • Clautriavia, Discomonas
 • Chlorarachniophyta Hibberd i Norris 1984
 • Vampyrellida West, 1901 przywrócony przez Hess i inni, 2012
 • Phytomyxea Engler i Prantl, 1897
 • Filoreta Bass i Cavalier-Smith, 2009
 • Gromia Dujardin, 1835
 • Ascetosporea Sprague, 1979 przywrócony przez Cavalier-Smith, 2009
 • Haplosporida Caullery i Mesnil, 1899
 • Paramyxida Chatton, 1911
 • Claustrosporidium Larsson, 1987
 • Paradiniidae Schiller, 1935
 • taksony o niepewnej przynależności
 • Psammonobiotidae Golemansky, 1974 przywrócony przez Meisterfeld, 2002
 • Volutellidae Sudzuki, 1979
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Christopher E. Lane i inni. The Revised Classification of Eukaryotes. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 59(5), s. 429-493, 2012. 
  2. Giselle Walker, Richard G. Dorrell, Alexander Schlacht and Joel B. Dacks. Eukaryotic systematics: a user’s guide for cell biologists and parasitologists. „Parasitology”. 138, s. 1638–1663, 2011. 
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.