• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cenzura wojenna

  Przeczytaj także...
  Cenzura wojskowa – dziedzina działalności wyspecjalizowanych organów wojskowych polegających na sprawowaniu kontroli wydawnictw i publikacji dotyczących sił zbrojnych lub zagadnień obronności, w celu niedopuszczenia do ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę bądź zapobieżenia ich rozpowszechnieniu.Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.
  Tajemnica służbowa – termin prawny, który w prawie polskim był zdefiniowany w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a zniesiony został ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Oznaczał on informację niejawną niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej (art. 2 pkt 2).

  Cenzura wojenna – forma kontroli wykonywanej w okresie wojny przez wyspecjalizowane organy wojskowe w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w korespondencji, publikacjach i wydawnictwach.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • cenzura wojskowa
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.602 sek.