• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum radiowe

  Przeczytaj także...
  Węzeł łączności – w terminologii wojskowej organizacyjne zespolenie sił i środków łączności i informatyki, przeznaczone do zapewnienia wymiany wszelkich rodzajów informacji i prowadzenia bezpośrednich rozmów, w odniesieniu do danego (obsługiwanego przez dany WŁ) stanowiska dowodzenia w procesie dowodzenia i kierowania środkami walki.

  Centrum radiowe - element węzła łączności zapewniający łączność radiową oraz umożliwiający kontrolę pracy urządzeń radiowych. Ze względu na spełniane fumkcje rozróżnia się:

 • radiowe centrum nadawcze;
 • radiowe centrum odbiorcze;
 • radiowe centrum nasłuchowe.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.