• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych

  Przeczytaj także...
  Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) – służba zajmująca się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego (WAM) – nieistniejąca obecnie akademia wojskowa, działająca w latach 1957-2003 w Łodzi, która kształciła żołnierzy - oficerów wojskowej służby zdrowia (lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i psychologów) dla potrzeb SZ PRL i SZ RP ale także dla sił zbrojnych innych państw.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (CSWSMed) – była szkoła wojskowa Sił Zbrojnych RP kształcąca żołnierzy służby czynnej i rezerwy na potrzeby Wojskowej Służby Zdrowia.

  Formowanie[]

  Centrum sformowano w Łodzi na podstawie decyzji ministra Obrony Narodowej z 6 września 2002 z wyodrębnionej bazy Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego. Centrum podporządkowano bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.

  Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego (WCKMed) – szkoła wojskowa Sił Zbrojnych RP realizująca kształcenie i szkolenie żołnierzy na potrzeby Wojskowej Służby Zdrowia.

  Z dniem 1 stycznia 2011 roku CSWSMed. zostało przeformowane w Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

  Profil kształcenia[]

  Zadaniem Centrum było szkolenie specjalistyczne, a zwłaszcza:

 • prowadzenie kursów dla oficerów korpusu medycznego na stopień porucznika, kapitana i majora;
 • kształtowanie wiedzy wojskowo-medycznej kandydatów na żołnierzy zawodowych;
 • szkolenie żołnierzy w specjalnościach wojskowych średniego i pomocniczego personelu medycznego.
 • Struktura organizacyjna (2009)[]

 • komenda
 • pion personalno-wychowawczy
 • pion ochrony informacji niejawnych
 • ambulatorium z izbą chorych
 • pion logistyki
 • pion dydaktyczny: 6 cykli wojskowo-medycznych, cykl ogólnokształcący, cykl taktyki i szkolenia ogólnowojskowego
 • kursy oficerskie
 • szkoła młodszych specjalistów
 • kurs szkolenia rezerw • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.