• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

  Przeczytaj także...
  Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego – utworzona w 1972 na bazie Centrum Szkoleniowego MBP/KdsBP/MSW (1947-1972) uczelnia prowadząca działalność dydaktyczno-wychowawczą (studia zawodowe, kursy doskonalenia zawodowego) w zakresie prawa, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, kształcąca kadry na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (głównie Służby Bezpieczeństwa), przygotowywane do objęcia stanowisk oficerskich. Siedziba szkoły mieściła się w Legionowie, w obiektach zajmowanych obecnie przez Centrum Szkolenia Policji. W czerwcu 1989 Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego została przekształcona w zamiejscowy Wydział Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych.Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972-1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.
  Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi - ośrodek doskonalenia zawodowego kształcący kadry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1972-1990 zorganizowany na bazie Centrum Wyszkolenia MSW / MBP. Następnie Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Urzędu Ochrony Państawa i Centralny Ośrdodek Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa. Obecnie działalność tej instytucji kontynuuje Centralny Ośrdodek Szkolenia ABW w Emowie.

  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – jednostka organizacyjna Policji.

  Sułkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.Piaseczno – miasto powiatowe w woj. mazowieckim. Położone w sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, w odległości 17 km na południe od centrum Warszawy. Lokalizacja ta wpływa korzystnie na szybki rozwój budownictwa, zlokalizowania siedzib wielu zagranicznych firm (w 2010 r. uznane jako najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu według magazynu Forbes), szybkiego przyrostu liczby mieszkańców etc. Miasto wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej.

  Centrum zostało utworzone 27 sierpnia 1990 na bazie czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu Drogowego w Piasecznie, Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi oraz Szkoły Chorążych Biura „B” MSW w Warszawie. Wydział Bezpieczeństwa Państwa ASW funkcjonował wcześniej jako Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie (1972–1989). Pod koniec 1992 włączono w jego skład Szkołę Policyjną Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach.

  Biuro „B” MSW – jednostka organizacyjna resortu spraw wewnętrznych PRL, działająca w latach 1956–1990 (utworzona na bazie istniejącego od 1945 r. samodzielnego wydziału). Biuro zajmowało się obserwacją operacyjną osób i obiektów, przeprowadzaniem wywiadów i ustaleń, a także wstępnym rozpoznaniem i zabezpieczeniem operacyjnym przebywających na terenie Polski dyplomatów i cudzoziemców.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Komendanci[ | edytuj kod]

 • 1990 – gen. bryg. Zdzisław Wewer
 • 1990–1991 – insp. dr Stanisław Laskus
 • 1991–2001 – insp. Piotr Caliński
 • 2001–2004 – insp. Włodzimierz Kędzierski
 • 2004–2006 – insp. Piotr Caliński
 • 2006–2008 – insp. Jacenty Bąkiewicz
 • 2008–2010 – insp. Arkadiusz Brzozowski
 • 2010–2016 – insp. dr Roman Stawicki
 • od 2016 – insp. Anna Rosół
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Julian Mościbrodzki, 20 lat CSP, „Kwartalnik Policyjny”, nr 2/2010.
 • Adrian Jusupović, „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, czyli rola przyzakładowego szkolnictwa w kształceniu kadr RBP/MBP/MSW (1944–1990), „Dzieje Najnowsze”, XLVII (4), 2015, ISSN 0419-8824.
 • Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego. Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie [1945] 1972–1990 [1993], [w:] Inwentarz archiwalny [online], Instytut Pamięci Narodowej.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • film promocyjny Centrum Szkolenia Policji • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.