• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Optyki Kwantowej w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Spektroskopia – nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek. Spektroskopia jest też często rozumiana jako ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu widm.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.

  Centrum Optyki Kwantowej w Toruniu – ośrodek naukowo-badawczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Lokalizacja[]

  Centrum Optyki Kwantowej zlokalizowane jest w centrum miasta, w gmachu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK przy ulicy Grudziądzkiej 5/7.

  Optyka kwantowa jest obszarem badań fizyki, zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Charakterystyka[]

  Centrum Optyki Kwantowej prowadzi badania w zakresie optyki i optyki kwantowej (oraz ich zastosowań w naukach biomedycznych), spektroskopii i optyki nanostruktur, a także komputerowego modelowania procesów optycznych i nanostruktur.

  Ośrodek ten oprócz badań naukowych służy również kształceniu fizyków i informatyków w zakresie nowoczesnych technik optycznych, mających zastosowanie w diagnostyce medycznej i biologicznej, diagnostyce materiałowej, telekomunikacji i kwantowym przetwarzaniu informacji.

  Kalendarium[]

 • 2007 – inicjatywa rozbudowy WFAiIS o Centrum Optyki Kwantowej
 • maj 2008 - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac projektowych
 • listopad 2008 - zakończenie prac nad projektem budowlanym
 • luty 2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
 • kwiecień 2009 - wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
 • lipiec 2009 - rozpoczęcie prac budowlanych
 • listopad 2009 - wmurowanie aktu erekcyjnego
 • wrzesień 2011 - otwarcie Centrum Optyki Kwantowej
 • Struktura organizacyjna[]

  Laboratoria:

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 • Laboratorium Optycznej Manipulacji I Detekcji Nanostruktur
 • pracownia optycznej spektroskopii nanostruktur
 • pracownia mikroskopii sił atomowych
 • pracownia laserowej mikrodyssekcji
 • Laboratorium Optycznej Charakteryzacji Materiałów
 • pracownia luminescencji i spektroskopii optycznej
 • pracownia fotoakustyki i badań fototermicznych
 • pracownia spektroskopii pozytonowej
 • Laboratorium Spektroskopii Ultraszybkiej i Ultraczułej
 • Laboratorium Optycznego Obrazowania Medycznego
 • Laboratorium Fotoniki Kwantowej
 • Pracownia Modelowania Komputerowego
 • pracownia komputerowa i pracownia terminali graficznych
 • Przypisy

  1. Centrum Optyki Kwantowej, Muratorplus.pl [dostęp 2016-04-04].
  2. UMK. W Toruniu otwarto Centrum Optyki Kwantowej, pomorska.pl [dostęp 2016-04-04].
  3. Na uniwersytecie w Toruniu otwarto Centrum Optyki Kwantowej | Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych, naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2016-04-04].
  4. Kalendarium | Centrum Optyki Kwantowej, www.fizyka.umk.pl [dostęp 2016-04-04].
  5. Zarządzanie projektem Centrum Optyki Kwantowej - PM Group, www.pmgroup-global.com [dostęp 2016-04-04].
  6. Laboratoria COK | Centrum Optyki Kwantowej, www.fizyka.umk.pl [dostęp 2016-04-04].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału FAiIS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Oficjalna strona COK • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.