Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.Teoria pola (fizyka), dział fizyki wypracowujący metody badania oraz badajaca pola fizyczne, czyli obszary w których występują zjawiska fizyczne. Fizycy matematyzując problem opisują te zjawiska poprzez przypisanie każdemu punktowi przestrzeni matematycznego obiektu, co odpowiada określeniu pewnej funkcji na przestrzeni, w której występuje pole.

Centrum zostało założone w 1979 roku. Prowadzi ono badania z zakresu fizyki teoretycznej, astrofizyki i kosmologii. Badania te obejmują:

 • klasyczną i kwantową teorię pola ze szczególnym uwzględnieniem elektromagnetyzmu i grawitacji
 • optykę kwantową
 • podstawy mechaniki kwantowej i jej zastosowania do teorii informacji.
 • termodynamikę mezoskopowych układów kwantowych
 • fizykę nowych stanów materii
 • kosmologię
 • astrofizykę wysokich energii
 • rolę nauki w społeczeństwie XXI wieku
 • neuroinżynierię.
 • Centrum jest członkiem i jednostką koordynującą Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji oraz członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek i uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU). Bierze udział w imprezach popularyzujących naukę, takich jak Piknik Naukowy w Warszawie i Warszawski Festiwal Nauki.

  Fizyka teoretyczna – sposób uprawiania fizyki polegający na matematycznym opisie praw przyrody, tworzeniu i rozwijaniu teorii, z których wnioski mogą być sprawdzone doświadczalnie. Przykładem jest fizyka matematyczna opisująca zjawiska i teorie fizyczne korzystając z rozwiniętej aksjomatyki matematycznej i obiektów zdefiniowanych w podobny sposób, jak np. rozmaitości.Agnieszka Janiuk z domu Pacowska (ur. 1 września 1974 w Warszawie) – polska astrofizyk, profesor nadzwyczajny Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, doktor hab. Reprezentantka CFT PAN w Krajowej Radzie Astrofizyki Cząstek.

  Na koniec 2018 roku w Centrum zatrudnionych było 42 pracowników naukowych, w tym 14 profesorów, 10 adiunktów, 18 asystentów i doktorantów, 5 stażystów, 4 stypendystów oraz 6 pracowników administracyjnych.

  Dyrektorem CFT od 12 grudnia 2019 jest prof. Adam Sawicki.

  Samodzielni pracownicy naukowi[ | edytuj kod]

  Samodzielnymi pracownikami naukowymi w CFT PAN są:

  Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
 • dr hab. Remigiusz Augusiak
 • prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula
 • prof. dr hab. Bożena Czerny
 • prof. dr hab. Jerzy Kijowski
 • dr hab. Jarosław Korbicz
 • dr hab. Mikołaj Korzyński
 • prof. dr hab. Marek Kuś
 • dr hab. Lech Mankiewicz
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski
 • dr hab. Agnieszka Janiuk
 • dr hab. Adam Sawicki
 • prof. dr hab. Łukasz A. Turski
 • prof. dr hab. Paweł Nurowski
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Festiwal Nauki w Warszawie – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Optyka kwantowa jest obszarem badań fizyki, zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Karol Wojciech Życzkowski (ur. 27 kwietnia 1960 w Krakowie) – polski fizyk teoretyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Kosmologia (z gr. kósmos: porządek, wszechświat oraz lógos: słowo, nauka) jest to nauka, opierająca się mocno na filozofii, wiedzy i wierzeniach różnych ludów. Nie należy jej mylić z kosmogonią, dotyczącą powstania świata, mimo, iż mają one wiele punktów wspólnych (to, jak został stworzony świat, rzutuje na poglądy na jego temat i odwrotnie, mity o stworzeniu świata są uwarunkowane sposobem jego widzenia).
  Kazimierz Rzążewski (ur. 9 listopada 1943 w Warszawie) – polski fizyk, zajmujący się optyką kwantową i fizyka ultrazimnych gazów kwantowych, profesor nauk fizycznych.
  Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.

  Reklama