• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

  Przeczytaj także...
  Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) to gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał. Specyfiką tej teorii jest jej metoda. Poszczególne ciała są bowiem opisane przez zmienne losowe. Obliczenia prowadzone w ramach mechaniki statystycznej dotyczą średnich z tych zmiennych z wykorzystaniem metod statystycznych. Fizyczną podstawą mechaniki statystycznej jest termodynamika fenomenologiczna.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Łukasz Andrzej Turski (ur. 18 listopada 1943 w Krakowie) – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej, profesor nauk fizycznych, popularyzator nauki i publicysta.

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie.

  Centrum zostało założone w 1979 roku. Prowadzi ono badania z zakresu fizyki teoretycznej. Badania te obejmują:

 • klasyczną i kwantową teorię pola
 • optykę kwantową
 • teorię klasycznego i kwantowego chaosu
 • fizykę statystyczną
 • fizykę materii skondensowanej
 • teorię informacji kwantowej
 • astrofizykę
 • Ponadto rozwijane są zastosowania metod fizyki teoretycznej do nauk biologicznych, medycznych i społecznych oraz hydrodynamika fizyczna. Centrum jest członkiem i jednostką koordynującą Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji oraz członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek i uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU). Bierze udział w imprezach popularyzujących naukę, takich jak Piknik Naukowy w Warszawie i Warszawski Festiwal Nauki.

  Teoria pola (fizyka), dział fizyki wypracowujący metody badania oraz badajaca pola fizyczne, czyli obszary w których występują zjawiska fizyczne. Fizycy matematyzując problem opisują te zjawiska poprzez przypisanie każdemu punktowi przestrzeni matematycznego obiektu, co odpowiada określeniu pewnej funkcji na przestrzeni, w której występuje pole.Fizyka teoretyczna – sposób uprawiania fizyki polegający na matematycznym opisie praw przyrody, tworzeniu i rozwijaniu teorii, z których wnioski mogą być sprawdzone doświadczalnie. Przykładem jest fizyka matematyczna opisująca zjawiska i teorie fizyczne korzystając z rozwiniętej aksjomatyki matematycznej i obiektów zdefiniowanych w podobny sposób, jak np. rozmaitości.

  Na koniec 2012 roku w Centrum jako w pierwszym miejscu pracy zatrudnionych było 20 pracowników naukowych, w tym 6 profesorów zwyczajnych, 2 doktorów habilitowanych (profesorów nadzwyczajnych), 2 adiunktów, 10 asystentów oraz 2 pracowników administracyjnych.

  Dyrektorem CFT od końca 2006 jest Lech Mankiewicz.

  Agnieszka Janiuk z domu Pacowska (ur. 1 września 1974 w Warszawie) – polska astrofizyk, profesor nadzwyczajny Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, doktor hab. Reprezentantka CFT PAN w Krajowej Radzie Astrofizyki Cząstek.Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.

  Profesorowie[]

  Samodzielnymi pracownikami naukowymi w CFT PAN są:

 • prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula
 • prof. dr hab. Jerzy Kijowski
 • prof. dr hab. Marek Kuś
 • dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski
 • dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN
 • prof. dr hab. Łukasz A. Turski
 • prof. dr hab. Paweł Nurowski
 • oraz

 • prof. dr hab. Karol Życzkowski
 • prof. dr hab Mariusz Gajda
 • prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Linki zewnętrzne[]

 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Optyka kwantowa jest obszarem badań fizyki, zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hydromechanika - dział mechaniki płynów zajmujący się prawami stanu równowagi i ruchu cieczy oraz mechanicznym oddziaływaniem cieczy na ciała stałe (ścianki ciała opływane przez ciecz). Hydromechanika obejmuje hydrostatykę, hydrodynamikę, hydraulikę i hydrometrię.
  Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.
  Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Asystent (łac. assistens – towarzyszący; pot. asystent profesora) – najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (ew. magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (ew. dr inż.).
  Jerzy Juliusz Kijowski (ur. 4 maja 1943 w Lublinie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, popularyzator specjalizujący się w fizyce matematycznej, klasycznej i kwantowej teorii pola i teorii grawitacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.