• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Alojzy Z. Nowak (ur. 29 marca 1956), prof. dr hab. – profesor tytularny nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Jego praca naukowa jest przede wszystkim skupiona na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Doktorat (1991) związany był z polityką pieniężną, natomiast habilitacja (1995) dotyczyła finansów i bankowości. W latach 1996-2002 profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2002 – przyznanie tytułu profesora tytularnego na tym uniwersytecie. Studia zagraniczne: Stany Zjednoczone (Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign) i Wielka Brytania (Exeter University) oraz Niemcy (Wolny Uniwersytet Berlina). Długoletni dziekan Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski) i pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej NBP. Od czerwca 2012 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2012 Członek Rady Nadzorczej PZU SA. Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i jeszcze większej liczby artykułów w renomowanej prasie naukowej.Wojciech Tygielski (ur. 1953) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
  Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) - ośrodki działające w ramach europejskiej sieci informacyjnej tworzonej przez Komisję Europejską. Placówki te powstają na mocy umowy zawieranej pomiędzy Komisją Europejską a ośrodkami akademickimi prowadzącymi badania lub nauczanie z zakresu integracji europejskiej. Pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej powstało już w 1963 roku. Obecnie działa ich około 600, z czego 400 znajduje się na terenie państw członkowskich UE. W Polsce funkcjonuje 17 tego rodzaju placówek. Są one zlokalizowane w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczelnie i ośrodki zlokalizowane w Warszawie:

  Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) – samodzielna jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca działalność dydaktyczną z zakresu studiów europejskich, badania problemów związanych z integracją europejską, a także gromadząca i udostępniająca informację naukową i dokumentację związaną z europejskimi procesami integracyjnymi. Centrum posiada własny program wydawniczy w Warszawie, w tzw. Ośrodku Ksawerów przy al. Niepodległości 22.

  Zofia Sokolewicz (ur. w 1932 w Warszawie) – polska etnograf. Profesor doktor habilitowana. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, profesor emerita UW. Jest krajowym członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek.

  Historia[ | edytuj kod]

  Centrum Europejskie UW powstało w roku 1990 na mocy uchwały Senatu UW z inicjatywy grupy profesorów z Wydziałów: Historii, Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, powołującej do życia Centrum Badań EWG i Studiów Europejskich, które przemianowano rok później w Centrum Europejskie.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Europeistyka - kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i co poniektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.

  Od roku 1991 decyzją Rady Europy przy Centrum Europejskim został ustanowiony Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, przekształcony następnie w Ośrodek Informacji Rady Europy. W sierpniu 2002 ośrodek ten uzyskał status samodzielnego przedstawicielstwa Rady Europy i funkcjonuje na terenie Centrum Europejskiego UW, jako Biuro Informacji Rady Europy, poza strukturą samego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Władysław Andrzej Czapliński (ur. 25 listopada 1954 w Gdańsku) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym publicznym.Wojciech Sadurski (ur. 5 czerwca 1950 w Warszawie) – polski prawnik, filozof, politolog, profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, komentator polityczny. Syn Franciszka Sadurskiego.

  W latach 1991–2005 zgodnie z porozumieniem zawartym z Komisją Europejską w Centrum Europejskim funkcjonował Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich, który w 2005 roku został przekształcony w Centrum Dokumentacji Europejskiej z siedzibą w bibliotece CE UW.

  Kierunki[ | edytuj kod]

  Centrum Europejskie UW koordynuje i prowadzi międzywydziałowe studia europejskie na następujących kierunkach:

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Tadeusz Jan Cegielski (ur. 1948 w Krakowie) – polski historyk, powieściopisarz i wolnomularz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia, europeistyka;
 • niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia, europeistyka;
 • niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia, stosunki międzynarodowe, specjalizacja integracja europejska;
 • stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia, europeistyka;
 • niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia, europeistyka;
 • uniwersyteckie europeistyczne studia trzeciego stopnia (podyplomowe) – internetowe.
 • Pracownicy i wykładowcy[ | edytuj kod]

 • Dariusz Milczarek
 • Władysław Andrzej Czapliński
 • Alojzy Nowak
 • Tadeusz Cegielski
 • Wojciech Sadurski
 • Bogdan Góralczyk
 • Andrzej Harasimowicz
 • Jan Borkowski
 • Wojciech Tygielski
 • Paweł Kozłowski
 • Zofia Sokolewicz
 • Marta Grabowska
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kwartalnik naukowy Programu Wydawniczego CE UW – Studia europejskie
 • Biblioteka i CDE w Centrum Europejskim UW – Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna wydziału
 • Portal studentów CE UW
 • Jan Borkowski (ur. 7 sierpnia 1952 w Łosicach) – polski polityk, urzędnik państwowy, były wiceminister spraw zagranicznych, były poseł na Sejm, od 2012 ambasador w Holandii.Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dr hab. Dariusz Milczarek - profesor UW, od 1995 r. wicedyrektor, a od 2005 r. dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Programu Wydawniczego CE i redaktor naczelny kwartalnika naukowego Studia europejskie.
  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.