• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Chopinowskie w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkały we Francji.
  Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.
  Dolna część budynku widziana od strony okolic Skweru Bohdana Wodiczki

  Centrum Chopinowskie w Warszawie – ośrodek informacji chopinowskiej w Warszawie, przy ul. Tamka 43, naprzeciw Zamku Ostrogskich, w którym mieści się Muzeum Chopina.

  Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – muzeum biograficzne poświęcone Fryderykowi Chopinowi znajdujące się w Zamku Ostrogskich w Warszawie.Wiecha – typ kwiatostanu groniastego złożonego, w którym na głównej osi pędu wykształcają się boczne odgałęzienia drugiego i trzeciego rzędu, a na nich wyrastają kwiaty. Istnieje jeszcze tzw. wiecha złożona, w której rozgałęzienia nie są zakończone pojedynczymi kwiatami, lecz kwiatostanami – np. kłoskami (m.in. u licznych gatunków z rodziny wiechlinowatych, np. owies, męskie kwiatostany kukurydzy) lub koszyczkami (u niektórych przedstawicieli astrowatych, np. lepiężnik, nawłoć).

  Historia[]

  W dniu 2 kwietnia 2004 r. Minister Kultury Waldemar Dąbrowski oficjalnie ogłosił powołanie Centrum Chopinowskiego, którego stworzeniem miał zająć się Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Instytut ten nabył działkę pod budowę Centrum w 2004 r. W dniu 9 lutego 2005 r. rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs SARP na koncepcję architektoniczną Centrum, na który złożono 43 oferty. Wygrała oferta biura "Bolesław Stelmach i Partnerzy" z Lublina. Cytując jury, doceniono w tej koncepcji "niebanalność, ponadczasowość oraz dopasowanie do kontekstu architektonicznego miejsca". Uzyskanie pozwolenia na budowę trwało półtora roku. W kwietniu 2007 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę Centrum. Wygrała oferta Polimeksu-Mostostalu opiewająca na kwotę 28.972.505,91 złotych netto. Budowa została sfinansowana z budżetu państwa i funduszy unijnych. 24 października 2008 r. została zawieszona wiecha na budynku, a gotowy budynek został oddany do użytku w marcu 2010 r.

  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – założony w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Architektura[]

  Dolna część budynku została obłożona betonowymi prefabrykatami imitującymi fasadę stojącej tu wcześniej dwupiętrowej kamienicy z połowy XIX w. Górna część jest przeszklona.

  Bolesław Stelmach, twórca projektu Centrum Chopinowskiego, otrzymał 11 grudnia 2010 r. Honorową Nagrodę SARP.

  Lokatorzy[]

  W budynku znalazły miejsce instytucje i organizacje służące ochronie dziedzictwa kompozytora – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowa Fundacja im. Chopina, Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich, Polska Rada Muzyczna oraz Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina. Poza tym w budynku znajdują się: połączony z kawiarenką punkt informacji turystycznej, księgarnia, biblioteka, fonoteka i fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ponadto jest restauracja, szefem jej kuchni jest Robert Trzópek, który kształcił się w najlepszych lokalach zachodniej Europy.

  Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie – centralny ośrodek chopinowski o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuator działalności sekcji im. Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Siedziba towarzystwa znajduje się w Warszawie, w Centrum Chopinowskim przy ul. Tamka 43, a pierwsza powojenna siedziba znalazła się w Zamku Ostrogskich przy ul. Okólnik 1, gdzie do dziś działa Muzeum Fryderyka Chopina, teraz zarządzane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

  Przypisy

  1. Informacja o powołaniu Centrum Chopinowskiego (dostęp 14 listopada 2010 r.)
  2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (dostęp 14 listopada 2010 r.)
  3. Jerzy S. Majewski. Nagrody dla najlepszych w architekturze. „Gazeta Wyborcza”. 290, s. 16, 2010-12-13. Warszawa: Agora S.A.. ISSN 0860908X. 
  4. Strona poświęcona Centrum na www.biuro.chopin.pl (dostęp 14 listopada 2010 r.)
  Polimex Mostostal Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo budowlane, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu mWIG40.Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zamek Ostrogskich w Warszawie (pałac Gnińskich, pałac Zamoyskich, pałac Ordynacki) – pałac mieszczący się w Warszawie przy ul. Tamka 41 na Powiślu. Zamek jest siedzibą Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
  Honorowa Nagroda SARP - nagroda przyznawana od 1966 polskim architektom przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, uchodząca często za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności. Równolegle przyznawane są Nagrody Roku za najlepszy budynek.
  Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.
  Bolesław Stelmach (ur. 1956 w Świdniku) – polski architekt, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.