• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy

  Przeczytaj także...
  Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (Український Інститут Національної Пам’яті - UINP) – instytucja publiczna o specjalnym statusie, powołana przez rząd Ukrainy w 2006, której zadaniem jest badanie historii walki o niepodległość Ukrainy, upamiętnienie uczestników tych walk, jak również ofiar hołodomoru i komunistycznych represji politycznych.29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (lit. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras) – litewska instytucja państwowa powołana 29 października 1992 przez Radę Najwyższą zajmująca się badaniem przejawów ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości, prześladowania w czasie radzieckiej i nazistowskiej okupacji oraz zbrojnego i pokojowego ruchu oporu przeciwko okupacji.

  Instytut Pamięci Narodu (Ústav pamäti národa) – słowacka instytucja publiczna, która na mocy ustawy nr. 553/2002 Z.z. gromadzi i przetwarza wszystkie rodzaje informacji odnoszące się do okresu represji w latach 1939-1989 oraz dokumenty po byłych państwowych służbach bezpieczeństwa Słowacji i Czechosłowacji.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Od 1997 w skład Centrum wchodzi też powołane w 1992 Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie (Genocido aukų muziejus).

  Dyrektorem Centrum jest Birutė Burauskaitė.

  Zobacz też[]

 • Pełnomocnik Federalny do Spraw Akt Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • Instytut Badania Reżimów Totalitarnych
 • Archiwa Historyczne Węgierskiego Bezpieczeństwa Państwowego
 • Narodowa Rada Badań Archiwów Securitate
 • Instytut Pamięci Narodowej (na Słowacji)
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej
 • Więzienie na Łukiszkach
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Centrum
 • Historia Centrum
 • Na mapach: 52°31′32,743″N 13°24′48,780″E/52,525762 13,413550 Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD, urząd Gaucka (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) – niemiecka instytucja federalna powołana w 1990. Pierwszym Pełnomocnikiem został Joachim Gauck. Instytucja dysponuje kartoteką ok. 6 mln osób, zatrudnia 3100 pracowników, posiada 185 km bieżących dokumentów pochodzących z archiwów NRD-owskiego MSW, ponad milion kaset wideo oraz 200 tys. taśm dźwiękowych.Narodowa Rada Badań Archiwów Securitate (rom. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - CNSAS, ang. The National Council for the Study of Securitate Archives), organ państwowy powstały na mocy ustawy nr 187 z dnia 7 grudnia 1999.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Archiwa Historyczne Węgierskiego Bezpieczeństwa Państwowego (węg. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - ÁBTL, ang. Historical Archives of the Hungarian State Security) zostały powołane w 1997 pod nazwą Biura Historycznego, któremu zmieniono nazwę w 2004 do obecnej mocą ustawy nr III z 2003 mającej na celu zabezpieczenie i zachowanie dokumentów organizacji bezpieczeństwa państwa w okresie od 21 grudnia 1944 do 14 lutego 1990, m.in. Urzędu Bezpieczeństwa Państwa (Államvédelmi Hatóság - ÁVH) (1945-1956).
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
  Muzeum Ofiar Ludobójstwa (lit. Genocido muziejus aukų) w Wilnie, na Litwie zostało utworzone w 1992 przez Ministerstwo Kultury Litwy, na wniosek Związku Więźniów Politycznych i Deportowanych. W 1997 przekazano go Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras). Muzeum mieści się w dawnej siedzibie Gestapo, NKWD/KGB naprzeciwko pl. Łukiskiego (Lukiškių aikštė), dlatego potocznie określany jest jako Muzeum KGB.
  Zbrodnie przeciwko ludzkości – ogólna nazwa używana dla określenia pewnych zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, np. narodowościowej, etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub światopoglądowej.
  Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů) został powołany w 2007 przez rząd czeski. Otrzymał zadanie gromadzenia, analizowania i udostępniania dostępnych dokumentów okresu nazistowskiego i komunistycznego. Archiwizowane będą również dokumenty byłej tajnej policji państwowej StB (cz. Státní bezpečnost, pol. Bezpieczeństwo państwowe).
  Więzienie na Łukiszkach (lit. Lukiškių tardymo izoliatorius kalėjimas, ros. Лукишкская тюрьма) – najstarsze więzienie na Litwie, położone w śródmieściu Wilna, 300 m od zabudowań Sejmu, blisko pl. Łukiskiego, w zaułku Łukiskim 6 (Lukiškių skersgatvis); nazwy ul. we wcześniejszym okresie to Московская, Moskiewska, Więzienna, Kalėjimo. Jedno z najbardziej okrutnych miejsc odosobnienia Polaków w rosyjskim i radzieckim systemie represji, do których można było zaliczyć: Łubiankę i Lefortowo w Moskwie, Kresty w ówczesnym Piotrogrodzie czy Brygidki we Lwowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.