• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Badań nad Zagładą Żydów

  Przeczytaj także...
  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej – ogół pomocy polskich organizacji humanitarnych, rządu polskiego na uchodźstwie, struktur państwa podziemnego oraz ludności cywilnej RP jaka została skierowana wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945. Zawiera się w niej działalność informacyjna związana z prześladowaniami oraz zbrodniami dokonywanymi przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej, a także pomoc materialna mająca wymiar humanitarny oraz ukrywanie Żydów przed deportacją do gett oraz obozów koncentracyjnych.
  Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza powołana w 2003 przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  Historia[]

  Centrum zostało utworzone 2 lipca 2003 rozporządzeniem dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. dr hab. Henryka Domańskiego. Celem jednostki stało się skupienie i rozwój środowiska naukowców badających Zagładę Żydów w okresie II wojny światowej przy uwzględnieniu różnorodnych aspektów – historycznego, socjologicznego, psychologicznego, literaturoznawczego i antropologicznego.

  Dariusz Libionka (ur. 1963) – polski historyk, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Instytucjie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 2005 zainicjowano wydawanie rocznika naukowego pt. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, natomiast w 2007 utworzono Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, którego celem stało się rozszerzenie działań Centrum oraz zwalczanie stereotypów i uprzedzeń.Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz wydawniczą. Organizuje konferencje, seminaria badawcze, pracuje także z młodymi naukowcami zajmującymi się zagadnieniem Zagłady.

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and MaterialsJan Grabowski (ur. 1962) – polski historyk, specjalizujący się w badaniach nad Holocaustem, profesor na Uniwersytecie Ottawy, pracownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  Członkowie Centrum włączyli się również do debaty publicznej na temat stosunków polsko-żydowskich, czego przykładem było wyrażenie w 2013 sprzeciwu wobec pomysłu lokalizacji pomnika Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej na terenie dawnego getta warszawskiego. W liście otwartym naukowcy napisali, że umieszczenie tego monumentu właśnie tam, byłby to „tryumf narodowego samozadowolenia”.

  Henryk Domański (ur. 1952) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Andrzej Żbikowski (ur. 20 października 1953 w Warszawie) – polski historyk, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów.

  Zespół[]

 • prof. dr hab. Barbara Engelking – kierownik
 • prof. dr Jan Grabowski
 • prof. dr hab. Jacek Leociak
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski
 • dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN
 • dr hab. Małgorzata Melchior
 • dr Agnieszka Haska
 • mgr Marta Janczewska
 • mgr Jakub Petelewicz
 • mgr Alina Skibińska
 • Przypisy

  1. Instytut Filozofii i Socjologii PAN: Zespół Badań nad Zagładą Żydów (pol. • ang.). [dostęp 2015-07-28].
  2. Informacje. holocaustresearch.pl. [dostęp 2015-03-01].
  3. Kontrowersje wokół lokalizacji pomnika Polaków ratujących Żydów w Warszawie. wiadomosci.wp.pl, 4 kwietnia 2013. [dostęp 2015-03-01].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna Centrum Badań nad Zagładą Żydów. holocaustresearch.pl. [dostęp 2016-03-15].
 • Wykaz wszystkich publikacji Centrum Badań nad Zagładą Żydów. holocaustresearch.pl. [dostęp 2016-03-15].
 • List otwarty – tekst interwencyjny napisany przez autora (lub sygnatariuszy) w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiadomości (np. poprzez publikację w prasie) w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie (określonego) stanowiska przez adresata listu.Getto warszawskie – getto dla ludności żydowskiej w Warszawie utworzone przez okupacyjne władze hitlerowskie w czasach II wojny światowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Holocaust („całopalenie”, spolszczenie: Holokaust) – pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną (w tym znaczeniu może być stosowane również dziś), obecnie najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa są prześladowania i zagłada prawie 6 milionów Żydów przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej (w tym znaczeniu, jako nazwa własna, słowo Holocaust/Holokaust pisane jest wielką literą).
  Jacek Witold Leociak (ur. 1957 w Warszawie) – polski literaturoznawca, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.