• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralny zarząd



  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Centralny Zarząd Przemysłu Kablowego – istniejąca w latach 1951-1958 z siedzibą w Warszawie centralna struktura zrzeszająca przedsiębiorstwa produkcyjne kabli i przewodów elektrycznych.
  Chronologia[]
 • 1947 – dekoncentracja funkcji zarządzania przez wyłączenie z ministerstwa przemysłu centralnych zarządów i przekształcenia ich w samodzielne przedsiębiorstwa,
 • 1951 – włączenie centralnych zarządów do ministerstw,
 • 1955 – funkcjonowanie 12 ministerstw przemysłowych i 160 centralnych zarządów,
 • 1958 – przekształcenie centralnych zarządów w zjednoczenia, których liczba była mniejsza od dotychczasowych organów zarządzania o 42 jednostki organizacyjne.
 • Centralne zarządy[]

  Poniżej próba przedstawienia listy centralnych zarządów (241 jednostek organizacyjnych), choć nie jest ona ostateczna.

  Gospodarka planowa, gospodarka nakazowo-rozdzielcza — gospodarka, opierająca się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
 • Centralny Zarząd Aptek, Warszawa
 • Centralny Zarząd Bibliotek, Warszawa
 • Centralny Zarząd Biur Projektów Gospodarki Komunalnej, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Komunalnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Lądowo-Inżynieryjnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Łączności, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłu Drobnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego, Katowice
 • Centralny Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budowy Elektrowni,
 • Centralny Zarząd Dróg i Mostów,
 • Centralny Zarząd Budowy Kopalń, Mikołów
 • Centralny Zarząd Budowy Kopalń Rud,
 • Centralny Zarząd Budowy Maszyn, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budowy Maszyn Ciężkich, Gliwice
 • Centralny Zarząd Budowy Maszyn Górniczych, Warszawa/Bytom
 • Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZOR, Warszawa
 • Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych, Gliwice
 • Centralny Zarząd Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego, Gliwice
 • Centralny Zarząd Budynków Mieszkalnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Ceł, Warszawa
 • Centralny Zarząd Drogowy, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Dróg Miejskich, Zieleni i Geodezji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Dróg Wodnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Eksploatacji Kruszywa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Elektryfikacji Kolei, Warszawa
 • Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Energetyki, Warszawa
 • Centralny Zarząd Gazownictwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Gospodarki Złomem, Warszawa/Katowice
 • Centralny Zarząd Handlowo-Przewozowy, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Handlu Artykułami Fotograficznymi i Precyzyjno-Optycznymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kolonialnymi i Delikatesowymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kosmetycznymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Handlu Artykułami Użytku Kulturalnego, Łódź
 • Centralny Zarząd Handlu Opałem, Warszawa
 • Centralny Zarząd Handlu Owocami i Warzywami, Warszawa
 • Centralny Zarząd Hodowli Koni, Warszawa
 • Centralny Zarząd Hurtu Tekstylnego
 • Centralny Zarząd Instalacji Przemysłowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Instytucyj Sztuk Plastycznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych, Wrocław
 • Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Kolejowej Służby Zdrowia, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Gastronomicznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych „Mostostal”, Warszawa
 • Centralny Zarząd Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Nieżelaznych, Katowice
 • Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza, Częstochowa
 • Centralny Zarząd Księgarstwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Lasów Państwowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Linii Międzymiastowych i Kabli, Warszawa
 • Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych,
 • Centralny Zarząd Muzeów, Warszawa
 • Centralny Zarząd Obrotu Nasionami, Warszawa
 • Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi, Warszawa
 • Centralny Zarząd Odlewnictwa, Radom
 • Centralny Zarząd Ogólnego Budownictwa Maszynowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Oper, Filharmonij i Instytucyj Muzycznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu Konserwowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Poczt, Warszawa
 • Centralny Zarząd Polskiej Marynarki Handlowej, Gdynia
 • Centralny Zarząd Powszechnych Domów Towarowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Produkcji Elementów Budowlanych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej, Warszawa
 • Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej Łączności, Warszawa
 • Centralny Zarząd Produkcji Samochodów, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Montażowych i Produkcji Części Zamiennych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Kolejowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłowych Surowców Wtórnych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Elektrotechnicznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Skórzanych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Technicznych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Barwników i Półproduktów, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Bawełnianego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Cukierniczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Drożdżowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Dziewiarskiego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Drzewnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Garbarskiego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Gastronomicznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Gumowego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego, Katowice
 • Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu Jubilerskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Jedwabniczego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego, Warszawa/Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Kablowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Kawowego i Środków Odżywczych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego, Zabrze
 • Centralny Zarząd Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Kotłowo-Turbinowego,
 • Centralny Zarząd Przemysłu Kwasu Siarkowego i Nawozów Fosforowych,
 • Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektrycznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Rolniczych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn i Urządzeń, Poznań
 • Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego i Mechanizacji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Budowlanych Wapienno-Piaskowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Górniczych, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Wiążących, Sosnowiec
 • Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nieżelaznych, Katowice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Mineralnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Młynarskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego, Kraków
 • Centralny Zarząd Przemysłu Narzędzi i Przyrządów Mierniczych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Nieorganicznego, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Obrabiarkowego Ponar, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Obuwniczego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Organicznego Erg, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Owocowo-Warzywnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych, Kraków
 • Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego, Warszawa/Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Piekarniczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Pończoszniczego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Rybnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Tkanin Dekoracyjnych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Spirytusowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Spożywczego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Gospodarskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Motoryzacyjnego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Stali Specjalnej, Katowice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Surowców Mineralnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego, Sosnowiec
 • Centralny Zarząd Przemysłu Taboru Kolejowego, Poznań
 • Centralny Zarząd Przemysłu Teletechnicznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Tłuszczowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Torfowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Lakierów, Gliwice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Wełnianego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego, Katowice
 • Centralny Zarząd Przemysłu Włókien Łykowych, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Drzewnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Metalowych, Warszawa /Bytom
 • Centralny Zarząd Przemysłu Zbożowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Zbrojeniowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Zgrzebnego, Łódź
 • Centralny Zarząd Przemysłu Zielarskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przemysłu Ziemniaczanego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przetwórstwa Odpadów Zwierzęcych i Roślinnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Przewozów, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Radiofonizacji Kraju, Warszawa
 • Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Remontu Maszyn Przemysłu Włókienniczego i Odzieżowego, Łódź
 • Centralny Zarząd Remontów Budowlanych i Energetycznych, Łódź
 • Centralny Zarząd Remontów Maszyn i Urządzeń, Warszawa
 • Centralny Zarząd Robót Górniczych, Bytom
 • Centralny Zarząd Robót Instalacji Budownictwa Miejskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych Budownictwa Miejskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Robót Specjalnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Ruchu Kolejowego, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Rybołówstwa Morskiego, Szczecin
 • Centralny Zarząd Selekcji Roślin, Warszawa
 • Centralny Zarząd Skupu Owoców i Warzyw, Warszawa
 • Centralny Zarząd Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych, Łódź
 • Centralny Zarząd Sprzętu Samochodowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Szkolenia Kadr Ministerstwa Rolnictwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Szkół Artystycznych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Teatrów, Warszawa
 • Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa, Łódź
 • Centralny Zarząd Telefonii i Telegrafii, Warszawa
 • Centralny Zarząd Telekomunikacji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Trakcji, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Transportu, Warszawa (MHW)
 • Centralny Zarząd Transportu Samochodowego Łączności, Warszawa
 • Centralny Zarząd Tuczu Przemysłowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH, Warszawa
 • Centralny Zarząd Urządzeń Socjalno-Bytowych, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Usług Komunalnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Utrzymania Kolei, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Uzdrowisk, Warszawa
 • Centralny Zarząd Wagonów, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Weterynarii, Warszawa
 • Centralny Zarząd Więziennictwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Włókien Łykowych, Łódź
 • Centralny Zarząd Wodnych Melioracji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Wyrobów Metalowych, Bytom
 • Centralny Zarząd Wytwórni Materiałów Budowlanych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Zakładów Betoniarskich i Żelbetowych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zakładów Prefabrykacji, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zakładów Zbożowych PZZ, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Kolejowego, Warszawa (PKP)
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Łączności, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Chemicznego, Gliwice
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego, Katowice
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zaopatrzenia Rolnictwa, Warszawa
 • Centralny Zarząd Zbytu Przemysłu Maszynowego, Warszawa
 • Centralny Zarząd Żeglugi Śródlądowej i Stoczni WARSZAWA, Warszawa
 • pozostałe organy zarządzania w tym okresie[]

 • Centrala Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych, Warszawa
 • Centrala Rybna, Warszawa
 • Centrala Spożywcza, Warszawa
 • Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki, Katowice
 • Centrala Złomu, Katowice
 • Zarząd Ochrony i Konserwacji Zabytków, Warszawa
 • Zarząd Przedsiębiorstw Budowy Sieci,
 • Zarząd Przedsiębiorstw Geologicznych Przemysłu Węglowego,
 • Zarząd Przemysłu Solnego, Kraków
 • Zarząd Świetlic, Domów Kultury i Twórczości Amatorskiej, Warszawa
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.Kombinat - organ zarządzania przedsiębiorstwem wielozakładowym w okresie PRL (od 1969). Organizacyjnie były podporządkowane zjednoczeniom branżowym, szereg z nich bezpośrednio ministerstwom.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza – powołana w 1951 centralna struktura zrzeszająca przedsiębiorstwa produkcyjne - wydobywcze i usługowe, związane z geologią, projektowaniem i budową kopalń rud żelaza. Jego siedzibą była Częstochowa, w okolicach której zalegają największe wówczas złoża rud żelaza. W 1958 przekształcony w zjednoczenie (branżowe).
  Organy zarządzania gospodarką w PRL. Okres od wyzwolenia do czasu zmian ustrojowych, od form gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, charakteryzował się poszukiwaniem form efektywnego organizacyjnego jak i ekonomicznego zarządzania gospodarką. Wielokrotnie reformowano organizację resortów jak i średniego szczebla zarządzania. Częstej zmianie ulegały nazw organów decyzyjnych.

  Reklama