• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej

  Przeczytaj także...
  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) – główna książnica resortu obrony narodowej znajdująca się w Warszawie.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).

  Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej (CONIW) – placówka w resorcie obrony narodowej, która prowadziła działalność w zakresie informacji naukowej i fachowej.

  Historia[]

  Ośrodek został powołany przez ministra obrony narodowej 5 grudnia 1969 r. (zarządzenie MON nr 67) w celu usprawnienia działalności informacyjnej w siłach zbrojnych. Pierwotnie został usytuowany w strukturach Sztabu Generalnego WP, a następnie podlegał pod Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

  CONIW został rozformowany z dniem 31 grudnia 2009 roku, a jego zadania i funkcje przejęła Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Działalność[]

  CONIW koordynował działalność merytoryczną placówek informacyjnych resortu (gromadził, opracowywał, przetwarzał i upowszechniał informacje). Prowadził własne prace badawczo-rozwojowe i studyjne w dziedzinie informacji naukowej. Promował i upowszechnianiał informację naukową z zakresu wojskowości. Współpracował z placówkami informacyjnymi państw członkowskich NATO, w tym działał w pracach Information Management Committee działającego w ramach NATO RTO.

  Informatorium CONIW przyjmował i odpowiadał na zapytania informacyjne składane przez osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą wojskowością. Realizował zapytania: bibliograficzne, tematyczne, opracowywał wyciągi z aktów prawnych, opracowywał informacje skierowujące do innych instytucji.

  CONIW prowadził również działalność wydawniczą. Redakcja wydawała kwartalnik „Przegląd informacyjno-dokumentacyjny”, Biuletyn o pracach studyjnych realizowanych w Siłach Zbrojnych RP oraz gromadziła i wydawała materiały pokonferencyjne.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama