• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Mirosław Sielatycki (ur. 6 marca 1957 w Sulęcinie) – polski nauczyciel, autor pomocy dydaktycznych, dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, od 2010 do 2012 wiceminister edukacji w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska.

  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODNpolska publiczna instytucja edukacyjna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą.

  Ośrodek został powołany do istnienia w roku 1991. Instytucja ma siedzibę w Warszawie oraz dysponuje ośrodkiem szkoleniowym w Sulejówku. CODN jest finansowany z budżetu państwa. Roczny budżet CODN wynosi 10 mln zł (dane za rok 2003). Korzystając z tych funduszy CODN wydaje szereg materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli. Wiele publikacji jest dostępne w jego bibliotece i księgarni. Prowadzone są szkolenia językowe, dotyczące samodoskonalenia nauczycieli, zarządzania oświatą oraz edukacji europejskiej i wielu innych zagadnień.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Sulejówek – miasto i gmina miejska w powiecie mińskim województwa mazowieckiego. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.

  CODN udostępnia w Internetowy Serwis Edukacyjny, na którym zbierane są informacje przydatne dla nauczycieli oraz Nauczycielską Internetową Księgarnię Edukacyjną.

  CODN prowadzi także eMyślnik poświęcony edukacji filozoficznej.

  W roku 2005 CODN organizował Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej.

  CODN prowadzi szkolenia e-learningowe na platformie edukacyjnej CODN .

  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W budynku CODN nauczyciele mogą korzystać z Medioteki Edukacyjnej oraz Medioteki Szwajcarskiej. CODN prowadzi również Bibliotekę Cyfrową .

  CODN prowadzi działalność wydawniczą. Od czerwca 2000 roku CODN jest wydawcą czasopisma dla nauczycieli języków obcych zatytułowanego Języki Obce w Szkole .

  Od roku 1999 do 6 czerwca 2006 dyrektorem CODN był Mirosław Sielatycki. Został odwołany przez Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha, który zarzucił CODN promocję homoseksualizmu w szkole.

  Homoseksualizm (z greki ὁμόιος homoios = taki sam, równy, i z łac. sexualis = płciowy), inaczej: homoseksualność – znaczenie słowa homoseksualizm w różnych kontekstach może być odmienne. Współcześnie termin homoseksualizm może mieć trzy różne znaczenia. Może być rozumiany jako zachowanie homoseksualne, kontakty seksualne z drugą osobą tej samej płci. W takim znaczeniu określa się na przykład kontakty homoseksualne więźniów. W drugim znaczeniu homoseksualizm oznacza stan, szczególne skłonności lub predyspozycje do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci. W takim znaczeniu jest używany w pytaniu, czy homoseksualizm jest chorobą. W trzecim znaczeniu homoseksualizm oznacza rolę społeczną rozumianą jako jedną z wielu ról istniejących w społeczeństwach. W krajach zachodnich istnieje tendencja to łączenia wszystkich trzech znaczeń w efekcie homoseksualiści wykazują określone zachowania ze względu na swoje predyspozycje, prowadząc jednocześnie określony styl życia.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  W latach 2008-2009 Dyrektorem CODN była Marlena Fałkowska.

  Z dniem 31.12.2009 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został zlikwidowany przez Ministerstwo Edukacji.

  Minister Edukacji Narodowej postanowił połączyć z dniem 1 stycznia 2010 r. dwie centralne placówki doskonalenia nauczycieli - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie - w jedną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

  Roman Jacek Giertych (ur. 27 lutego 1971 w Śremie) – polski polityk, adwokat i historyk, wicepremier i minister edukacji narodowej od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001–2007 poseł na Sejm IV i V kadencji, były prezes Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej.Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Zadania realizowane przez CODN i CMPPP są do siebie zbliżone. W celu lepszego wykorzystania potencjału obu placówek, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o połączeniu ich w jedną placówkę doskonalenia nauczycieli. Pozwoli to na zbudowanie wydajniejszego systemu wsparcia szkół i placówek oraz podniesienie jakości oferowanych przez nie usług, a także na skuteczniejsze wdrażanie nowych zasad organizacji pracy, szkół i placówek, z pożytkiem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna CODN
 • Portal edukacyjny NBP • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama