• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Roman Srzednicki (ur. 1954) – polski matematyk, kierownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1977. Stopień doktora uzyskał w roku 1981 (promotor: Andrzej Pelczar), stopień doktora habilitowanego w roku 1994, tytuł profesora w roku 1999. Specjalizuje się w jakościowej teorii równań różniczkowych i w teorii układów dynamicznych. W latach 1999-2003 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. ogólnych. W latach 2003-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, a w latach 2008-2011 dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Annales Polonici Mathematici. Jest autorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach. Przez dwie kadencje członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Przewodnik tatrzański.Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Komisja ma siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1 w Warszawie.

  Ryszard Gradziński (ur. 15 sierpnia 1929 w Krakowie, zm. 31 grudnia 2014 w Krakowie) - polski geolog, sedymentolog, profesor zwyczajny dr hab., członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 1990 r.), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 1998 r.).Komisja habilitacyjna – organ administracji państwowej określony przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) wykonujący niektóre czynności postępowania habilitacyjnego. W każdym postępowaniu habilitacyjnym powoływana jest odrębna komisja habilitacyjna. Możliwość tworzenia komisji powstała z dniem 1 października 2011 r.

  Spis treści

 • 1 Geneza
 • 2 Kompetencje
 • 3 Kadencja i skład
 • 4 Przewodniczący Komisji
 • 5 Sekretarze Komisji
 • 6 Inni członkowie Komisji
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Geneza[]

  Została powołana w 1951 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz.U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) jako Centralna Komisja Kwalifikacyjna, w efekcie czego uczelnie utraciły możliwość autonomicznego nadawania stopni naukowych.

  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Michał Baszkiewicz (ur. 3 stycznia 1930 w Warszawie, zm. 27 stycznia 2011) – polski prawnik, historyk, politolog, historyk idei. Doctor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008), członek PZPR w latach 1951-1990.
  Tadeusz Kaczorek (ur. 27 kwietnia 1932 w Elżbiecinie) – polski inżynier, automatyk i teoretyk sterowania, profesor nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
  Bogusław Śliwerski (ur. 4 sierpnia 1954 w Łodzi) – pedagog polski, obecnie profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor sztuki – tytuł w zakresie danej dziedziny sztuki, odpowiadający tytułowi naukowemu profesora określonej dziedziny nauki.
  Janusz Zbigniew Piekarczyk (ur. 1946, zm. 17 września 2009) – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Warszawie (1999–2005).
  Tadeusz Lubelski, właśc. Karol Tadeusz (ur. 1 lipca 1949 w Gliwicach) – polski teoretyk i historyk filmu, krytyk, tłumacz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.