• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralizacja

  Przeczytaj także...
  Półperyferia w ujęciu teorii systemu światowego Immanuela Wallersteina oznacza państwa, znajdujące się pomiędzy krajami peryferyjnymi a rozwiniętymi państwami centrum.Centralizacja – rozwiązanie normatywne, instytucjonalne, proceduralne i finansowe, którego istotą jest skupienie kompetencji i decyzji na najwyższym poziomie podziału terytorialnego państwa oraz hierarchiczne podporządkowanie organom i urzędom działającym na tym poziomie podmiotów funkcjonujących w terenie.
 • centralizacja – w naukach prawnych to proces koncentracji władzy w określonych instytucjach, powodujący zmniejszenie wpływu na władzę na obszarach peryferyjnych
 • centralizacja – w urbanistyce to proces ekologiczny zachodzący na obszarze miasta, powodujący skupianie się pewnego typu instytucji czy form zachowań na małym obszarze
 • centralizacja – w ekonomii to globalny proces społeczno-ekonomiczny w wyniku którego władza i większość kapitału gromadzona jest wśród niewielu państw, natomiast reszta skazana jest na to by znajdować się na peryferiach lub półperyferiach
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.