• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Censorinus

  Przeczytaj także...
  Chronologia – nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska na podstawie przyjętego podziału czasu. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka).Patron (patronus) – określenie używane w starożytnym Rzymie wobec patrycjusza, sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami, bądź ubogimi, wolnymi obywatelami Rzymu (klientami). Patron był zobowiązany do opieki nad klientem, ten zaś - do posłuszeństwa wobec patrona. Relacja ta podlegała dziedziczeniu.
  Publius (albo Gaius – imię niepewne) Cornelius Tacitus, czyli Tacyt (około 55–120) – jeden z najsłynniejszych historyków rzymskich.

  Censorinus – rzymski gramatyk i pisarz, którego twórczość przypada na III wiek AD. Nie jest pewne jak długo żył i kiedy umarł. Najważniejsze jego zachowane dzieło to De Die Natali. Napisał je w 238 r., dedykując swemu patronowi Kwintusowi Cereliuszowi jako prezent urodzinowy.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Hipoteza (gr. hypóthesis – przypuszczenie) – osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

  Twórczość[]

  Wśród dzieł, które napisał Censorinus, zachowało się jedynie – choć też w stanie niekompletnym – O dniu narodzin (De Die Natali). Utwór ten został opublikowany między 25 czerwca a 28 sierpnia 238 r. Dzieło w swej formie bardzo oryginalne. Dzieli się na dwie części. Dedykacja wstępna to retoryczny popis, dowód prawdziwego talentu i elegancji naszego autora. Treść obejmuje różnorodne zagadnienia: naturalną historię człowieka, wpływ gwiazd, geniusz, muzyka, obrzędy religijne, astronomię, nauczanie greckich filozofów oraz tematykę antykwaryczną. Autor zadaje pytania poruszając bardzo szerokie spektrum problematyki: wielkość Ziemi, odległość pomiędzy planetami, długość trwania ciąży, a nawet problem pierwszeństwa jajka lub kury. Odnosi się do Babilończyków, Judejczyków, Egipcjan, a nawet małych społeczności lokalnych Imperium Rzymskiego.

  Quintus Horatius Flaccus (ur. 8 grudnia 65 p.n.e. w Wenuzji, zm. 27 listopada 8 p.n.e.) – rzymski poeta liryczny okresu augustowskiego.Etruskowie (etr. Rasenna, gr. Τυρρηνοί Tyrrhenoi, łac. Etrusci lub Tusci) – lud zamieszkujący w starożytności północną Italię (Etrurię).

  W tym małym dziele Censorius wymienia ogółem aż 69 starożytnych pisarzy. Dzieło jest cennym źródłem wiedzy min. o mało znanych starożytnych pisarzach oraz zaginionych księgach Etrusków, czy obchodach rzymskich świąt. Jest też bardzo ważnym źródłem dla odtworzenia chronologii starożytnego świata. Sposób datowania wydarzeń autor podaje w wyjątkowo precyzyjny sposób, jak żaden inny starożytny pisarz. Zaskakujący w dziele jest absolutny brak odwołań do współczesnych wydarzeń. Autor - w przeciwieństwie do Tacyta, czy Swetoniusza - nie przytacza złośliwych plotek, oszczerstw. Niezwykle interesujące są odwołania do twórczości Horacego, co daje wiele możliwości do interpretowania dzieła Censorinusa oraz wysuwania wielu ciekawych, choć nieweryfikowalnych hipotez.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.

  Znane są tytuły dwóch niezachowanych dzieł: De accentibus i Ars grammatica.

  Przypisy

  1. Censorynus, Księga o dniu narodzin dla Kwintusa Cerelliusza, Wstęp: Bartosz Jan Kołoczek, s. 18.
  2. Censorynus, Księga o dniu narodzin dla Kwintusa Cerelliusza, Wstęp: Bartosz Jan Kołoczek, s. 11 - 14.

  Bibliografia[]

 • Censorynus, Księga o dniu narodzin dla Kwintusa Cerelliusza, Bartosz Jan Kołoczek (przekład i wstęp), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014. ​ISBN 978-83-232-2739-7
 • Linki zewnętrzne[]

 • De Die natali w: Lacus Curtius - tekst łaciński z tłumaczeniem na j. francuski (wydanie Cholodniaka).
 • Corpus Grammaticorum Latinorum - komplet tekstów i pełna bibliografia.
 • LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.