• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Celownik termowizyjny

  Przeczytaj także...
  Karabinek (kbk) – broń strzelecka o takiej samej konstrukcji jak karabin, lecz o krótszej lufie i lżejszym łożu. W porównaniu do karabinu był nieco lżejszy i zdecydowanie poręczniejszy dzięki mniejszej długości, jednak miał mniejszą donośność, mniejszą celność i większy odrzut.Termowizor – optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Występuje w wersjach obserwacyjnych oraz pomiarowych.
  Uniwersalny celownik termalny UCT-1 to celownik termalny (termowizyjny), którego głównym zastosowaniem jest praca jako szybko montowalna przystawka termowizyjna do dziennego celownika optycznego. Umożliwia to zastosowania celownika dziennego także nocą bez zdejmowania i zastępowania go celownikiem noktowizyjnym. Celownik UCT-1 posiada także funkcje wyświetlania własnego znaku celowniczego oraz umożliwia elektroniczne powiększenia x2 i x4 co daje możliwość stosowania go jako samodzielnego celownika. Producentem jest warszawska firma ETRONIKA Sp. z o.o.

  Celownik termowizyjny – urządzenie umożliwiające celowanie z broni palnej w warunkach utrudnionej widoczności, wykorzystujące różnicę temperatur między celem a jego otoczeniem. Umożliwia wykrycie celu w całkowitej ciemności oraz przy obniżonej przejrzystości powietrza w obecności dymu lub mgły. Rejestruje emisję długofalowego promieniowania podczerwonego podobnie jak termowizor, jednak jest konstrukcyjnie przystosowany do odróżniania potencjalnych celów od otoczenia, a nie analizy rozkładu temperatur.

  Bumar PCO SA (dawniej Bumar Żołnierz, wcześniej Przemysłowe Centrum Optyki) – spółka skarbu państwa zajmująca się produkcją:Czołg – gąsienicowy wóz bojowy, przeznaczony do walki z siłami przeciwnika na krótkich i średnich dystansach za pomocą prowadzenia ognia na wprost. Ciężki pancerz i duża mobilność zapewniają czołgom przetrwanie na polu bitwy, a napęd gąsienicowy pozwala na przemieszczanie się z dużą prędkością w trudnym terenie. Czołg jest zasadniczym środkiem prowadzenia walki lądowej, zwłaszcza natarcia.

  Opis działania[ | edytuj kod]

  Ciała emitują promieniowanie cieplne, natężenie tego promieniowania rośnie z temperaturą, więc cieplejsze ciała (np. człowiek, pracujący silnik pojazdu) emitują go więcej niż budynki czy otaczająca roślinność.

  Hełm – bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału. Przez wiele wieków używany był tylko przez wojsko, ale z czasem znalazł również bardzo szerokie zastosowanie wśród cywilów. Wiele dziedzin stosuje pierwotną nazwę hełmu (np. hełm strażacki, hełm górniczy), a niektóre branże zastosowały nazwę kask (m.in. w budownictwie, służbach ratunkowych oraz u motocyklistów, rowerzystów, wspinaczy czy rolkarzy).Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Detektor mikrobolometryczny urządzenia rejestruje promieniowanie docierające do niego poprzez obiektyw, a układ mikroprocesorowy przetwarza te dane i przekazuje do wyświetlacza widocznego w okularze urządzenia. Wstawienie przed termowizor celownika kolimatorowego dodającego do obrazu plamkę świetlną, tworzy układ umożliwiający celowanie z broni palnej. Współczesne celowniki termowizyjne mają wbudowany układ tworzący znak celowniczy na obrazie termalnym.

  Mikroprocesor – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

  Połączenie z noktowizorem[ | edytuj kod]

  Urządzenie termowizyjne dostarcza innych informacji niż noktowizor pasywny, gdyż pracuje w innym zakresie podczerwieni i wykorzystuje głównie emisję promieniowania, a nie jego odbicie z oświetlenia szczątkowego. Dlatego skonstruowano urządzenia celownicze łączące cechy noktowizora i termowizora, w których na obraz otoczenia z noktowizora nałożone są widoczne w innym kolorze sylwetki potencjalnych celów. Pierwszym producentem takich urządzeń były Stany Zjednoczone, a obecnie rozwinięto ich produkcję także w Polsce.

  Noktowizor to urządzenie umożliwiające widzenie w ciemności. Jest ono wykorzystywane przez wojsko lub oddziały paramilitarne, a także przez myśliwych do obserwacji otoczenia w nocy lub przy znikomym oświetleniu (np. w jaskiniach oraz ciemnych pomieszczeniach). Dzięki noktowizorom żołnierze są w stanie dostrzec swoich przeciwników bez używania dodatkowych źródeł światła.Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany — "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.

  Polskie celowniki termowizyjne[ | edytuj kod]

  W Polsce produkcją optyki dla wojska (w tym termowizyjnej) zajmuje się Przemysłowe Centrum Optyki S.A. z siedzibą w Warszawie. Produkowane konstrukcje powstają we współpracy z uczelniami wojskowymi.

  Celowniki strzeleckie:

 • CTS-1, pierwszy polski celownik termowizyjny umożliwiający, poprzez dobór obiektywu, celowanie z dowolnej broni z karabinami 12,7 mm włącznie;
 • CTS-2, celownik termowizyjny o zmniejszonych rozmiarach, przeznaczony do wykorzystania z bronią podstawową (karabinkiem);
 • MTN-1, monokular termalno-noktowizyjny, który po zamontowaniu na hełmie umożliwia obserwację, a na broni mierzenie do celów wielkości człowieka w odległościach do 500 m;
 • CTS-3, konstrukcja obecnie rozwijana.
 • Poza ww. celownikami w Polsce są produkowane urządzenia wykorzystujące termowizję do kierowania ogniem czołgów (DRAWA-TGA) oraz do osłaniania pojazdów wojskowych przed wrogimi systemami celowniczymi wykorzystującymi promieniowanie w tym zakresie.

  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu. Mgły różnią się od chmur (stratus) tym, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi, podczas gdy podstawa chmur jest ponad powierzchnią ziemi. Mgła powoduje ograniczenie widzialności poniżej 1 km.

  Innym polskim producentem celowników termowizyjnych jest warszawska firma ETRONIKA Sp. z o.o. produkująca celowniki termowizyjne do broni strzeleckiej:

 • ACRAB
 • TAD-7 (Thermal Aiming Device)
 • VIKI / VIKI HD
 • Uniwersalny celownik termalny UCT-1.
 • Literatura[ | edytuj kod]

  Opis celownika CTS-1 http://www.witu.mil.pl/www/biuletyn/zeszyty/20090109p/65.pdf

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Film przedstawiający monokular MTN-1 oraz widok przez niego http://www.pcosa.com.pl/tl_files/produkty/fusion_mtn-1/mtn-1-fusion.wmv
  2. Relacja z targów Euro­sa­tory 2010 http://www.altair.com.pl/start-4643
  Monokular termalno-noktowizyjny MTN-1 to urządzenie obserwacyjne, wykorzystujące połączenie techniki noktowizyjnej i termowizyjnej. Monokular ma dwa tory optyczne: noktowizyjny z czujnikiem Intensified CMOS i termowizyjny z matrycą mikrobolometryczną. Widok z obu torów może być łączony w trybie Fusion który pokazuje na ekranie wykryte punkty o temperaturze wyższej niż otoczenie, tzw. "hot spots" na tle znanym z klasycznych noktowizorów. Można dzięki temu wykryć ukrywające się osoby, rozgrzane przedmioty i pojazdy mając jednocześnie cały czas w polu widzenia noktowizyjny obraz obserwowanej scenerii.Bolometr – przyrząd do pomiaru energii przenoszonej przez promieniowanie w jak najszerszym zakresie długości fal (intencjonalnie w pełnym zakresie). W praktyce większość bolometrów jest wrażliwa na promieniowanie w zakresie widzialnym i podczerwonym. Współczesne bolometry działają na zasadzie zmiany oporu elektrycznego czujnika pod wpływem zmiany temperatury wywołanej pochłanianiem padającego promieniowania. Wpływa to na zmianę natężenia prądu w obwodzie. Czujnik stanowią cienkie druciki lub folia, wykonane z metalu, półprzewodnika albo materiału nadprzewodzącego; zmianę oporu elektrycznego czujnika, proporcjonalną do ilości pochłoniętej energii, mierzy się zwykle za pomocą mostka pomiarowego; próg czułości bolometru jest wysoki, rzędu 10–10 wata. Najbardziej czułe są bolometry nadprzewodnikowe znajdujące się w stanie bliskim nadprzewodnictwa. W tym zakresie temperatur niewielkie ilości padającej energii powodują znaczny wzrost oporu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Homo – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (Hominidae) obejmujący współcześnie występującego człowieka rozumnego (Homo sapiens) oraz blisko z nim spokrewnione formy wymarłe, m.in. Homo habilis, nazywanego człowiekiem zręcznym, Homo erectus, nazywanego człowiekiem wyprostowanym, i neandertalczyka, nazywanego człowiekiem neandertalskim. Przedstawiciele tego rodzaju charakteryzowani są względnie dużą pojemnością puszki mózgowej, przystosowaniem do utrzymywania wyprostowanej postawy ciała i dwunożnego chodu, całkowicie przeciwstawnym kciukiem oraz dłońmi zdolnymi do precyzyjnego chwytu umożliwiającego wytwarzanie narzędzi.
  Broń palna – broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego. W zależności od rodzaju zastosowanego układu miotającego, dzieli się ona na broń lufową i broń rakietową.
  Dym – układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi. Zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Dym jest, obok mgły, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany – aerozolu.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Promieniowanie cieplne (termiczne, temperaturowe) – promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Cała materia o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne.
  Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
  Obiektyw – element (np. soczewka, układ optyczny lub układ magnetyczny) zbierający i przenoszący obraz przedmiotu do dalszej części urządzenia, np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.722 sek.