• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Celownik strzelecki

  Przeczytaj także...
  Celownik przeziernikowy (celownik zamknięty) – rodzaj mechanicznego celownika strzeleckiego w którym najbliżej położonym oka strzelca elementem linii celowniczej jest przeziernik, czyli otwór o średnicy ok. 3 mm. Celownik przeziernikowy może być umieszczony blisko oka strzelca (minimalna odległość ok. 10 cm) dzięki czemu możliwe jest wydłużenie linii celowniczej. Wadami przezierników są większe niż w przypadku szczerbiny ograniczenie pola widzenia oraz większa trudność w dokładnym celowaniu spowodowana problemami z umieszczeniem muszki w środku otworu przeziernika. Ma zastosowanie w broni o krótkich lufach, głównie w pistoletach maszynowych i karabinach.Celownik przerzutowy - mechaniczny celownik strzelecki zbudowany z jednej lub kilku płytek w kształcie litery "L", z umieszczonymi na ich końcach szczerbinkami lub przeziernikami.
  Cel (ang. military objective) – dozwolony przez prawo międzynarodowe cel, który obejmuje wszystkich kombatantów zdolnych do i prowadzących walkę, urządzenia, budynki i obszary, gdzie siły zbrojne lub jej środki (zasoby) są zlokalizowane oraz inne obiekty, które poprzez swój charakter i przeznaczenie, lokalizację lub użycie wykorzystywane są do prowadzenia działań militarnych, a które całkowite lub częściowe zniszczenie, przechwycenie lub neutralizacja powoduje wymierne korzyści z wojskowego punktu widzenia.
  Kadet spogląda przez celownik strzelecki

  Celownik strzelecki – element broni strzeleckiej umożliwiający skierowanie lufy broni strzeleckiej na cel.

  Ze względu na budowę i zasadę działania celowniki strzeleckie dzielą się na:

 • mechaniczne
 • szczerbinkowe
 • przeziernikowe
 • krzywkowe
 • przerzutowe
 • ramieniowe
 • ramkowe
 • schodkowe
 • ramkowo-schodkowe
 • optyczne
 • noktowizyjne
 • termowizyjne
 • kolimatorowe
 • Spotyka się również celowniki bębnowe, wspornikowe i inne. W zależności od wyposażenia w szczerbinkę lub przeziernik dzielimy je na szczerbinkowe i przeziernikowe. Wysokość szczerbinki lub przeziernika może być stała (celowniki stałe) lub zmienna (celowniki nastawne). Oprócz nastawy celownika w płaszczyźnie pionowej przeznaczonej do strzelań na duże odległości, umożliwiają również zmianę położenia elementu tworzącego linię celowniczą w płaszczyźnie poziomej.

  Broń strzelecka jest to broń palna przystosowana do amunicji strzeleckiej, której kaliber nie przekracza na ogół (z wyjątkiem wyspecjalizowanych środków np. granatników, rusznic przeciwpancernych) 20 mm. Do broni strzeleckiej zaliczamy także granaty ręczne.Celownik krzywkowy - mechaniczny celownik strzelecki ze szczerbiną (lub przeziernikiem) umieszczoną na końcu obrotowego ramienia. Zmianę nastaw w tym celowniku dokonuje się poprzez przesuwanie suwaka ślizgającego się wzdłuż ramienia celownika lub krzywki stanowiącej jego podstawę. Przesunięcie suwaka powoduje podniesienie lub obniżenie szczerbinki względem osi przewodu lufy. Są powszechnie stosowane w karabinach.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Ciepliński: Encyklopedia współczesnej broni palnej : (od połowy XIX wieku). Warszawa: Wydawnictwo WIS, 1994, s. 47. ISBN 83-86028-01-7.
 • Stanisław Torecki: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982, s. 53. ISBN 83-11-06699-X.
 • Celownik ramkowy - mechaniczny celownik strzelecki, w którym szczerbinka (lub przeziernik) umieszczone są na suwaku przesuwającym się wzdłuż prowadnic ustawionej pionowo ramki. Podczas transportu istnieje możliwość przechylenia ramki w położenie poziome. Zaletą celownika ramkowego jest duży zakres nastaw, wadami podatność na uszkodzenia (pionowa ramka może być stosunkowo łatwo zgięta przy przypadkowym zahaczeniu) i przysłanianie pola widzenia strzelca. Celowniki ramkowe są stosowane najczęściej w broni przeznaczonej do strzelania na duże odległości (np. karabinach maszynowych) oraz strzelających ogniem stromotorowym (granatnikach).Lufa – zasadnicza część broni palnej, umożliwiająca nadanie pociskowi jednocześnie ruchu postępowego i obrotowego (lufy gwintowane) lub tylko postępowego (lufy gładkościenne) w odpowiednim kierunku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Celownik szczerbinkowy - rodzaj mechanicznego celownika strzeleckiego, w którym najbliżej położonym oka strzelca elementem linii celowniczej jest szczerbinka. W celu zapewnienia ostrości widzenia celownik szczerbinkowy musi być umieszczony w odległości minimum 60-70 cm od oka strzelca.
  Celownik ramieniowy - mechaniczny celownik strzelecki mający szczerbinkę osadzoną na końcu obrotowego ramienia i podstawę ze ściankami bocznymi wyposażonymi w zęby dla zatrzasku umocowanego na ramieniu. Celowniki ramieniowe były stosowane w broni długiej na przełomie XIX i XX wieku, później zostały wyparte przez inne typy celowników mechanicznych.
  Celownik termowizyjny – urządzenie umożliwiające celowanie z broni palnej w warunkach utrudnionej widoczności, wykorzystujące różnicę temperatur między celem a jego otoczeniem. Umożliwia wykrycie celu w całkowitej ciemności oraz przy obniżonej przejrzystości powietrza w obecności dymu lub mgły. Rejestruje emisję długofalowego promieniowania podczerwonego podobnie jak termowizor, jednak jest konstrukcyjnie przystosowany do odróżniania potencjalnych celów od otoczenia, a nie analizy rozkładu temperatur.
  Celownik mechaniczny - najprostszy typ celownika strzeleckiego, w którym celowanie odbywa się przez zgranie w jednej linii wszystkich przyrządów (najczęściej muszki i szczerbinki lub przeziernika) i celu.
  Celownik noktowizyjny to urządzenie elektrooptyczne umożliwiające celowanie w ciemności. Jest to noktowizor wyposażony w siatkę celowniczą (z mechanizmem kalibracji) i szynę montażową dzięki którym może pełnić role celownika. Celowniki noktowizyjne są wykorzystywane przez wojsko, policję i oddziały paramilitarne, a w niektórych krajach także przez myśliwych (w Polsce zabronione jest używanie celowników noktowizyjnych na broni palnej). Dzięki celownikom noktowizyjnym żołnierze są w stanie w nocy dostrzec i unieszkodliwić przeciwników bez używania oświetlenia i zdradzania swojej pozycji.
  Celownik schodkowy - mechaniczny celownik strzelecki mający szczerbinę na końcu ramienia i podstawę z kilkoma stopniami o różnej wysokości. Zmiany nastaw dokonuje się poprzez przesunięcie znajdującego się na ramieniu suwaka i oparcie go o schodek o odpowiedniej wysokości.
  Kadet to tytuł słuchacza szkoły chorążych (szkoły wojskowej i niektórych innych służb mundurowych) przed jej ukończeniem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.753 sek.