• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Celownik mechaniczny

  Przeczytaj także...
  Celownik przeziernikowy (celownik zamknięty) – rodzaj mechanicznego celownika strzeleckiego w którym najbliżej położonym oka strzelca elementem linii celowniczej jest przeziernik, czyli otwór o średnicy ok. 3 mm. Celownik przeziernikowy może być umieszczony blisko oka strzelca (minimalna odległość ok. 10 cm) dzięki czemu możliwe jest wydłużenie linii celowniczej. Wadami przezierników są większe niż w przypadku szczerbiny ograniczenie pola widzenia oraz większa trudność w dokładnym celowaniu spowodowana problemami z umieszczeniem muszki w środku otworu przeziernika. Ma zastosowanie w broni o krótkich lufach, głównie w pistoletach maszynowych i karabinach.Celownik przerzutowy - mechaniczny celownik strzelecki zbudowany z jednej lub kilku płytek w kształcie litery "L", z umieszczonymi na ich końcach szczerbinkami lub przeziernikami.
  Celownik krzywkowy - mechaniczny celownik strzelecki ze szczerbiną (lub przeziernikiem) umieszczoną na końcu obrotowego ramienia. Zmianę nastaw w tym celowniku dokonuje się poprzez przesuwanie suwaka ślizgającego się wzdłuż ramienia celownika lub krzywki stanowiącej jego podstawę. Przesunięcie suwaka powoduje podniesienie lub obniżenie szczerbinki względem osi przewodu lufy. Są powszechnie stosowane w karabinach.
  Ułożenie przyrządów celowniczych (przeziernik i muszki) na celu; ostrość na muszce (Pistolet maszynowy MP5)

  Celownik mechaniczny – najprostszy typ celownika strzeleckiego, w którym celowanie odbywa się poprzez zgranie w jednej linii przyrządów celowniczych (muszki ze szczerbinką lub przeziernikiem) na celu.

  Celownik ramkowy - mechaniczny celownik strzelecki, w którym szczerbinka (lub przeziernik) umieszczone są na suwaku przesuwającym się wzdłuż prowadnic ustawionej pionowo ramki. Podczas transportu istnieje możliwość przechylenia ramki w położenie poziome. Zaletą celownika ramkowego jest duży zakres nastaw, wadami podatność na uszkodzenia (pionowa ramka może być stosunkowo łatwo zgięta przy przypadkowym zahaczeniu) i przysłanianie pola widzenia strzelca. Celowniki ramkowe są stosowane najczęściej w broni przeznaczonej do strzelania na duże odległości (np. karabinach maszynowych) oraz strzelających ogniem stromotorowym (granatnikach).Celownik szczerbinkowy - rodzaj mechanicznego celownika strzeleckiego, w którym najbliżej położonym oka strzelca elementem linii celowniczej jest szczerbinka. W celu zapewnienia ostrości widzenia celownik szczerbinkowy musi być umieszczony w odległości minimum 60-70 cm od oka strzelca.

  Rodzaje celowników mechanicznych:

 • celownik szczerbinkowy
 • celownik przeziernikowy
 • celownik krzywkowy
 • celownik przerzutowy
 • celownik ramieniowy
 • celownik ramkowy
 • celownik schodkowy
 • celownik ramkowo-schodkowy

 • Warto wiedzieć że... beta

  Celownik ramieniowy - mechaniczny celownik strzelecki mający szczerbinkę osadzoną na końcu obrotowego ramienia i podstawę ze ściankami bocznymi wyposażonymi w zęby dla zatrzasku umocowanego na ramieniu. Celowniki ramieniowe były stosowane w broni długiej na przełomie XIX i XX wieku, później zostały wyparte przez inne typy celowników mechanicznych.
  Celowanie – nadanie części broni odpowiadającej za kierunek lotu pocisku (np. lufie) takiego połozenia w przestrzeni, aby miotany pocisk trafił w cel.
  Celownik schodkowy - mechaniczny celownik strzelecki mający szczerbinę na końcu ramienia i podstawę z kilkoma stopniami o różnej wysokości. Zmiany nastaw dokonuje się poprzez przesunięcie znajdującego się na ramieniu suwaka i oparcie go o schodek o odpowiedniej wysokości.
  Celownik ramkowo-schodkowy - mechaniczny celownik strzelecki o budowie łączącej rozwiązania celownika schodkowego i ramkowego. Celownik schodkowo-ramkowy posiada dwie szczerbiny, jedną na końcu ramienia, drugą na suwaku. Podstawa posiada kilka stopni o różnej wysokości. Niższe nastawy dokonuje się poprzez przesunięcie znajdującego się na ramieniu suwaka i oparcie go o schodek o odpowiedniej wysokości, wyższe po postawieniu ramienia w pozycji pionowej, poprzez ustawienie suwaka na odpowiedniej wysokości.
  Pistolet maszynowy MP5 kal. 9 mm – niemiecki pistolet maszynowy produkowany przez firmę Heckler und Koch GmbH z Oberndorf am Neckar.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.76 sek.