• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Celowana radioterapia analogami somatostatyny

  Przeczytaj także...
  Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym. Jego nazwa pochodzi od stgr. ἰοειδής ioeides – fioletowy.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Celowana terapia radioizotopowa analogami somatostatyny (ang. peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) – metoda leczenia nieoperacyjnych rozsianych guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP NET) polegająca na użyciu analogów somatostatyny znakowanych radioizotopami.

  Technika[ | edytuj kod]

  Większość guzów GEP posiada receptory somatostatyny, które można uwidocznić w badaniu octreoscanem (I-DTPAoktreotydem). Pierwsze próby kliniczne radioterapii tych guzów opierały się na wysokich dawkach [In (DTPA)]oktreotydu. Następnym analogiem somatostatyny wprowadzonym do terapii był Y-DOTA-TOC (znakowany oktreotyd, OctreoTher). W badaniach klinicznych 1. i 2. fazy dowiedziono znacznego procentu całkowitych i częściowych remisji (10-30%), więcej niż w przypadku In-DTPA-oktreotydu. Najnowszy związek, [Lu-DOTA, Tyr] oktreotat ma wyższą swoistość dla receptorów somatostatyny typu 2 i wyniki terapii z jego użyciem są według autorów prób klinicznych jeszcze bardziej zachęcające.

  Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego (guzy żołądkowo-jelitowo-trzustkowe, ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP NET) – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołów endokrynnych lub rozsianych komórek endokrynnych. GEP NET stanowią podgrupę nowotworów neuroendokrynnych (NET), stanowiąc około 70% wszystkich guzów NET; wśród wszystkich guzów przewodu pokarmowego guzy neuroendokrynne stanowią około 2%.Scyntygrafia receptorowa – badanie scyntygraficzne pozwalające ocenić obecność i rozmieszczenie receptorów somatostatynowych w tkankach. Duża gęstość receptorów wskazuje na patologiczny charakter tkanki, np. guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP NET), gruczolaków przysadki, ziarniniaków i ognisk aktywacji leukocytów w przebiegu chorób z autoimmunizacji. Metoda polega na podaniu dożylnym analogów somatostatyny (najczęściej oktreotydu) skoniugowanych z niewielkimi cząsteczkami związków organicznych (np. DTPA) i jonami izotopów promieniotwórczych (indu 111, technetu 99m).

  Działania uboczne[ | edytuj kod]

  Do najważniejszych działań ubocznych PRRT należą supresja szpiku kostnego, ciężka trombocytopenia, białaczka, niewydolność nerek. Niewydolności nerek zapobiega się podając roztwór aminokwasów (najczęściej argininy) jednoczasowo z wlewem analogów somatostatyny.

  Scyntygrafia receptorowa – badanie scyntygraficzne pozwalające ocenić obecność i rozmieszczenie receptorów somatostatynowych w tkankach. Duża gęstość receptorów wskazuje na patologiczny charakter tkanki, np. guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP NET), gruczolaków przysadki, ziarniniaków i ognisk aktywacji leukocytów w przebiegu chorób z autoimmunizacji. Metoda polega na podaniu dożylnym analogów somatostatyny (najczęściej oktreotydu) skoniugowanych z niewielkimi cząsteczkami związków organicznych (np. DTPA) i jonami izotopów promieniotwórczych (indu 111, technetu 99m).Lutet (Lu, łac. lutetium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża. Dawna nazwa to kasjop (Cp).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • scyntygrafia receptorowa
 • guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego
 • rakowiak
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ramage, JK et al. Guidelines for the management for gastroenteropancreatic neuroendocrine (including carcinoid) tumors. „Gut”. 54, s. 1-16, 2005. PMID: 15888809. 
  2. Kaltsas, GA, Papadogias, D, Makras, P, Grossman, AB. Treatment of advanced neuroendocrine tumours with radiolabelled somatostatin analogues. „Endocr Relat Cancer”. 12. 4, s. 683-99, 2005. PMID: 16322317. 
  3. Bolanowski, M, Kos-Kudła, B. Możliwości rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego. „Postepy Hig Med Dośw”. 59, s. 48-55, 2005. PMID: 15761386. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Erasmus MC Lutetum Treatment (ang.) / (niderl.)
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Somatostatyna (SRIF, ATC: H01 CB01) – hormon peptydowy będący antagonistą somatoliberyny. Somatostatyna blokuje wydzielanie hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową oraz hamuje wydzielanie insuliny.Arginina (Arg) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA. Obecność grupy guanidynowej w cząsteczce jest przyczyną jej zasadowego charakteru. W organizmach żywych uczestniczy w przemianach azotowych: przenoszeniu azotu w mocznikowym cyklu Krebsa oraz w syntezie kreatyniny.
  Warto wiedzieć że... beta

  Niewydolność nerek – stan upośledzenia nerek ponad możliwości fizjologiczne ich kompensacji. Wyróżnia się stan przewlekły i ostry.
  Rakowiak (ang. carcinoid, łac. argentaffinoma, carcinoid) – nowotwór wywodzący się z jelitowych komórek neuroendokrynnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.