• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cegłów - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Cegłów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej, w powiecie mińskim, w gminie Cegłów.
  Gmina Kałuszyn (dawn. miasto Kałuszyn + gmina Chrościce) - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Cegłów (daw. gmina Mienia) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Cegłów to jedna z najstarszych osad południowo-wschodniego Mazowsza. Cegłów położony jest nad źródłami rzeki Mienia na wschód od Mińska Mazowieckiego (8 km). Cegłów jest gminą rolniczo-letniskową z uwagi na mikroklimat i bliskie położenie od centrum Warszawy (ok. 45 km), oraz na obszar Chronionego Krajobrazu z rezerwatem „Jedlina”. W okolicznych lasach można spotkać dęby i sosny liczące od 100 do 150 lat. Dominują tu lasy mieszane o dwupiętrowym drzewostanie w których panują świerki, sosny, graby, dęby, jodły i modrzewie. W warstwie podszytu występują: jałowiec, jarząb, kruszyna a nawet leszczyna. Spotkać tu można będącego obecnie pod ochroną widłaka, wiele gatunków i odmian mchu, który tworzy wspaniały kolorowy dywan przeplatany od czasu do czasu kwiatami i ziołami. W zależności od pory roku ujrzeć można będącą pod ochroną konwalię majową, przylaszczkę, zawilec lub zwykły leśny fiołek czy storczyka kukułkę. Natomiast jeśli chodzi o zioła to występują: dziurawiec, arnika i tysiącznik. Można też zbierać pachnące owoce jagodowe i poziomki, czarną jagodę, malinę, jeżynę, borówkę i żurawinę z których miejscowe gospodynie przygotowują wspaniałe potrawy oraz smakowite desery i ciasta. Największą jednak atrakcją i przyjemnością są grzybobrania. Trwają one praktycznie od maja aż do listopada.

  Gmina Mrozy (dawn. gmina Kuflew + gmina Jeruzal) – gmina wiejska (od 1 stycznia 2014 miejsko-wiejska) w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim.Województwo siedleckie – jedno z 49 województw istniejących w okresie 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckim, łomżyńskim, białostockim od północy; z bialskopodlaskim od wschodu; z lubelskim i radomskim od południa i stołecznym warszawskim z zachodu. Na terenie województwa siedleckiego znajdowała się eksklawa województwa warszawskiego – wieś Zabieżki.

  Siedziba gminy to Cegłów.

  Historia[]

  Początków istnienia Cegłowa można doszukiwać się w czasach przedhistorycznych o czym świadczą znaleziska z okolic Cegłowa, niektóre znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Nazwa miejscowości na przestrzeni lat ulegała ciągłym zmianom. W latach 1621–1869 Cegłów był miastem (prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez Zygmunta III Wazę, a utracił po powstaniu styczniowym na mocy dekretu cara Aleksandra II). Cegłowianie brali czynny udział w walkach o wolność i wyzwolenie. Po upadku powstań ludność nie ustawała w walce o przetrwanie duchowe i materialne. Pomagano sobie wzajemnie, szczególnie opiekowano się osobami samotnymi, starcami i dziećmi. Młodzież uczono czytania i pisania w języku ojczystym. Tworzono koła gimnastyczne i chóry. Cegłowianie brali czynny udział w walkach o wolność podczas I i II wojny światowej oraz w walkach z bolszewikami w 1920 roku, o czym świadczy znajdujący się na rynku pomnik postawiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i obelisk z tablicą pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców w czasie II wojny światowej. Nazwa Cegłowa wiązała się prawdopodobnie z rozwiniętą na tym terenie produkcją cegły i wyrobów garncarskich.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Gmina Mińsk Mazowiecki (dawn. gmina Mińsk) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Cegłów ma obszar 95,74 km², w tym:

 • użytki rolne: 59%
 • użytki leśne: 35%
 • Gmina stanowi 8,22% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Cegłów w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Ceglow.png

  Sołectwa[]

  Sąsiednie gminy[]

  Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica

  Powiat miński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), w aglomeracji warszawskiej, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mińsk Mazowiecki.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przypisy

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Siennica – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. Została utworzona 1 stycznia 1973 r. na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gmina Mienia (następnie gmina Cegłów) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni warszawskiej. Siedzibą władz gminy była Mienia.
  Gmina Jakubów - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Gmina Latowicz (dawn. gmina Latowicz + gmina Wielgolas) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.