• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cefuroksym

  Przeczytaj także...
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.Lipofilowość (lipofilność) – skłonność cząsteczek chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych jak heksan czy toluen. Cząsteczki lub fragmenty cząsteczek lipofilowych są najczęściej hydrofobowe i niepolarne, ale pojęcia te nie są tożsame. Pojęciem przeciwstawnym do lipofilowości jest lipofobowość. Nie należy mylić lipofilowości z liofilowością.
  Cefalosporyny – grupa półsyntetycznych antybiotyków β-laktamowych o szerokim spektrum działania bakteriobójczego. Są to pochodne kwasu 7-aminocefalosporynowego (7-ACA) i zawierają w swojej cząsteczce dwupierścieniową strukturę cefemu, który wykazuje większą odporność na działanie β-laktamaz niż penam.

  Cefuroksymorganiczny związek chemiczny, półsyntetyczna cefalosporyna II generacji o działaniu bakteriobójczym o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Aktywny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Nieaktywny wobec bakterii atypowych. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego, stąd stosuje się podawanie drogą parenteralną (pozajelitową). Nie jest metabolizowany, a jego biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 80 min. Wydalanie następuje przez nerki.

  Uniwersytet Alberty (ang. University of Alberta) to uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Edmonton, w prowincji Alberta. Ma 3200 wykładowców i ponad 35 tys. studentów.Odczyn Coombsa – (test antyglobulinowy), immunologiczna metoda diagnostyczna umożliwiająca wykrywanie przeciwciał w klasie IgG (niekompletnych) za pomocą surowicy antyglobulinowej, stosowana w transfuzjologii i diagnostyce zakażeń.

  Aksetyl cefuroksymu[ | edytuj kod]

  Aksetyl cefuroksymu

  Do stosowania doustnego przeznaczony jest prolek, aksetyl cefuroksymu. Jest to bardziej lipofilowa pochodna cefuroksymu, jego ester z 1-(1-ketoetoksy)etan-1-olem. Jego dostępność biologiczna wynosi 40–52% (wyższa jest po posiłku). Podobnie jak cefuroksym, nie jest metabolizowany i jest wydalany przez nerki, jednak ma dłuższy okres półtrwania: 1,2–1,5 godziny.

  Układ moczowo-płciowy (łac. Systema urogenitale) wyższych kręgowców (w tym człowieka) składa się z dwóch części:Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.

  Wskazania[ | edytuj kod]

 • zakażenia układu oddechowego,
 • zapalenie ucha środkowego,
 • zakażenie skóry i tkanek miękkich,
 • zakażenia układu moczowego,
 • rzeżączka,
 • borelioza.
 • Przeciwwskazania[ | edytuj kod]

 • nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe lub penicyliny,
 • niewydolność nerek.
 • Reakcje niepożądane[ | edytuj kod]

 • reakcje alergiczne (wysypka, eozynofilia, gorączka, rzadko anafilaksja),
 • zapalenie żył,
 • dodatni test Coombsa,
 • anemia hemolityczna (rzadko),
 • granulocytopenia i trombocytopenia.
 • Preparaty[ | edytuj kod]

  Preparaty cefuroksymu mają postać proszku do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzyknięć. W Polsce są dostępne: Aprokam, Biofuroksym, Cefuroxim-MIP i Zinacef.

  Rzeżączka (łac. Gonorrhoea) – choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria – dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae).Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.

  Preparaty aksetylu cefuroksymu to tabletki lub proszek/granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. W Polsce są dostępne: Bioracef, Cefox, Cefuroxime, Ceroxim, Furocef, Tarsime, Xorim, Xorimax, Zamur, Zinnat i Zinoxx.

  Dawkowanie[ | edytuj kod]

 • Cefuroksym: Dożylnie lub domięśniowo. Zwykle u osób dorosłych 0,75–1,5 g trzy razy na dobę.
 • Aksetyl cefuroksymu: Doustnie. Zwykle u osób dorosłych 0,25–0,5 g dwa razy na dobę.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cefuroxime, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB01112 (ang.).
  2. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. Cefuroksym (cefuroxime), indeks.mp.pl [dostęp 2019-05-08].
  5. Cefuroksym (aksetyl cefuroksymu) (cefuroxime axetil), mp.pl [dostęp 2019-05-08].
  6. D. Dzierżanowska: Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej. s. 299.
  7. Preparaty zawierające: cefuroksym (cefuroxime), mp.pl [dostęp 2019-05-08].
  8. Preparaty zawierające: cefuroksym (aksetyl cefuroksymu) (cefuroxime axetil). mp.pl. [dostęp 2019-05-08].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Indeks leków Medycyny Praktycznej. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-006-X.
 • Leki Współczesnej Terapii. Wyd. XVIII. Warszawa: Split Trading. ISBN 83-85632-95-6.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, polegający na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny (Hb), erytrocytów i ich następstw.Anafilaksja (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) to rodzaj ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która ma charakter ogólnoustrojowy. Słowo anafilaksja pochodzi z greki: ana – oznacza na przeciwieństwo, a phyl – ochrona. Jej definicję podali w 1902 roku Paul Portier i Charles Richet.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dostępność biologiczna (biodostępność) - w farmakologii określa część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego oraz szybkość wchłaniania tej substancji. Biodostępność leku w przypadku podania donaczyniowego (dożylnego) wynosi 100%. Przy podaniu w inny sposób, np. doustnie, jest zawsze niższa.
  Granulocytopenia – zmniejszenie poniżej normy liczby granulocytów we krwi obwodowej. Najczęściej granulocytopenia ma związek z neutropenią, ponieważ najliczniejszymi granulocytami są neutrofile i to zmiany właśnie ich liczby zwykle decydują o ogólnej liczbie granulocytów, do których należą jeszcze eozynofile oraz bazofile.
  Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa, łac. borreliosis, ang. Lyme disease, Lyme borreliosis) – wielonarządowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.
  Zapalenie ucha środkowego – częsta choroba wieku dziecięcego. W pierwszym okresie zazwyczaj jest infekcją wirusową. Jeżeli się przedłuża, najczęściej wywoływane jest przez bakterie należące do gatunków Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis.
  Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych). Nerki są narządem parzystym, którego kształt przypomina ziarno fasoli, są koloru czerwonobrązowego (wskutek dużej zawartości krwi).
  Układ oddechowy (łac. systema respiratorium) – zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie. Integralnym elementem układu jest narząd oddechowy
  Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.845 sek.