• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cecylia Niewiadomska

  Przeczytaj także...
  Stanisław Niewiadomski (ur. 1900 w Warszawie, zm. 1990 tamże) – polski poeta, pisarz i plastyk okresu powojennego; przez całe życie związany z rodzimym miastem – Warszawą.Liga Narodowa, tajna, działająca we wszystkich trzech zaborach organizacja polityczna, utworzona 1 kwietnia 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej. W konspiracji kierowana z zaboru austriackiego przez Romana Dmowskiego, przedstawiciela skrzydła narodowego. Jej celem było kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego - silnego, gotowego oprzeć się innym narodom i realizującego własną misję dziejową. Charakteryzowało ją dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa. Liga negowała walkę klasową. Za zagrożenie uważała działalność mniejszości narodowych. Piętnowała ucisk carski, krytykowała obóz ugodowców za ich lojalizm wobec Rosji. Jej działacze odzyskanie niepodległości pojmowali jako cel dalekosiężny. Organizacja ta wydawała we Lwowie "Przegląd Wszechpolski".
  Eligiusz Józef Niewiadomski (ur. 1 grudnia 1869 w Warszawie, zm. 31 stycznia 1923 tamże) – polski malarz, wykładowca i krytyk sztuki, społecznik, uczestnik walk o niepodległość Polski, sympatyk ruchów nacjonalistycznych, zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Brat Cecylii Niewiadomskiej.
  Grób Cecylii Niewiadomskiej na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim

  Cecylia Niewiadomska (ur. 22 listopada 1855 w Warszawie, zm. 12 czerwca 1925 w Warszawie) – polska nauczycielka, tłumaczka, pisarka, autorka podręczników oraz działaczka oświatowa.

  Znana jest głównie jako tłumaczka Baśni Hansa Christiana Andersena.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Towarzystwo Oświaty Narodowej (TON) – tajne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe i polityczne, założone w 1899 w Warszawie przez Ligę Narodową i ściśle jej podporządkowane. Nawiązywało do idei i działalności Łączności, szerzyło oświatę na wsi i prowadziło akcję uświadomienia narodowego, propagowało nacjonalizm i solidaryzm społeczny, prowadziło kursy oświatowe, kółka rolnicze, biblioteki, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. Z TON wyłoniła się sekcja robotnicza, która zapoczątkowała Związek im. Jana Kilińskiego. W 1905 TON współtworzyło Narodowy Związek Robotniczy. W jego miejsce Liga Narodowa powołała Organizację Narodową. W 1905 TON ujawnił się i przekształcił w Macierz Szkolną Królestwa Polskiego.

  Siostra Eligiusza Niewiadomskiego, ciotka Stanisława Niewiadomskiego.

  Była członkiem Ligi Narodowej. Była członkinią Towarzystwa Oświaty Narodowej, związaną z okręgiem warszawskim i z wydzielonymi w nim rejonami.

  Cecylia Niewiadomska spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 235–II–3).

  Twórczość (wybór)[]

 • O czem Zosia nie wiedziała, 1897
 • Odrodzona, 1896 (powieść)
 • Stracona, 1897 (powieść)
 • Bardzo dawno; Królestwo skał: bajeczki, 1908
 • Bez przewodnika, 1908
 • Dotrzymuj słowa; Koledzy; Samolub, 1908
 • Elementarz: nauka czytania i pisania z obrazkami i wzorkami pisma, 1905
 • Legendy, podania i obrazki historyczne, 1918
 • Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach, 1916
 • Czytanki dla szkół początkowych: rok trzeci
 • Czytanki dla szkół powszechnych: rok czwarty, oddział piąty
 • Kobieta w Polsce
 • Lat temu dziewięćset
 • Królowa Jadwiga
 • Materjał do pogadanek etycznych w ochronach i szkołach początkowych ułożony systematycznie
 • Nasi pisarze: ich życie i dzieła: krótki zarys piśmiennictwa polskiego XIX w.
 • Nowa gwiazdka: zbiór powiastek i wierszyków dla dzieci od lat 7-10
 • Pierwszy rok gramatyki: klasa wstępna
 • Słoneczny światek: powiastki dla dzieci od lat 7 do 10
 • W dolinie łez: powieść współczesna (powieść)
 • W kółku rodzinnem
 • Za późno!
 • Przypisy

  1. Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), Londyn 1964, s. 580.
  2. Tadeusz Wolsza, Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899-1905), w: Kwartalnik Historyczny, 1987, nr. 2, s. 89.
  3. Cmentarz Powązkowski w Warszawie. (red.). Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. ISBN 83-03-00758-0.

  Bibliografia[]

 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna. T. 1 -. ISBN 83-902184-0-2. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.