• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Case Western Reserve University

  Przeczytaj także...
  Albert Abraham Michelson (ur. 19 grudnia 1852 w Strzelnie, zm. 9 maja 1931 w Pasadenie) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w 1907 za konstrukcję interferometru.Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej. Teoria pozwoliła usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagnetyzmu.
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Uniwersytet Case’a i Western Reserve (ang. Case Western Reserver University) – amerykański uniwersytet niepubliczny w Cleveland w stanie Ohio.

  Powstał w 1967 przez połączenie dwóch usytuowanych bliski siebie uczelni: Uniwersytetu Western Reserve (założonego w 1826 w Hudson jako Western Reserve College a w 1882 przeniesionego do Cleveland i przemianowanego na Adelbert College of Western Reserve University; pierwotna nazwa i część drugiej od historycznego terytorium Connecticut Western Reserve) oraz Instytutu Technicznego Case’a (Case Institute of Technology, założonego w 1880 w Cleveland jako Case School of Applied Science; nazwa na cześć Leonarda Case’a, fundatora tej uczelni).

  ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network) – pierwsza sieć rozległa oparta na rozproszonej architekturze i protokole TCP/IP. Jest bezpośrednim przodkiem Internetu. Istnieje do dzisiaj.NCAA Division III - najniższy z trzech szczebli rozgrywek w głównym amerykańskim systemie międzyuczelnianych zawodów sportowych, NCAA. W przeciwieństwie do sytuujących się wyżej NCAA Division I i NCAA Division II, w Dywizji III uprawianie sportu przez studentów ma charakter wyłącznie hobbystyczny i jest łączone z zupełnie normalnym tokiem studiów. Uczelnie te nie oferują stypendiów sportowych, nie przyjmują także żadnych studentów wyłącznie ze względu na ich osiągnięcia sportowe. Występy ich drużyn nie są dla uczelni źródłem poważnego dochodu (gdy tymczasem uczelnie z Dywizji I czerpią bardzo znaczące zyski z praw do transmisji telewizyjnych zawodów, sprzedaży biletów itp).

  Z historii[ | edytuj kod]

  W 1887 przeprowadzono tu słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, w którym fizycy zdyskredytowali istnienie eteru kosmicznego. Eksperyment ten wykazał, że prędkość światła w próżni jest stała w układzie odniesienia źródła, co otworzyło drogę do teorii eteru Lorentza, emisyjnych teorii światła i wreszcie szczególnej teorii względności Einsteina (w 1905). Albert Abraham Michelson, wtedy profesor Szkoły Nauki Stosowanej Case’a (Case School of Applied Science), został pierwszym amerykańskim fizykiem, który otrzymał Nagrodę Nobla (w 1907). Edward Morley był w tym czasie profesorem Uniwersytetu Western Reserve.

  Internet2 - niedochodowe konsorcjum rozwijające i wdrażające technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. Zostało założone w październiku 1996 i zrzesza 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, agencji rządowych oraz partnerów ze świata przemysłu informatycznego, takich jak Comcast, Sun Microsystems i Cisco Systems.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Czasy współczesne[ | edytuj kod]

  Jako jedną z pierwszych uczelni podłączono go w 1971 do sieci ARPANET. Uniwersytet należy do konsorcjum uniwersyteckiego wdrażającego techniki szybkiego transportu danych, Internet2.

  Przy katedrze antropologii i archeologii działa Centrum Badań Tybetańskich (w którym pracował Melvyn Goldstein), utrzymujące ekstensywne wolne archiwum sieciowe przedruków prac naukowych i prac doktorskich w dziedzinie tybetystyki, w tym dotyczące poliandrii w Tybecie.

  Uczelnia posiada 19 drużyn sportowych w różnych dyscyplinach, znanych pod nazwą Case Western Reserve Spartans. Rywalizują one w NCAA Division III, a dokładniej w konferencji University Athletic Association.

  Teorie emisji, teorie emisyjne, zwane również teoriami emitera lub balistycznymi teoriami światła – teorie fizyczne w optyce i elektrodynamice, alternatywne zarówno dla teorii eteru jak i szczególnej teorii względności (STW). W teoriach emisyjnych, tak jak w STW, światło w próżni jest zawsze emitowane z prędkością c względem źródła. Jednak zamiast zakładać niezmieniczość c, teorie emisyjne postulują transformacje galileuszowskie. Niektóre teorie emisji zachowują lub próbowały zachować zasadę względności, tak jak STW, bo nie ma w nich wyróżnionego układu odniesienia dla transmisji światła. W tym celu teorie emitera modyfikowały standardową elektrodynamikę Maxwella, by była bardziej zgodna z mechaniką newtonowską. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Uniwersytetu Case’a i Western Reserve (ang.)
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Doświadczenie Michelsona-Morleya – eksperyment zaliczany obecnie do najważniejszych doświadczeń w historii fizyki. Miał na celu wykazanie ruchu Ziemi względem hipotetycznego eteru poprzez porównanie prędkości światła w różnych kierunkach względem kierunku ruchu Ziemi. Doświadczenie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 1881 przez Alberta Abrahama Michelsona, który w 1887 powtórzył je wraz z Edwardem Morleyem.
  Edward Williams Morley (ur. 29 stycznia 1838 w Newark, stan New Jersey; zm. 24 lutego 1923 w West Hartford, Connecticut) - amerykański naukowiec, fizyk i chemik.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Poliandria w Tybecie – tybetańska tradycja małżeństwa kilku mężczyzn z jedną kobietą, zwykle w formie związku pomiędzy braćmi i wspólną żoną (tzw. poliandria braterska) albo jako małżeństwo między ojcem i synami, a jego następną żoną (tzw. poliandria dwupokoleniowa). Rzadziej występujący wariant w formie wspólnego związku małżeńskiego pomiędzy braćmi i dwiema kobietami jest nazywany poligynandrią.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
  Hudson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w północno-wschodniej części stanu Ohio. Liczba mieszkańców w 2005 roku wynosiła 23 084.
  Eter (fr. éther z gr. αἰθήρ, d. αἰθέρος) – hipotetyczny ośrodek, w którym miałyby się rozchodzić fale elektromagnetyczne oraz światło. We współczesnej nauce teoria eteru pojawiła się pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem teorii elektromagnetyzmu, a następnie upadła wraz z powstaniem szczególnej teorii względności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.