• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Carl Gottlieb Svarez

  Przeczytaj także...
  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)) – uniwersytet znajdujący się we Frankfurcie nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia, we wschodnich Niemczech. Nazwa Viadrina pochodzi z łaciny i oznacza nad Odrą. Kontakty z Polską są priorytetem uczelni, dlatego też w 1998 utworzono Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostkę wspólną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Johann Heinrich Casimir von Carmer (ur. 29 grudnia 1720 w Bad Kreuznach, zm. 23 maja 1801 w Górze na Śląsku) – pruski wielki kanclerz, XVIII–wieczny reformator prawa.

  Carl Gottlieb Svarez (ur. 27 lutego 1746 w Świdnicy, zm. 14 maja 1798 w Berlinie) – niemiecki prawnik, jeden z twórców Landrechtu pruskiego.

  Urodził się w Świdnicy na Śląsku, krótko po tym, jak prowincja ta została zdobyta przez Prusy w wojnie z Austrią. Był synem adwokata i tamtejszego rajcy. Jego rodzina zmieniła nazwisko ze „Szwartz” na hiszpańsko brzmiące „Svarez”. Studiował na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studia rozpoczął w 1762, mając 16 lat. Już w 1766 zdał we Wrocławiu egzaminy asesorskie. Ożenił się z – młodszą o 9 lat – Joanną Dorotą Arndt (1755 – 1827).

  Hala Targowa we Wrocławiu (właśc. Hala Targowa nr I - niem. Markthalle Nummer 1) - zbudowana według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera w latach 1906-08. Mieści się przy ul. Piaskowej (Sandstraße), u zbiegu z pl. Nankiera (Ritterplatz) i ul. św. Ducha (Heiligegeiststraße), w bezpośredniej bliskości wyspy Piasek, mostu Piaskowego i najstarszych dzielnic miasta. Hala stanowi cenny zabytek sztuki inżynierskiej.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Od 1771 pracował jako wyższy radca rządowy w ówczesnym rządzie Śląska. Śląsk – ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla Prus – posiadał wówczas osobny zarząd niż pozostałe pruskie prowincje. Svarez zajmował się sprawami rolnictwa. Przedstawił, zaakceptowany przez władze, projekt dotyczący listów zastawnych, hipoteki, dla zorganizowania sprawnego systemu kredytowego. Dzięki swoim inicjatywom stał się najbliższym współpracownikiem śląskiego ministra sprawiedliwości – późniejszego wielkiego kanclerza Prus – Johanna Heinricha von Carmer. Po tym, jak von Carmer na polecenie króla Fryderyka II objął stanowisko kanclerza, Svarezowi powierzono ministerstwo sprawiedliwości.

  Corpus Iuris Fridericianum ("Kodeks Fryderyka", "Corpus Iuris Fridericiani") – zbiór praw opracowany za panowania króla Prus Fryderyka II w latach 1749 - 1751. Fryderyk II nosił się bowiem z zamiarem skodyfikowania całości pruskiego prawa w duchu Oświecenia. Zbiór - przygotowany pod kierunkiem kanclerza Samuela von Cocceji - nie uzyskał jednak aprobaty monarchy. Dotyczył m. in. prawa osobowego i rzeczowego. Pewne jego postanowienia zostały co prawda wprowadzone w życie, ale tylko w niektórych prowincjach państwa pruskiego.Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder) – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na wysokości od 19 do 135 m n.p.m. i wraz z polskimi Słubicami (które do 1945 stanowiły jego wschodnią dzielnicę) tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Miasto jest siedzibą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

  Na nowym stanowisku Svarez brał udział w najważniejszych pracach ustawodawczych. Pracował nad Ordynacją Hipoteczną (Hypothekeordnung) z 1785. Współpracował przy ułożeniu Landrechtu – największej pruskiej kodyfikacji XVIII wieku. Odpowiadał za te tytuły kodeksu, które dotyczyły prawa cywilnego. W 1793, na bazie Corpus Iuris Fridericianum, opracował na nowo procedurę cywilną, tzw. Powszechną Ordynację Sądową (Algemeine Gerichtsordnung). Tak kształował przepisy prawa sądowego, by ograniczyć bezpośredni wpływ absolutnego monarchy na sądownictwo. Było to zgodne z duchem Oświecenia.

  Świdnica (niem. Schweidnitz, czes. Svídnice) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Miasto leży historycznie na Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą. Od 2004 r. siedziba diecezji świdnickiej. Świdnica wchodzi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej..Karol Wilhelm Koranyi (ur. 18 lutego 1897 we Lwowie, zm. 23 września 1964 w Warszawie) – polski prawnik, historyk prawa karnego.

  Był również nauczycielem późniejszego króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Napisał popularne broszury publicystyczne Unterricht über die Gesetze („Nauki o ustawach) i Briefwechsel über die gegenwärtige Justiz Reform in den Preussischen Staaten („Listy o obecnej reformie prawa w państwach pruskich”). Dzięki swoim dziełom stał się jednym z najbardziej znanych prawników niemieckich swojego czasu.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Na jego cześć we Wrocławiu wystawiono mu pomnik. Monument stał przed Halą Targową, zburzono go w czasie II wojny światowej.

  Źródła

 • Karol Koranyi, Powszechna historia prawa, oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska, Warszawa 1976.
 • Katarzyna Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1993.
 • Przypisy

  1. Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2002.
  2. Karol Koranyi, Powszechna historia prawa, oprac. Katarzyna Sójka Zielińska, Warszawa 1976.

  Linki zewnętrzne[]

 • http://bibliothek.bbaw.de/kataloge/literaturnachweise/svarez/literatur.pdf
 • Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.Landrecht pruski ("pruskie prawo krajowe", oficjalnie "Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich", Allgemeines Landrecht für die Königlich Preussischen Staaten) – powszechny kodeks obowiązujący w Prusach od 1 czerwca 1794 do 1900.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fryderyk Wilhelm III (ur. w Poczdamie 3 sierpnia 1770, zm. w Berlinie 7 czerwca 1840) – z dynastii Hohenzollernów, król pruski od 1797.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.