• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cardin Le Bret

  Przeczytaj także...
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.Monarchia absolutna, absolutyzm – forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii (przykładem starożytnej monarchii absolutnej może być ustrój Cesarstwa Rzymskiego) oraz mające ją uzasadnić doktryny polityczne.
  Armand-Jean du Plessis de Richelieu (ur. 9 września 1585 w Paryżu, zm. 4 grudnia 1642 tamże) – francuski diuk, kardynał, pierwszy premier Francji.

  Cardin Le Bret (ur. 1558, zm. 1655) – francuski teoretyk polityczny i propagator, którego zatrudniał kardynał Armand Jean Richelieu.

  Le Bret miał udowodnić, że monarchia absolutna jest najlepszą formą rządów. W tym celu napisał dzieło: De la Souveraineté du Roy (O suwerenności królewskiej), opublikowane po raz pierwszy w roku 1632. Le Bret rozwijał w nim koncepcję suwerenności władzy monarszej, którą stworzył Jean Bodin. Suwerenność ta rozumiana była jako wyłączność sprawowania władzy wykonawczej i ustawodawczej przez króla. Le Bret wzmocnił argumenty Bodina twierdząc min., że : "suwerenność jest niepodzielna jak punkt w geometrii".

  Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji.Giovanni Botero (ur. w 1544 w Bene Vagienna, zm. w 1617 w Turynie) – włoski historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji. Autor geografii powszechnej, w której znalazł się pierwszy opis statystyczny Polski (przekład polski Relatiae powszechne albo nowiny pospolite). Giovanni Botero w swej książce Della Ragion di Stato ("O racji stanu") z 1589 roku, w której pojawia się po raz pierwszy wyrażenie: "racja stanu", które na grunt francuski przejmie Cardin Le Bret (1558-1665).

  Cardin Le Bret twierdził, że król powinien rządzić sprawiedliwie, są jednak przypadki (jednym z nich była według niego i Richelieu wojna trzydziestoletnia i udział w niej Francji), kiedy władca powinien porzucić etykę i postępować tak jak nakazuje "racja stanu" (raison d'état - terminu tego użył po raz pierwszy Włoch Giovanni Botero (1544-1617) w swej książce Della Ragion di Stato z 1589).

  Jean Bodin zwany Bodinusem (ur. w 1530 w Angers, zm. w 1596 w Laon) – francuski prawnik, teoretyk państwa, polityk, twórca ideologii francuskiego absolutyzmu, zwolennik monarchii absolutnej, opracował nowożytne pojęcie suwerenności. Jego najbardziej znane dzieło to Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej.Wojna trzydziestoletnia – konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Rzeszy niemieckiej wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) a katolicką dynastią Habsburgów. Mimo że wojna spowodowana była przyczynami natury religijnej, jednym z powodów jej długotrwałości stało się również dążenie mocarstw europejskich (nie tylko protestanckich) do osłabienia potęgi Habsburgów.

  Linki zewnętrzne[]

 • Francuska witryna o tradycji Bodina i le Breta
 • Cardin Le Bret and Lese Majesty
 • Absolutism and the Divine Right of Kings • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.