• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Capron - Illinois

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:

  Capron – wieś w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Boone. Według spisu z 2000 roku wioskę zamieszkuje 961 osób.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Wioska zajmuje powierzchnię 1,9 km, całość stanowi ląd.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku wioskę zamieszkuje 961 osób skupionych w 332 gospodarstwach domowych, tworzących 245 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 508,3 osoby/km. W wiosce znajdują się 354 budynki mieszkalne, a ich gęstość występowania wynosi 187,2 mieszkania/km. Wioskę zamieszkuje 91,57% ludności białej, 0,94% stanowią Afroamerykanie, 1,14% to rdzenni Amerykanie, 0,52% Azjaci, 4,27% ludność innej rasy i 1,56% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras. Hiszpanie lub Latynosi stanowią 12,8% populacji.

  Hrabstwo Boone - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 41 786. Siedzibą hrabstwa jest Belvidere.Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  W wiosce są 332 gospodarstwa domowe, w których 42,2% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia żyjących z rodzicami, 63% stanowią małżeństwa, 7,2% stanowią kobiety nie posiadające męża oraz 26,2% stanowią osoby samotne. 19% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 6,6% żyjących samotnie ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,89 osoby, natomiast rodziny 3,33 osoby.

  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych (w szczególności akcentuje się tu dziedzictwo iberyjskie). Czasami nazwa ta może się odwoływać do pochodzenia społecznego czy przynależności rasowej (w tym znaczeniu jest używana w krajach Ameryki Centralnej). W USA termin Latino jest synonimem nazwy Hispanic i oznacza wszystkie osoby pochodzące z rejonu Ameryki Łacińskiej. Językiem ojczystym Latynosów jest hiszpański lub portugalski. W większości są wiernymi Kościoła katolickiego. Kultura latynoska cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Jako jej przykładowe elementy można wymienić m.in. popularne tańce: tango, samba czy rumba. Charakterystyczna jest też latynoska muzyka.

  Przedział wiekowy kształtuje się następująco: 31,1% stanowią osoby poniżej 18 roku życia, 8,8% stanowią osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 33% stanowią osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 18,1% stanowią osoby pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 8,9% stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Średni wiek wynosi 32 lat. Na każde 100 kobiet przypada 103,2 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 103,1 mężczyzn.

  Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 46 786 dolarów, a dla rodziny wynosi 52 500 dolarów. Dochody mężczyzn wynoszą średnio 36 406 dolarów, a kobiet 24 226 dolarów. Średni dochód na osobę w mieście wynosi 17 624 dolarów. Około 2,8% rodzin i 3,1% populacji miasta żyje poniżej minimum socjalnego, z czego 1,6% jest poniżej 18 roku życia i 10,3% powyżej 65 roku życia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Capron • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.948 sek.