• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Calec

  Przeczytaj także...
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Calec – określenie jałowej pod względem archeologicznym warstwy geologicznej niezawierającej oczekiwanego materiału kulturowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.