• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CPM/R

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) – element komputera przeznaczony do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane są stacjami dysków miękkich.
  Kompatybilność (ang. compatibility, pol. „zgodność”) – cecha oprogramowania oraz sprzętu, która umożliwia bezproblemową współpracę systemów komputerowych, w szczególności wymianę danych.

  CPM/R to system operacyjny, zgodny z systemem CP/M w wersji 2.2, przeznaczony do zarządzania i nadzorowania pracy komputera Bosman 8.

  Kompatybilność systemu CPM/R z systemem CP/M dawała użytkownikom systemu komputerowego Bosman 8 możliwość korzystania z bogatego oprogramowania dostępnego dla systemu CP/M. Ponadto identyczna składnia dyrektyw (poleceń systemowych), poleceń edycyjnych, zasad tworzenia nazw plików, dostępność tych samych podprogramów wbudowanych, a także identyczna organizacja pamięci, znacząco ułatwiała naukę i korzystanie z systemu oraz pracę programistów korzystających z cech systemu i podprogramów wbudowanych.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Może wyrażać pojedynczą głoskę, sylabę lub wchodzić w skład innych połączeń - np. dwuznaków. W języku francuskim zestaw nawet pięciu liter może oznaczać jedną głoskę.

  System CPM/R, w porównaniu do pierwowzoru, czyli systemu CP/M, został rozbudowany o elementy wynikające z cech specyficznych dla sprzętu, dla którego został przygotowany, czyli komputera Bosman 8. W szczególności chodzi o obsługę pamięci RAM o wielkości 512 kB. Pamięć ta była wykorzystywana między innymi jako szybki ramdysk.

  Cykl życia programu – seria kolejnych zmian programu, w trakcie których sukcesywnie odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów (tzw. bugów).Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.

  Inną, bardzo istotną cechą systemu, jest umieszczenie zasadniczej jego części w pamięci ROM (BIOS). W praktyce oznacza to, że po uruchomieniu komputera i przeprowadzeniu czynności wstępnych, system zgłasza się znakiem zachęty i jest gotowy do pracy. Jedynie systemowe programy narzędziowe i użytkowe, rozszerzające możliwości konsoli, jako zlecenia nierezydentne, niewymagane do prawidłowej pracy z określonymi aplikacjami użytkowymi, pozostały w postaci plików wykonywalnych dostarczanych na dyskietce.

  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Część rezydenta systemu została także rozszerzona o program D, łączący możliwości szeregu poleceń systemowych oraz dostarczających nowych funkcji, niedostępnych w systemie CP/M. Program D dostosowany był do współpracy z terminalami dostarczanymi wraz z komputerem Bosman 8:

 • AN-2001,
 • ANG-3001.
 • Komunikaty systemowe wyświetlane były w języku polskim.

  Znak zachęty (ang. command prompt) to wykorzystywany w wierszu poleceń znak lub sekwencja znaków wskazująca gotowość komputera do przyjmowania poleceń.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  System przypisuje następujące oznaczenia literowe do poszczególnych stacji dyskietek:

 • A – dysk krzemowy,
 • B – pierwsza stacja dyskietek,
 • C – druga stacja dyskietek.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. w zakresie adresów od 00 do FF (wartości w szesnastkowym systemie liczbowym)
  2. ramdysk w pamięci komputera
  3. w komputerze wyposażonym w stację 5,25", była tylko jedna stacja dyskietek
  4. jeżeli występuje, co ma miejsce dla komputera wyposażonego w stacje 3"

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • CP/M
 • Polecenia systemu operacyjnego CP/M
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Mikrokomputer Bosman 8, Instrukcja obsługi, Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unitra Unimor,
  2. Wojciech Cellary. Czy będziemy mieli polski mikrokomputer?. „Informatyka Komputery Systemy – dodatek do "Żołnierza Wolności"”. 10, s. 4, 1987. Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe". ISSN 0860-2794. 
  Szesnastkowy system liczbowy, system heksadecymalny, hex – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Skrót hex pochodzi od angielskiej nazwy hexadecimal. Do zapisu liczb w tym systemie potrzebne jest szesnaście znaków (cyfr szesnastkowych).Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.
  Warto wiedzieć że... beta

  BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia) – zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Posiada on własną pamięć, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych na naszym komputerze. Jest to program zapisany w pamięci ROM płyty głównej oraz innych kart rozszerzeń takich jak np. karta graficzna.
  Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.
  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Podprogram wbudowany – podprogram standardowy, dostępny w konkretnym języku programowania do realizacji określonej operacji.
  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.