Coordination of Information on the Environment

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z CORINE)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

CORINE, czyli Coordination of Information on the Environment - system informacji na temat przyrody nadzorowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA czyli European Environmental Agency). Celami programu są:

CORINE land cover - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący gromadzenie informacji dotyczących form pokrycia terenu. Głównym źródłem informacji są zdjęcia satelitarne, pochodzące z satelity Landsat 7 dokonującego zdjęć z rozdzielczością 30 metrów a później IRS oraz Spot 4. Zdjęcia interpretowane są za pomocą zdjęć lotniczych oraz mapy topograficznej.Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.
 • realizacja polityki ekologicznej UE, która obejmuje ochronę bioróżnorodności we wszystkich wymiarach
 • określenie kierunku dotyczącego polityki ochrony przyrody, jej wdrażanie i pobudzanie różnych służb państwowych w tym wymiarze.
 • Siedzibą CORINE jest Bruksela.

  CORINE stanowi podstawę dla systemu obszarów chronionych NATURA 2000 opartego na europejskiej sieci ekologicznej EECONET.

  CORINAIR - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Baza CORINAIR zawiera informacje o ilości emitowanych gazów (dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak.CORINE biotopes - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący typowanie ostoi przyrodniczych o znaczeniu europejskim, sporządzenie opisu bogactwa przyrodniczego kraju, inicjowanie prac nad krajowym systemem informacyjnym ochrony przyrody.

  W Polsce program CORINE jest realizowany w trzech działach tematycznych:

 • CORINE land cover (gromadzi informacje dotyczące użytkowania ziemi)
 • CORINAIR (inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń)
 • CORINE biotopes (typowanie ostoi przyrodniczych, sporządzanie opisu bogactwa przyrodniczego)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Ochrona przyrody w Polsce – system prawny, formy ochrony oraz działania z zakresu ochrony przyrody realizowane na terenie Polski.
  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  Reklama