• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CORDIS

  Przeczytaj także...
  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  CORDIS (ang. Community Research and Development Information Service) – baza informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Cele[]

  Do głównych celów CORDIS-u należy:

 • Ułatwianie udziału we wspólnotowej działalności badawczej.
 • Poprawienie wykorzystania wyników badań, przy ukierunkowaniu na sektory o zasadniczym znaczeniu dla konkurencyjności Europy.
 • Promowanie dzielenia się wiedzą (know how) w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw – w szczególności poprzez publikowanie wyników finansowanych przez UE badań prowadzonych w kolejnych programach ramowych – a także poparcia społeczeństwa dla nowych technologii.
 • Jako jeden z największych europejskich portali informacyjnych na tematy badawczo-rozwojowe CORDIS udostępnia obszerne zasoby informacji na temat badań naukowych w UE. W skład portalu wchodzi między innymi:

 • około 230 tys. stron WWW tworzących ponad 180 serwisów,
 • dziesięć własnych baz danych zawierających ponad 300 tys. rekordów, dodatkowe zewnętrzne bazy danych i usługi pokrewne,
 • około 50 tys. dokumentów do pobrania,
 • rozbudowany system wskazówek dla użytkownika, zaawansowane wyszukiwarki oraz system automatycznego powiadamiania pocztą elektroniczną o aktualizacji zasobów informacji.
 • Linki zewnętrzne[]

 • CORDIS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.