• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CONFIG.SYS

  Przeczytaj także...
  Plik konfiguracyjny – plik komputerowy używany do zmiany ustawień niektórych programów komputerowych. Są wykorzystywane przez zwykłe aplikacje, programy serwerowe i systemy operacyjne. Pliki są często pisane w ASCII (rzadziej w UTF-8) i podzielone na linie, zakończone znakiem end-of-line. Można je uznawać za prostą bazę danych. Niektóre pliki są tworzone i edytowane w edytorach ASCII. Inne są tworzone i modyfikowane w sposób ukryty dla użytkownika poprzez interfejs graficzny. Dane w tych plikach mogą być zapisane binarnie w ściśle określonym porządku lub tekstowo w formacie typu klucz - wartość..ini - rozszerzenie plików inicjalizacyjnych, zawierających dane konfiguracji danego programu (np. ustawienia kolorów) dla programów przeznaczonych do systemów Microsoft Windows.
  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.

  CONFIG.SYS – podstawowy plik konfiguracyjny systemów operacyjnych MS-DOS, OS/2 oraz systemów Windows z serii 9x.

  Składnia przypomina tę używaną w plikach .ini systemu Windows; w przypadku stosowania menu posiada sekcje. Standardowym zapisem są pary postaci parametr=wartość, które wyglądają jak zmienne. W rzeczywistości służą one do definiowania parametrów zajętości pamięci albo ładują programy rezydentne i sterowniki urządzeń (device=, devicehigh= i inne).

  Windows 2000 – 32-bitowy, wielozadaniowy z wywłaszczaniem, wielowątkowy system operacyjny z serii NT. Jest to kolejny system operacyjny należący do rodziny Windows NT. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Jego następcami są Windows XP, wydany w październiku 2001 roku, oraz Windows Server 2003, wydany w kwietniu 2003 roku. Windows 2000 jest klasyfikowany jako system operacyjny o jądrze hybrydowym.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

  Kolejność zapisu w pliku nie zawsze jest zachowywana podczas jego przetwarzania – niektóre polecenia wykonywane są przed innymi. Dlatego dokonując zapisu w tym pliku użytkownik może się skupić wyłącznie na kolejności ładowania sterowników nie martwiąc się o pozostałe parametry.

  AUTOEXEC.BAT – nazwa specjalnego programu wsadowego m.in. systemu MS-DOS. Znajduje się on w katalogu głównym uruchamianego systemu plików/partycji.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Sekcje i menu[ | edytuj kod]

  Plik CONFIG.SYS może posiadać sekcje podobnie jak pliki .ini. Istnieją przy tym sekcje o znaczeniu specjalnym:

  [menu] – przy pomocy tej sekcji możliwe jest stworzenie menu wyboru, które będzie wyświetlane podczas startu systemu. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie konfiguracji, która ma zostać użyta podczas ładowania systemu. Wybór może mieć także wpływ na działanie pliku AUTOEXEC.BAT, gdyż wybór przekazywany jest w postaci zmiennej systemowej %config%.

  COMMAND.COM – domyślna powłoka (inaczej interpreter poleceń) systemu MS-DOS i niektórych wersji systemu Windows. Tłumaczy polecenia wpisane po znaku zachęty (ang. prompt; zwykle w postaci "C:>" lub "C>") na komendy wykonywalne przez system DOS.MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.

  [common] – polecenia z tej sekcji wykonywane są zawsze niezależnie od wyboru wskazanym w menu. Warto nadmienić, że sekcji tych może istnieć więcej niż jedna.

  Pozostałe sekcje odpowiadają nazwom wybranej pozycji w menu, o ile takie zostało utworzone.

  Wykorzystanie pliku w systemie[ | edytuj kod]

  Po odczytaniu pliku CONFIG.SYS MS-DOS przechodzi do ładowania COMMAND.COM, który następnie uruchamia program wsadowy AUTOEXEC.BAT.

  Program wsadowy, plik wsadowy (ang. batch file) – program komputerowy wykonywany w trybie wsadowym, tj. bez wpływu użytkownika na przebieg programu. Plik wsadowy to plik, w którym zapisany został program wsadowy. Programy wsadowe mogą być wykonywane w różnych systemach operacyjnych, w szczególności w systemach Unix, Linux, DOS, Windows i innych.Program rezydentny (TSR, Terminate and Stay Resident) – program załadowany do pamięci operacyjnej komputera w dowolnej chwili jako "back stage" - "proces w tle" i pozostający w stałej gotowości do wykonania. Program rezydentny obsługuje w czasie rzeczywistym właściwe sobie wywołania lub przerwania.

  Pliki CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT można także znaleźć w późniejszych wersjach systemu Microsoft Windows. Najczęściej są to puste pliki, bez jakichkolwiek wpisów. OS/2 nie korzysta z pliku AUTOEXEC.BAT.

  Przykładowy plik CONFIG.SYS[ | edytuj kod]

  device = c:\dos\himem.sys
  device = c:\dos\emm386.exe umb
  dos = high,umb
  devicehigh = c:\windows\mouse.sys
  devicehigh = c:\dos\setver.exe
  devicehigh = c:\dos\smartdrv.exe
  country = 048,852,c:\dos\country.sys
  

  Windows NT[ | edytuj kod]

  Odpowiednikiem CONFIG.SYS w systemach rodziny Windows NT, począwszy od Windows 2000 jest plik config.nt znajdujący się w katalogu <główny katalog Windows>\system32\ (np. C:\Windows\system32).

  Windows 98 (nazwa robocza Memphis, numer wersji 4.1) - 16/32-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika firmy Microsoft. Jego premiera miała miejsce 25 czerwca 1998.RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych określa ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opis składni pliku CONFIG.SYS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zmienna - konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty: symboliczną nazwę, miejsce przechowywania i wartość; pozwalająca w kodzie źródłowym odwoływać się przy pomocy nazwy do wartości lub miejsca przechowywania. Nazwa służy do identyfikowania zmiennej w związku z tym często nazywana jest identyfikatorem. Miejsce przechowywania przeważnie znajduje się w pamięci komputera i określane jest przez adres i długość danych. Wartość to zawartość miejsca przechowywania. Zmienna zazwyczaj posiada również czwarty atrybut: typ, określający rodzaj danych przechowywanych w zmiennej i co za tym idzie sposób reprezentacji wartości w miejscu przechowywania. W programie wartość zmiennej może być odczytywana lub zastępowana nową wartością, tak więc wartość zmiennej może zmieniać się w trakcie wykonywania programu, natomiast dwa pierwsze atrybuty (nazwa i miejsce przechowywania) nie zmieniają się w trakcie istnienia zmiennej. W zależności od rodzaju języka typ zmiennej może być stały lub zmienny. Konstrukcją podobną lecz nie pozwalającą na modyfikowanie wartości jest stała.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.