• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CODOG

  Przeczytaj także...
  Turbina gazowa (nazywana także turbiną spalinową lub silnikiem turbospalinowym) - silnik cieplny, który energię napędową pobiera z przepływających spalin lub innego gazu roboczego, zwanego czynnikiem termodynamicznym lub roboczym. Określenie "turbina gazowa" odnosi się do maszyny składającej się ze sprężarki i turbiny (połączonych zwykle wspólnym wałem), oraz komory spalania umieszczonej pomiędzy nimi.COSAG (ang. COmbined Steam And Gas turbine) – rodzaj siłowni na okręcie, składającej się z turbin parowych pracujących podczas prędkości marszowej (ekonomicznej) oraz jednej lub więcej turbin gazowych uruchamianych dodatkowo podczas prędkości maksymalnej (siłownia parowo-turbogazowa).
  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.
  Siłownia okrętowa w układzie CODOG

  CODOG (ang. Combined Diesel or Gas Turbine) – rodzaj siłowni na okręcie, składającej się z jednego lub więcej silników Diesla pracujących podczas prędkości marszowej (ekonomicznej), oraz jednej lub więcej turbin gazowych, na które jest przełączany napęd podczas prędkości maksymalnej (pościgowej).

  CODAG (ang. COmbined Diesel And Gas turbine) – rodzaj siłowni okrętowej, składającej się z jednego lub więcej silników diesla pracujących podczas prędkości marszowej (ekonomicznej), oraz jednej lub więcej turbin gazowych uruchamianych dodatkowo podczas prędkości maksymalnej (pościgowej).CODAD (ang. COombined Diesel And Diesel) – rodzaj siłowni statku wodnego, składającej się z jednej lub więcej par silników diesla, w których jeden z silników pracuje podczas prędkości mniejszej (ekonomicznej), a drugi jest dodatkowo uruchamiany podczas prędkości większej lub podczas większego obciążenia jednostki.

  System stosowany najczęściej w układzie jednej pary silnik-turbina na każdą z dwóch śrub napędowych. Silniki Diesla nie pracują podczas pracy turbin gazowych.

  System CODOG stosowany jest na jednostkach pływających wymagających zarówno dużego zasięgu jak i doraźnej dużej mocy. Służy oszczędności paliwa. Wykorzystywany jest we współczesnych okrętach wojennych średniej wielkości, np. fregatach rakietowych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • CODAD, CODAG, CODLAG, COGAG, COGOG, CONAS, COSAG
 • Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny. Do cylindra dostarczane jest powietrze, kiedy tłok zbliża się do swojego GMP następuje wtrysk paliwa, które następnie spala się po przekroczeniu w komorze spalania temperatury jego zapłonu. Do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne tak jak w przypadku silnika o zapłonie iskrowym zewnętrzne źródła ciepła. Stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25.CONAS (ang. COmbined Nuclear And Steam) – rodzaj siłowni na okręcie, składającej się z turbin parowych pracujących podczas prędkości marszowej (ekonomicznej) i prędkości maksymalnej wraz reaktorami atomowymi oraz kotłami okrętowymi opalanych tradycyjnym paliwem (mazut). Zasada działania tego układu przedstawia się następująco:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fregata rakietowa – klasa średniej wielkości współczesnych okrętów, o uzbrojeniu w skład którego wchodzą wyrzutnie rakietowe. Fregaty rakietowe, nazywane też po prostu fregatami, stanowią obecnie jedną z najliczniejszych i podstawowych klas okrętów.
  COGAG (ang. COmbined Gas turbine And Gas turbine) – rodzaj siłowni na statku wodnym, składającej się z jednej lub więcej par turbin gazowych, w których jedna z turbin pracuje podczas mniejszych prędkości, a druga jest dodatkowo uruchamiana podczas prędkości większych, lub podczas większego obciążenia jednostki.
  CODLAG (ang. COmbined Diesel-eLectric And Gas turbine) – rodzaj siłowni na okręcie, składającego się zazwyczaj wielu silników diesla wytwarzających prąd elektryczny dla potrzeb silników elektrycznych prędkości marszowej (ekonomicznej), napędzających śruby okrętowe. Niezbędny nadmiar mocy potrzebny do osiągnięcia prędkości maksymalnej (pościgowej) umożliwia zastosowanie jednej lub więcej turbin gazowych przyłączonych do tychże śrub za pomocą przekładni redukcyjnych. Napęd ten jest modyfikacją napędu CODAG.
  COGOG (ang. COmbined Gas turbine Or Gas turbine) – rodzaj siłowni na okręcie, składającej się z jednej lub więcej par turbin gazowych o dużej różnicy mocy, w których jedna z turbin pracuje tylko podczas mniejszych prędkości (ekonomicznych), a druga tylko przy większych prędkościach.
  Siłownia okrętowa (maszynownia okrętowa) – podsystem funkcjonalny statku wodnego, okrętu, którego podstawowym zadaniem jest wytworzenie trzech rodzajów energii:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.