• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • COBOL

  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Burroughs – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, które miało szereg osiągnięć we wczesnym okresie umaszynowienia przetwarzania informacji.
  National Institute of Standards and Technology (ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar. W latach 1901 - 1988 nosił nazwę National Bureau of Standards (ang. Narodowe Biuro Standaryzacji). Główna siedziba znajduje się w Gaithersburg w stanie Maryland. Bezpośredni nadzór nad agencją sprawuje Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (Department of Commerce).

  COBOL (ang. COmmon Business Oriented Language) – język programowania stworzony z głównym przeznaczeniem do prac programistycznych w dziedzinach ekonomii i biznesu.

  Historia[]

  Prace nad COBOL-em zostały rozpoczęte w 1959 roku na spotkaniu Short Range Committee w Pentagonie, zorganizowanym przez Charlesa Phillipsa z amerykańskiego departamentu obrony. Komitet miał na celu doraźnie (short range) określić wspólny język programowania dla środowisk przemysłowych. W skład komitetu wchodziło:

  Pentagon (z ang. Pięciokąt) – siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, stąd też "Pentagonem" jest często określany sam Departament Obrony.Rekurencja, zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
 • sześciu przedstawicieli przemysłu
 • Burroughs
 • IBM
 • Minneapolis-Honeywell
 • RCA
 • Sperry Rand
 • Sylvania Electric Products
 • trzy agendy rządu USA
 • Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych
 • David Taylor Model Basin
 • National Bureau of Standards (Narodowy Urząd Standaryzacji)
 • Planowane komitety średniego i dalekiego zasięgu albo nie działały albo nie zostały nawet utworzone. Ostatecznie uformował się podkomitet złożony z sześciu osób:

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Larry Wall (ur. 27 września 1954 roku w Los Angeles) – amerykański programista komputerowy, twórca języka skryptowego Perl oraz takich programów jak: patch, rn, metaconfig (patrz: polecenia systemu operacyjnego Unix).
 • William Selden i Gertrude Tierney z IBM
 • Howard Bromberg i Howard Discount z RCA
 • Vernon Reeves i Jean E. Sammet z Sylvania Electric Products
 • Po dalszych pracach w styczniu 1960 roku specyfikacja języka została ogłoszona drukiem przez rząd USA i nazwana COBOL-60. Prace nad COBOL-em trwały około 6 miesięcy, jest on używany od ponad 40 lat.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Grace Murray Hopper, z d. Grace Brewster Murray (ur. 9 grudnia 1906 w Nowym Jorku, zm. 1 stycznia 1992 w Arlington w stanie Wirginia) – amerykańska pionierka informatyki, przez szereg lat służyła w United States Navy, w 1986 przeszła w stan spoczynku w stopniu kontradmirała (Rear Admiral - lower half).

  Zalety i wady[]

  Chociaż COBOL posiada wspaniałe możliwości tworzenia własnej dokumentacji i ma dobre typy danych, ma także wiele wad, patrząc przez pryzmat współczesnych języków programowania:

 • nadmiernie rozbudowana składnia
 • brak zmiennych lokalnych
 • brak rekurencji
 • brak dynamicznej alokacji pamięci
 • brak programowania strukturalnego
 • brak programowania obiektowego (aczkolwiek istnieją rozszerzenia OO-COBOL)
 • Osobliwością języka COBOL jest składnia, którą starano się uczynić jak najbardziej podobną do naturalnego języka angielskiego. Np. dodanie do siebie wartości zmiennych A i B z umieszczeniem wyniku w zmiennej C zapisuje się w COBOLu następująco:

  Algek – język programowania opracowany w ZSRR w oparciu o język ALGOL 60 i dodatkowe struktury danych oraz dane tekstowe. Powstał w wyniku prac prowadzonych w celu opracowania języka programowania wspólnego dla rozwiązywania zagadnień ekonomicznych i numerycznych, w tym przetwarzania danych masowych i tekstowych. Powstał w przybliżeniu w tym samym czasie co język PL/1 w USA.Zmienna lokalna w programowaniu, to zmienna zdefiniowana i dostępna wyłącznie w określonym bloku programu, tworzona w momencie wejścia do tego bloku oraz usuwana z pamięci w momencie wyjścia z danego bloku. Tym samym zasięg zmiennej lokalnej oraz czas jej życia pokrywaną się i obejmują blok, w którym zmienna lokalna jest zdefiniowana. Zmienna lokalna ma więc określony, ograniczony zakres istnienia i dostępności. To w jakich blokach programowych można tworzyć zmienne lokalne definiuje składnia konkretnego języka programowania. Typowymi blokami, w których można w różnych językach programowania tworzyć zmienne lokalne, są moduły, podprogramy oraz w pewnych językach programowania także instrukcje blokowe (lub inne instrukcje strukturalne, np. pętla for w języku C i inne). Zmienna lokalna w danym bloku przesłania zdefiniowaną zmienną globalną, lub zmienną lokalną z bloku nadrzędnego, o tym samym identyfikatorze. Tym samym programista nie może wprost, za pomocą danego identyfikatora, w bloku o zdefiniowanej zmiennej lokalnej, odwołać się do zmiennej zewnętrznej o tym samym identyfikatorze co zdefiniowana zmienna lokalna, choć może to zrobić za pomocą innych konstrukcji, jeżeli są dostępne w danym języku programowania, np. selekcja, wskaźniki, przemianowanie, nakładanie zmiennych lub inne.
  ADD A TO B GIVING C.
  

  Kropka w COBOL-u pełni rolę podobną do średnika w większości imperatywnych języków programowania (tzn. kończy zapis instrukcji).

  COBOL jest językiem nienawidzonym przez wielu naukowców i programistów, według Waltera Brighta "języki programowania są tworzone przez programistów dla programistów i tak powinno być. Ostatnim językiem napisanym dla menedżerów był COBOL, nigdy nie słyszałem aby ktoś powiedział o nim coś dobrego". Edsger Dijkstra powiedział o COBOL-u, "używanie COBOL-a kaleczy mózg, nauczanie COBOL-a powinno być uznane za przestępstwo". Twórca języka programowania Perl Larry Wall powiedział "wiedziałem, że będę nienawidził ten język jak tylko zobaczyłem, że używa on komendy "PERFORM" zamiast "DO"", a według Charlesa Petzolda "COBOL jako narzędzie programowania jest tak samo seksowny jak klucz nasadowy". Według słownika hackerskiego Jargon File "to jest słaby, przegadany, sflaczały język używany przez dziurkaczy kart do wykonywania nudnych, bezmyślnych czynności na mainframe'owych dinozaurach. COBOL jest synonimem zła".

  Karta dziurkowana, karta perforowana - nośnik danych stosowany do zapisu informacji w maszynach z automatycznym przetwarzaniem danych. Używana do programowania komputera począwszy od ich konstrukcji aż do lat 80. XX wieku, stosowana współcześnie z papierową taśmą dziurkowaną.Mainframe (ang. main – główny, frame – struktura) (często w Stanach Zjednoczonych nazywany "Big Iron", dawniejsze polskie określenie to "komputery głównego szeregu") – klasa komputerów używanych głównie przez duże organizacje dla krytycznych aplikacji (np. finansowych, statystycznych). Są systemami o dużej niezawodności. W czasie, gdy powstawały i odnosiły największe sukcesy, ich alternatywą były minikomputery i kalkulatory.

  Program "Hello world" w języku COBOL[]

  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
  *
  ENVIRONMENT DIVISION.
  *
  DATA DIVISION.
  *
  PROCEDURE DIVISION.
  PARA-1.
  DISPLAY "Hello world!".
  *
  EXIT PROGRAM.
  END PROGRAM HELLO-WORLD.
  

  Zobacz też[]

 • Grace Hopper
 • Algek
 • Przypisy

  Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.Programowanie strukturalne to paradygmat programowania zalecający hierarchiczne dzielenie kodu na bloki, z jednym punktem wejścia i jednym lub wieloma punktami wyjścia. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie (lub ograniczenie) instrukcji skoku (goto). Dobrymi strukturami są np. instrukcja warunkowe (if, if...else), pętle (while, repeat), wyboru (case, ale nie switch z C i potomnych). Strukturalność zakłócają instrukcje typu: break, continue, switch (w C itp.), które jednak w niektórych przypadkach znacząco podnoszą czytelność kodu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  United States Air Force (USAF) – Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za pewną część działań w powietrzu (duża liczba samolotów i śmigłowców bojowych podlega także marynarce wojennej, wojskom lądowym i korpusowi piechoty morskiej). Utworzone zostały jako odrębny rodzaj sił zbrojnych na bazie lotnictwa armii amerykańskiej, 18 września 1947, poprzednikiem USAF były:
  David Taylor Model Basin – amerykańskie centrum testowe, naukowo-badawcze i konstrukcyjne marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Bethesda w stanie Maryland. Właścicielem David Taylor Model Basin jest najwyższe dowództwo techniczne US Navy: Dowództwo Systemów Morskich US Navy (Naval Sea Systems Command - NAVSEA), zarządza zaś instytutem zajmujący się akustyką okrętów, technologiami stealth oraz hydrodynamiką Carderock Division of the Naval Surface Warfare Center. Kompleks należy do największych na świecie instalacji badawczych i testowych zajmujących się kwestiami fizyki środowiska wodnego oraz konstrukcyjnymi okrętów i niektórych rodzajów uzbrojenia. Kompleks David Taylor Model Basin stanowi m.in. budynek o długości 3200 stóp (975 metrów) mieszczący między innymi trzy niezależne baseny - centra testowe: Basen Wód Płytkich, Basen Wód Głębokich oraz Basen Wysokich Prędkości, przy czym dwa ostatnie baseny wyposażone są m.in. w urządzenia zdolne do generacji zarówno stałych jak i nieregularnych fal wodnych. Baseny centrum wykorzystywane są do przeprowadzania szerokiego wachlarza badań i testów hydrodynamicznych, obejmujących zagadnienia związane m.in. z oporem, stabilnością statyczną w spokojnych wodach, charakterystykami napędu strumieniowego, ruchem pionowym i poziomym w wodzie, siłami hydrodynamicznymi oddziaływającymi na ciała zanurzone w wodzie i wiele innych. Dodatkowo, Basen Wysokich Prędkości wykorzystywany jest do pomiarów sił hydrodynamicznych powstających w ruchu wodolotów, ślizgaczy i innych szybkich jednostek operujących w wodach spokojnych lub falujących. Poziom wody w Basenie Wód Płytkich może być regulowany w zależności od potrzeby symulowania warunków panujących na rzekach, kanałach i innych zamkniętych bądź ograniczonych środowiskach wodnych.
  RCA ( Radio Corporation of America) - amerykańska firma elektroniczna istniejąca w latach 1919 - 1986 . Założycielem i głównym menażerem był David Sarnoff. RCA wsławiła się uruchomieniem pierwszej sieci radiowych stacji nadawczych NBC. W okresie międzywojennym firma była głównym w USA producentem lamp elektronowych, głównie pod marką Radiotron. Produkowała też m.in. gramofony , odbiorniki radiowe, telewizory. W 1939 r. RCA zaprezentowana na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w pełni elektroniczny system telewizyjny. Po II wojnie światowej w firmie tej opracowano system telewizji kolorowej NTSC.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Syntaktyka, składnia (gr. syntaktikós porządkujący) – dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń.
  Alokacja pamięci oraz dezalokacja pamięci - w informatyce to odpowiednio przydział i zwolnienie ciągłego obszaru pamięci. Po uruchomieniu, proces (program) otrzymuje od systemu operacyjnego jedną lub więcej pul dostępnej pamięci możliwej do dowolnego wykorzystania. W zależności od przyjętej konstrukcji i zastosowania obszar nazywany jest stertą (ang. heap) lub stosem. W trakcie działania program może zażądać od systemu operacyjnego większej ilości pamięci (alokacja) lub też zwolnić niepotrzebny obszar (dezalokacja).
  IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.