• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CMTS

  Przeczytaj także...
  NTSC – amerykański system telewizji analogowej. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwy organu, który zatwierdził system - National Television System Committee (pl. Krajowy Komitet ds. Systemu Telewizyjnego).DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Interface Specification) standard transmisji danych w istniejących hybrydowych sieciach kablowych HFC. DOCSIS opisuje standard stosowany przede wszystkim w USA, podczas gdy EURODOCSIS to system stosowany głównie w Europie, choć wiele sieci stosuje DOCSIS również na starym kontynencie.
  Hybrid fibre-coaxial (HFC) - angielski termin z dziedziny telekomunikacji oznaczający hybrydową sieć wykorzystującą medium światłowodowe (fibre) i różnego rodzaju koncentryczne kable sygnałowe (coaxial cables). W zależności od umiejscowienia w strukturze sieci są to np. typy od QR860, QR625, QR540, TX15 (magistralne, najlepsze parametry techniczne) aż do RG11 i RG6 łączącego telewizor i/lub modem kablowy z siecią operatora.
  CMTS BSR 64k firmy Motorola
  CMTS Cisco uBR7246VXR z kartą MC16E oraz upconverterem

  Podstawy[ | edytuj kod]

  CMTS (ang. Cable Modem Termination System) to urządzenie przeznaczone dla sieci kablowych, które wraz z modemami kablowymi znajdującymi się u abonentów, służy do transmisji danych – zwykle do zapewnienia dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej.

  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.Modulacja – samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów.

  Technika[ | edytuj kod]

  CMTS razem z modemami kablowymi abonentów tworzy sieć IP działającą na fizycznej sieci telewizji kablowej hybrid fibre-coaxial (HFC; hybrydowa sieć światłowodowo-miedziana) zgodnie ze standardem DOCSIS lub EuroDOCSIS. Zadaniem CMTS jest sprawowanie całkowitej kontroli nad danymi przesyłanymi do i z modemów. O ile w kierunku klienta dzielone jest pasmo jednego kanału telewizyjnego (6 MHz w NTSC lub 8 MHz w PAL, co daje w zależności od modulacji 27 Mbps do 50 Mbps), to w kierunku od abonenta modemy otrzymują z CMTS informację w jakich szczelinach czasowych mogą nadawać dane, współdzielą pasmo w zależności od wersji DOCSIS od 10 Mbps do 30 Mbps. Ze względu na kwestie związane z szumami w torze zwrotnym (upstream) pojedyncza domena MAC (warstwa adresów fizycznych modemów kablowych połączonych w sieć z CMTS) posiada kilka portów upstream na jeden port downstream – zwykle w stosunku 1:4, 1:6 czy 1:8. CMTS obsługuje przynajmniej jedną domenę MAC, w której maksymalna liczba podłączonych modemów i urządzeń ograniczona jest do 4096. CMTS jest zwykle routerem, starsze wersje pracowały wyłącznie jako most.

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  CMTS stosuje się głównie w komercyjnych sieciach kablowych oraz w hotelach i szpitalach posiadających sieci kablowe. Pozwala na udostępnienie abonentom lub użytkownikom usługi szybkiej transmisji danych, będącej praktycznie tożsamą z dostępem do Internetu, oraz usługi telefonii realizowanej za pomocą standardu PacketCable, protokołu MGCP. Dzięki charakterystyce tego standardu i protokołu, usługa jest technicznie porównywalna z tradycyjną telefonią komutowaną, przy czym zwykle jakość głosu jest lepsza, natomiast trudniej osiągnąć wymaganą niezawodność "pięciu dziewiątek".

  Telewizja kablowa (pot. nazywana "kablówką") – nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która pozwala na oferowanie abonentom pakietu programów radia i telewizji oraz szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (tj. Internet, telefon), realizowana za pomocą techniki hybrid fibre-coaxial (HFC). Telewizje kablowe wykorzystują do transmisji pasmo od ~50 do ~900 MHz. Każdy program zajmuje 8 MHz (w standardzie PAL D/K, D1), więc przez kabel koncentryczny można przesłać do 94 programów stacji telewizyjnych.PAL (ang. Phase Alternating Line) – standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym, używany w telewizji kolorowej. Został opracowany w Niemczech przez Waltera Brucha z zakładów Telefunken i po raz pierwszy zastosowany w 1967 roku.

  Przepływność[ | edytuj kod]

  W zależności od wersji DOCSIS, możemy dla pojedynczego abonenta posiadającego modem kablowy osiągnąć od 25 Mbps do i 2 Mbps od dla DOCSIS 1.0/1.1, analogicznie 25 Mbps / 15 Mbps dla DOCSIS 2.0 czy też do 512 Mbps / 45 Mbps ( 45 lub więcej) dla DOCSIS 3.0

  DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Interface Specification) standard transmisji danych w istniejących hybrydowych sieciach kablowych HFC. DOCSIS opisuje standard stosowany przede wszystkim w USA, podczas gdy EURODOCSIS to system stosowany głównie w Europie, choć wiele sieci stosuje DOCSIS również na starym kontynencie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.