• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CDMA2000

  Przeczytaj także...
  Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów. Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

  CDMA2000 − jest hybrydą 2.5G / 3G, odmiana systemu CDMA, zgłoszonego przez amerykański komitet standaryzacyjny T1P1, a rozwijany przez organizację 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2). System ten może pracować w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, korzysta on zarówno z pasm dotychczas wykorzystywanych przez systemy komórkowe (450, 800, 1700, 1900 MHz) jak również z częstotliwości przeznaczonych dla systemów trzeciej generacji.

  IS-95B (Interim Standard - 95B) - standard sieci radiowej używanej w telefonii komórkowej opublikowany przez Telecommunications Industry Association (TIA). IS-95B opiera się na wcześniejszym standardzie IS-95A, dodatkowo umożliwia na bazie technologii CDMA pakietową transmisję danych z przepływnością 64 kb/s. Standard ten wykorzystywany jest w sieciach cdmaOne. Sieci, które na bazie tego standardu mają zbudowaną sieć radiowa zaliczane są do systemów 2.5G.CDMA (ang. Code Division Multiple Access) – metoda dostępu do medium transmisyjnego polegająca na przypisaniu poszczególnym użytkownikom korzystającym z tego samego kanału do przesyłania danych, sekwencji rozpraszających, dzięki którym odbiornik jednoznacznie zidentyfikuje przeznaczoną dla niego transmisję. Transmisja z rozpraszaniem ma charakterystykę podobną do sygnałów szumowych.

  System CDMA2000 jest systemem synchronicznym, synchronizowanym z czasem UTC. Do synchronizacji najczęściej wykorzystuje satelitarny system GPS. Synchronizacja sygnałów emitowanych przez wszystkie stacje bazowe ułatwia realizację procedur systemowych: przenoszenia połączeń, wyznaczania lokalizacji terminali.

  Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. sekunda przestępna. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).Telefonia komórkowa - infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek (ang. cells), obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych. Charakterystyczną cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami bazowymi w danej sieci.

  W systemie tym zdefiniowano kilka rozmiarów ramek:

 • ramka podstawowa o długości 20 ms
 • ramka o długości 5 ms, służy do transmisji sygnalizacji systemowych,
 • ramki o długości 40 i 80 ms przeznaczone są do transmisji danych użytkownika.
 • W systemie CDMA2000 stosowana jest regulacja mocy nadajników stacji ruchomych i bazowych w pętlach: zamkniętej i otwartej, częstość transmisji regulacji wynosi 800 razy na sekundę. W systemie tym nie zdefiniowano kanałów transportowych, a ich rolę przejęły kanały logiczne.

  cdmaOne – standard telefonii komórkowej drugiej generacji wykorzystujący technologię CDMA jako metodę bezprzewodowego dostępu do sieci. Sieci oparte na tym standardzie nazywane są też sieciami IS-95, lub po prostu sieciami CDMA.Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) – telefoniczna sieć cyfrowa telefonii komórkowej bazująca na rozwiniętych w stosunku do 2.5G standardach i trzeciej generacji rodziny standardów IMT-2000. Dzięki poszerzonej pojemności sieci umożliwia ona wprowadzenie dodatkowych usług wykorzystujących transmisję wideo oraz transmisję pakietową (komutacje pakietów).

  Pierwsza faza CDMA2000 została oznaczona symbolem CDMA2000 1x jest rozszerzeniem istniejącego standardu IS-95B i pozwala ona na podwojenie pojemności systemu a także zwiększenie szybkości danych do 614 kbit/s. System CDMA2000 1xEV to druga faza i jest dalszym wzbogaceniem CDMA2000 1x. System ten ma technologię szybkiej transmisji danych HDR (High Data Rate) pozwala na transmisje do 2,4 Mbit/s. System CDMA2000 3x to ostateczny etap systemu CDMA2000.

  CDMA 2000 1x EVDO (ang. Evolution Data Only/Evolution Data Optimized) - wersja technologii CDMA przeznaczona wyłącznie do transmisji danych.

  System CDMA2000 został zaprojektowany dla następujących środowisk:

 • megakomórki w środowisku zewnętrznym − promień komórki większy od 35 km,
 • makrokomórki w środowisku zewnętrznym − promień komórki od 1 km do 35 km,
 • mikrokomórki w środowisku zewnętrznym i wewnątrz pomieszczeń − promień komórki do 1 km,
 • pikokomórki w środowisku zewnętrznym i wewnątrz pomieszczeń − promień komórki do 50 m,
 • bezprzewodowych pętlach abonenckich.

 • Podstawowe parametry systemu CDMA2000

  Wersje systemu[ | edytuj kod]

  System CDMA2000 został opracowany w kilku wersjach:

 • CDMA2000-1X
 • CDMA2000-1xEV-DO
 • CDMA2000-1xEV-DV
 • CDMA2000-3X
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • CDMA
 • cdmaOne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.Kołakowski, J.Cichocki, UMTS Systemy Telefonii Trzeciej Generacji, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2003ISBN 83-206-1507-0​.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.