• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CD40

  Przeczytaj także...
  Przełączanie klas – proces, w wyniku którego następuje wymiana części stałej łańcucha ciężkiego przeciwciała. Ponieważ ten właśnie element budowy przeciwciała określa jego klasę, całokształt zmian nazywamy właśnie przełączaniem klas. Zjawisko to zachodzi w czasie przekształcania się limfocytu B do komórki plazmatycznej.Makrofag – komórka tkanki łącznej, wywodząca się z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku kostnego. Bezpośrednio wywodzi się z monocytów, które opuściły krew.
  Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 x 10/l.
  Struktura ludzkiego białka CD40

  CD40 (ang. cluster of differentiation 40, synonimy: TNFRSF5, p50, Bp50, CDW40 ) – białko występujące na powierzchni komórek prezentujących antygen, niezbędne do ich aktywacji i dostarczające sygnał kostymulujący limfocytom T, wykazującym ekspresję cząsteczki CD154. Gen kodujący CD40 u człowieka znajduje się na chromosomie chromosom 20 w lokacji 20q12-q13.2.

  Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) - rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe. Filamenty w tej tkance są ułożone nieregularnie (brak prążkowania).Interleukina 12, IL-12 - jedna z cytokin należących do grupy interleukin. Cząsteczka interleukiny 12 jest heterodimerem o masie cząsteczkowej ok. 75 kDa (masy podjednostek wynoszą 35 kDa i 40 kDa). Jej źródłem są fagocyty, komórki dendrytyczne i inne komórki prezentujące antygen, w tym limfocyty B. Synteza IL-12 zachodzi pod wpływem różnych patogenów w sposób niezależny od limfocytow T, jak i zależny od tych komórek.

  Ekspresja[ | edytuj kod]

  CD40 występuje konstytutywnie na powierzchni komórek prezentujących antygen: komórek dendrytycznych, limfocytów B i makrofagów, natomiast ekspresja tego antygenu może zostać wyindukowana również na wielu innych rodzajach komórek, np. komórkach nabłonkowych, śródbłonkowych, fibroblastach lub komórkach mięśni gładkich.

  Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin). Komórki plazmatyczne powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B i są jedynymi komórkami zdolnymi do produkcji przeciwciał, dzięki czemu odgrywają poważną rolę w odporności humoralnej i usuwaniu antygenu. Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej komórki te ulegają apoptozie.Komórki dendrytyczne (ang. dendritic cell, DC) są jedynymi, uznawanymi powszechnie za profesjonalne, komórkami prezentującymi antygen. Odgrywają one zatem podstawową rolę w pobudzaniu limfocytów, zwłaszcza dziewiczych. Nazwa komórki dendrytycznej pochodzi od charakterystycznego wyglądu, podobnego do komórki nerwowej, która posiada liczne, rozgałęziające się wypustki (dendryty).

  Funkcja[ | edytuj kod]

  Funkcja CD40 jest zależna od typu komórek, na których powierzchni białko to występuje. Związanie CD154 przez CD40 powoduje uruchomienie szlaków sygnałowych opartych na białkach TRAF. W przypadku monocytów i makrofagów aktywacja CD40 prowadzi do zwiększenie ekspresji samego CD40 oraz innych receptorów z rodziny TNF, a także do produkcji cytokin prozapalnych, takich jak TNF, IL-3, IL-8 czy IL-12. Z kolei w przypadku limfocytów B związanie CD154 przez CD40 prowadzi do proliferacji, przełączania klas oraz różnicowania w komórki plazmatyczne. Oddziaływanie CD40-CD154 ma także znaczenie dla wytwarzania limfocytów B w szpiku kostnym.

  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.Interleukina 8 (IL-8) - należy do chemokin. Występuje w monocytach, makrofagach, limfocytach T i neutrofilach. IL-8 działa na komórki typu CXC, ELR oraz na neutrofile, limfocyty T i bazofile.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CD40 CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5 [Homo sapiens (human) – Gene – NCBI]. [dostęp 2013-09-29].
  2. A. Chatzigeorgiou, M. Lyberi, G. Chatzilymperis, A. Nezos i inni. CD40/CD40L signaling and its implication in health and disease.. „Biofactors”. 35 (6). s. 474-83. DOI: 10.1002/biof.62. PMID: 19904719. 
  3. C. van Kooten, J. Banchereau. CD40-CD40 ligand.. „J Leukoc Biol”. 67 (1), s. 2-17, Jan 2000. PMID: 10647992. 
  4. IS. Grewal, RA. Flavell. CD40 and CD154 in cell-mediated immunity.. „Annu Rev Immunol”. 16, s. 111-35, 1998. DOI: 10.1146/annurev.immunol.16.1.111. PMID: 9597126. 
  5. MR. Alderson, RJ. Armitage, TW. Tough, L. Strockbine i inni. CD40 expression by human monocytes: regulation by cytokines and activation of monocytes by the ligand for CD40.. „J Exp Med”. 178 (2), s. 669-74, Aug 1993. PMID: 7688031. 
  6. MK. Kennedy, KS. Picha, WC. Fanslow, KH. Grabstein i inni. CD40/CD40 ligand interactions are required for T cell-dependent production of interleukin-12 by mouse macrophages.. „Eur J Immunol”. 26 (2), s. 370-8, Feb 1996. DOI: 10.1002/eji.1830260216. PMID: 8617306. 
  7. BR. Renshaw, WC. Fanslow, RJ. Armitage, KA. Campbell i inni. Humoral immune responses in CD40 ligand-deficient mice.. „J Exp Med”. 180 (5), s. 1889-900, Nov 1994. PMID: 7964465. 
  8. T. Kawabe, T. Naka, K. Yoshida, T. Tanaka i inni. The immune responses in CD40-deficient mice: impaired immunoglobulin class switching and germinal center formation.. „Immunity”. 1 (3), s. 167-78, Jun 1994. PMID: 7534202. 
  9. J. Carlring, HM. Altaher, S. Clark, X. Chen i inni. CD154-CD40 interactions in the control of murine B cell hematopoiesis.. „J Leukoc Biol”. 89 (5), s. 697-706, May 2011. DOI: 10.1189/jlb.0310179. PMID: 21330346. 
  Chromosom 20 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 20 liczy około 63 milionów par nukleotydów, co stanowi od 2 do 2,5% materiału genetycznego ludzkiej komórki. Chromosom 20 jest jednym z najmniejszych ludzkich chromosomów. Liczbę genów chromosomu 20 szacuje się na około 900.Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.
  CD154 (ang. cluster of differentiation 154, synonimy: CD40L, CD40LG, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TNFSF5, TRAP, gp39) - białko występujące przede wszystkim na limfocytach T, należące do nadrodziny TNF. Jego główną funkcją jest wiązanie cząsteczki CD40 na komórkach prezentujących antygen i dostarczenie sygnału kostymulującego, wymaganego do aktywacji limfocytu. CD40 może wiązać również integryny α5β1 oraz αIIbβ3. Białko CD154 jest kodowane przez gen CD40LG znajdujący się na chromosomie X w lokacji Xq26. Mimo że funkcja CD154 jest związana przede wszystkim z limfocytami T, jego występowanie stwierdzono także na innych typach komórek: trombocytach, mastocytach, makrofagach, bazofilach, komórkach NK, limfocytach B oraz komórkach spoza linii komórek hematopoetycznych, np. na komórkach mięśni gładkich, śródbłonka i komórkach nabłonkowych.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Chromosomy rozróżniano poprzez wybarwienie. Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.
  Tkanka nabłonkowa, tkanka graniczna, nabłonek (łac. epithelium-nabłonek, textus epithelialis-tkanka nabłonkowa ) – tkanka zwierzęca. Zawiązki nabłonka pojawiają się już w stadium blastuli, ale może się on różnicować znacznie później z listków zarodkowych: ektodermy, entodermy, mezodermy, albo zależnie od grupy systematycznej zwierząt i narządu.
  Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność (sekwencję) aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).
  Komórki prezentujące antygen (ang. antigen presenting cell - APC) – rodzaj komórek, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje APC:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.