CD2

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Struktura krystaliczna cząsteczki CD2

CD2 (ang. cluster of differentiation 2, synonimy: T11/Leu5, LFA-2, receptor dla LFA-3, receptor rozetkowy) – białko występujące na powierzchni limfocytów T oraz komórek NK . CD2 należy do nadrodziny immunoglobulin i w części zewanątrzkomórkowej zawiera dwie domeny immunoglobulinowe . Cząsteczka CD2 kodowana jest przez gen o tej samej nazwie, u człowieka zlokalizowany na chromosomie 1 w pozycji 1p13.1 . CD2 wiąże się z cząsteczką CD58 u człowieka oraz CD48 u myszy , a główną funkcją tego białka jest dostarczanie sygnału kostymulującego limfocytom T i komórkom NK .

Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Chromosomy rozróżniano poprzez wybarwienie. Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.Domena białka – fragment cząsteczki białka wyodrębniony ze względu na samoistną zdolność zachowania swojej struktury trójwymiarowej niezależnie od całej cząsteczki.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. WA. Sewell, MH. Brown, J. Dunne, MJ. Owen i inni. Molecular cloning of the human T-lymphocyte surface CD2 (T11) antigen.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 83 (22), s. 8718-22, Nov 1986. PMID: 3490670. 
  2. CJ. Comerci, EM. Mace, PP. Banerjee, JS. Orange. CD2 promotes human natural killer cell membrane nanotube formation.. „PLoS One”. 7 (10), s. e47664, 2012. DOI: 10.1371/journal.pone.0047664. PMID: 23112830. 
  3. JJ. Yang, Y. Ye, A. Carroll, W. Yang i inni. Structural biology of the cell adhesion protein CD2: alternatively folded states and structure-function relation.. „Curr Protein Pept Sci”. 2 (1), s. 1-17, Mar 2001. PMID: 12369898. 
  4.    : CD2 CD2 molecule [Homo sapiens (human) - Gene - NCBI].  ,  . [dostęp 2013-09-27].
  5. AL. Wilkins, W. Yang, JJ. Yang. Structural biology of the cell adhesion protein CD2: from molecular recognition to protein folding and design.. „Curr Protein Pept Sci”. 4 (5), s. 367-73, Oct 2003. PMID: 14529530. 
Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność (sekwencję) aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).Nadrodzina immunoglobulin (synonim: białka immunoglobulinopodobne, ang. immunoglobulin superfamily, IgSF) – grupa białek wyodrębniona na podstawie istnienia w ich strukturze tzw. splotu immunoglobulinowego. Większość członków tej rodziny to białka o masie cząsteczkowej 70-100 kDa. Nadrodzina immunoglobulin jest uznawana za największą grupę białek o podobnej budowie. Na podstawie analizy genomu człowieka zidentyfikowano 756 genów, których produkty białkowe zawierają domenę immunoglobulinową . Białka immunoglobulinopodobne spotykane są również u bakterii, a ich analiza wskazuje, że pochodzą one od genów eukariotycznych i zostały nabyte w trakcie ewolucji na drodze poziomego transferu genów .
Warto wiedzieć że... beta

Komórki NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) – główna grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK zostały odkryte w latach 70. XX w. u osób zdrowych, wśród których nie spodziewano się odpowiedzi przeciwnowotworowej. Okazało się, że taka odpowiedź jednak występuje i jest silniejsza niż u osób chorych. Obok komórek NK za taki efekt odpowiadają hipotetyczne komórki NC. Ze względu na swoje właściwości komórki NK są zaliczane do komórek K. Efekt cytotoksyczny jest widoczny już po 4 godz. od kontaktu z antygenem i standardowo testuje się go na linii białaczkowej K562.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
Mysz domowa (Mus musculus) – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych. Jest gatunkiem synantropijnym, który prawdopodobnie pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny półpustynne od północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy aż po Wyspy Japońskie. Obecnie znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek (nawet na stacjach antarktycznych). Mysz domowa, odznaczając się doskonałymi zdolnościami adaptacyjnymi, pojawiła się w domostwach ludzkich prawdopodobnie od początków ludzkiej gospodarki rolniczej. Jest wszystkożerna i łatwo może się przystosować do różnego rodzaju pokarmu (np. pokarm wyłącznie roślinny lub wyłącznie pochodzenia zwierzęcego). Nie gromadzi zapasów. Także trudne warunki środowiska nie są dla myszy przeszkodą. Wystarczy wspomnieć, że żyje w kopalniach, a także chłodniach, gdzie temperatura nie wzrasta powyżej 0 °C.
Chromosom 1 – największy ludzki chromosom. Jego DNA tego liczy około 246 milionów par nukleotydów (dokładnie 245 522 847). Chromosom 1 zawiera około 8% materiału genetycznego komórki człowieka. Ustalono, że znajduje się na nim 3141 genów. Liczbę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) szacuje się na około 740 000.

Reklama