• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CD-Action  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Modyfikacja gry komputerowej (potocznie mod) – przeróbka gry komputerowej wykonana przez społeczność graczy albo na zlecenie producenta gry (np. Fallout 3: Point Lookout).Zwiastun – zapowiedź wydarzenia, oznaka, prognostyk, omen. Także osoba przynosząca nowiny, wieści o czymś, co ma nastąpić.

  CD-Action – polski magazyn poświęcony tematyce gier komputerowych.

  Magazyn ukazuje się w cyklu niebędącym dokładnie miesięcznym, gdyż kolejne numery pisma ukazują się co 28 dni. W rezultacie corocznie wychodzi na rynek trzynaście numerów. Obecnie ukazuje się w każdy drugi lub trzeci wtorek miesiąca. Aktualnie standardowa objętość numeru to 132 strony (do marca 2009 było to 148 stron), lecz czasem ulega ona zwiększeniu. Od grudnia 2006 do lipca 2011 wydawany tylko w wersji z jedną dwuwarstwową płytą DVD (wcześniej pojawiały się wersje z czterema płytami CD dla czytelników nieposiadających czytników DVD). Obecnie dodawane są dwie płyty DVD9 w tekturowym opakowaniu. Rysownikami komiksów dla CD-Action są Marek Lenc, Marcin "Otis" Kępski i Błażej Wiśniewski.

  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Maciej Kuc (ur. 19 listopada 1983 w Kielcach) – polski dziennikarz, od sierpnia 2007 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika CD-Action.

  18 października 2005 nastąpiła próba wprowadzenia wersji pisma na rynek czeski. Była ona jednak nieudana, ukazał się tylko jeden numer (wyłącznie w wersji DVD).

  Spis treści

 • 1 Historia czasopisma
 • 1.1 Rok 1996
 • 1.2 Rok 1997
 • 1.3 Rok 1998
 • 1.4 Rok 1999
 • 1.5 Rok 2000
 • 1.6 Rok 2001
 • 1.7 Rok 2002
 • 1.8 Rok 2003
 • 1.9 Rok 2004
 • 1.10 Rok 2005
 • 1.11 Rok 2006
 • 1.12 Rok 2007
 • 1.13 Rok 2010
 • 1.14 Rok 2013
 • 2 Redakcja i współpracownicy
 • 2.1 Zespół redakcyjny
 • 2.2 Stali współpracownicy
 • 2.3 Dyrektor artystyczny
 • 2.4 DTP
 • 2.5 Dawni pracownicy
 • 2.5.1 Smuggler
 • 3 Zawartość merytoryczna
 • 4 Zawartość płyty DVD
 • 5 „Przecieki”
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.Tawerna RPG (ISSN 1895-0000) - jeden z największych i najstarszych polskich zinów internetowych (ukazuje się nieprzerwanie od kwietnia 2000 roku) poświęconych fantastyce i grom fabularnym. Tawerna ukazuje się jako miesięcznik na Cover DVD czasopisma CD-Action. Jednocześnie jest ona dostępna, wraz z pełnym archiwum numerów, na oficjalnej stronie zinu.

  Historia czasopisma[]

  Zamieszczona tu została bardziej szczegółowa historia CD-Action, aczkolwiek nazwa miesiąca jest nazwą numeru, ale niekoniecznie wydanego w danym miesiącu – dzieje się tak ze względu na nieregularny cykl wydawniczy CDA.

  Rok 1996[]

 • 1 kwietnia – pierwszy numer CD-Action, (nakład: 12 500 egz., cena 9,50 zł)
 • lipiec – pierwsza pełna wersja programu
 • grudzień – pierwsza pełna wersja gry (polskie Prawo Krwi); DTP przez pomyłkę na okładce wpisało 12,99 zł zamiast 12,95 zł
 • Rok 1997[]

 • jesień – redaktorem naczelnym CDA zostaje Zbigniew Bański
 • Rok 1998[]

 • lipiec – pierwsza pełna wersja gry zajmująca osobny CD (Pro Pinball: Timeshock!)
 • Rok 1999[]

 • marzec – przekroczenie nakładu 100 tys. egz.; start strony WWW
 • Rok 2000[]

 • lipiec – nakład 200 tys. egzemplarzy; 50. numer
 • zmiana wydawcy na Future Network Publishing
 • Rok 2001[]

 • lipiec – 3 CD na stałe; mniej więcej raz na pół roku pojawiała się równolegle edycja DVD
 • koniec roku – zmiana wydawnictwa na wyd. Bauer
 • grudzień – po raz pierwszy pojawił się trzynasty numer (13/2001)
 • Rok 2002[]

 • lipiec – po raz pierwszy w historii CDA pojawił się film (Powrót Godzilli)
 • Rok 2003[]

 • 1 kwietnia – powstanie forum dyskusyjnego czasopisma
 • sierpień – edycja DVD odtąd wydawana co dwa miesiące
 • Rok 2004[]

 • styczeń – dołączenie czwartej płyty CD do pisma na stałe
 • wrzesień – comiesięczne wydawanie wersji DVD równolegle z wersją CD
 • Rok 2005[]

 • grudzień – zwiększenie objętości płyty DVD (z 4,7 GB do 8,5 GB)
 • Rok 2006[]

 • wrzesień – pierwsza w historii czasopisma pełna wersja gry przed światową premierą (Bad Day L.A.)
 • grudzień – ostatnie wydanie magazynu w wersji z CD
 • Rok 2007[]

 • sierpień – zmiana redaktora naczelnego; miejsce Zbigniewa Bańskiego (który został dyrektorem wydawniczym) zajął dotychczasowy jego zastępca Jerzy Poprawa, natomiast funkcję zastępcy red. nacz. przejął Maciej Kuc, znany czytelnikom jako Qn'ik
 • Rok 2010[]

 • styczeń – zmiana wyglądu i zawartości czasopisma, m.in. likwidacja Gamewalkera; dodanie recenzji gier na konsole i innych drobniejszych zmian
 • Rok 2013[]

 • styczeń – zmiana papieru na bardziej śliski i bardziej wytrzymały, podyktowana rozpoczęciem druku pisma w prywatnej drukarni wydawnictwa Bauer.
 • Tymon Smektała (ur. 22 stycznia 1977 we Wrocławiu) – redaktor czasopisma CD-Action, raper. Syn wrocławskiego felietonisty i krytyka Zdzisława Smektały. Doktor ekonomii, absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, redaktor naczelny niewydawanego już czasopisma Click!. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu public relations i Internetu.Qfant – pismo fantastyczno-kryminalne ukazujące się w formie e-zinu od 11 marca 2009 roku, które powstało we wrześniu 2008 roku (redakcja przyjmuje dokładną datę 29 września 2008 roku) z inicjatywy Piotra Michalika, Jacka Skowrońskiego i Marka Bartniczaka. Pismo dostępne jest również na płytach DVD dołączanych do pisma CD-Action. Obejmuje profilem szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, włączając gatunki grozy i motywy detektywistyczne. Tematyka prezentowana jest nie tylko na płaszczyźnie prozatorskiej, twórcy dużą wagę przywiązują także do sztuk wizualnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cykl życia programu – seria kolejnych zmian programu, w trakcie których sukcesywnie odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów (tzw. bugów).
  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
  Recenzja (z łac. recensio oznaczającego ‘spis ludności, przegląd’, w jęz. pol. za pośrednictwem niem. Recension) – analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, poradnika, wystawy, przedstawienia teatralnego, publikacji multimedialnej, filmu, przemówienia, meczu, mszy itp. Pełni funkcję informacyjną, wartościującą i postulatywną, nakłaniającą lub zniechęcającą.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
  Bad Day L.A. – gra komputerowa, której współtwórcą jest American McGee. Bohaterem gry jest afroamerykański kloszard, Anthony Williams, który ratuje miasto Los Angeles przed kataklizmami i klęskami, m.in. tsunami, trzęsieniami ziemi lub atakiem meksykańskiej gwardii narodowej. Korzysta również ze specyficznej grafiki, stylizowanej na komiksową. Została także wydana na konsolę Xbox.
  Paweł Musiałowski (pseudonim "Mr Jedi", ur. 26 czerwca 1972 we Wrocławiu) - dziennikarz, wydawca, recenzent, popularyzator mangi i anime. Współzałożyciel i redaktor magazynów komputerowych PC-Shareware i CD-Action. Od 1997 r. redaktor naczelny czasopisma Kawaii. W 2003 po zmianie wydawcy odszedł z Kawaii i założył dwumiesięcznik Mangazyn, którego redaktorem naczelnym był do zamknięcia magazynu w roku 2004. Następnie do kwietnia 2009 prowadził dział Vision Film Distribution o nazwie Anime Gate, zajmujący się wydawaniem anime i japońskich filmów aktorskich. W ramach pracy w Anime Gate, jest współautorem tłumaczenia m in. Magiczny kot, Słodkie, słodkie czary. Od 9 lipca 2009 r. prowadzi swój mikroblog na Twitterze. W tym samym roku, rozpoczął nową działalność - studio grafiki i reklamy oraz pośredniczenie w realizacji projektów związanych z Japonią i ogólnie Azją - pod nazwą Kawaii. W 2010 r. wziął udział w obradach 46 ministrów kultury krajów Unii Europejskiej i Azji - spotkanie ASEM (Asia-Europe Meeting) w Poznaniu - w ramach panelu Salonu Polityki nt. kultury popularnej, jej przepływach między Europą, Azją i resztą świata.

  Reklama