• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CABAC

  Przeczytaj także...
  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości.Kodek jest skrótem od "koder/dekoder", co oznacza urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. Kodeki mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną (często w celu transmisji, składowania lub zaszyfrowania) lub odzyskać (odkodować) strumień danych z formy zakodowanej, by umożliwić ich odtwarzanie bądź obróbkę. Kodeki są często używane w wideokonferencjach oraz strumieniowaniu obrazu lub dźwięku.
  Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę nieprzewidywalności.

  CABAC (ang. Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) – kodowanie entropijne użyte w kodeku obrazu AVC jako opcjonalne względem CAVLC (Context-Adaptive Variable Length Coding). W wyniku zastosowania CABAC można uzyskać nawet do 20% mniejszy strumień binarny względem kodowania CAVLC.

  Koder należy do klasy układów kombinacyjnych. Jest to układ posiadający n wejść oraz k=log2n wyjść (czyli n = 2). Wektor (z łac. [now.], „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie - długością lub wartością), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

  Jednym z głównych twórców CABAC-a jest Detlev Marpe z Instytutu Fraunhofera z siedzibą w Berlinie.

  Algorytm[ | edytuj kod]

  CABAC opiera się na adaptacyjnym kodowaniu kontekstowym ciągu symboli binarnych. Dane wyjściowe kodera obrazu (dane sterujące, współczynniki transformaty błędu predykcji, wektory ruchu) poddawane są procesowi binaryzacji za pomocą zdefiniowanych w standardzie książek kodowych, zależnie od kontekstu (poprzednich symboli) w jakim wystąpiły. Następnie takie dane binarne podawane są na koder arytmetyczny ze zdefiniowanym progiem renormalizacji oraz modelem prawdopodobieństwa wystąpienia danego symbolu binarnego. Wynikowe symbole kodera arytmetycznego zapisywane są w końcu do strumienia binarnego.

  Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:
  Cabac catala.PNG

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • H.264/MPEG-4 Part 10 White Paper. 10-2002. - dwie strony podsumowania na temat MPEG CABAC.
 • Iain E. G. Richardson: H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons Ltd., 2003.
 • D.Marpe,H.Schwarz, T.Weigand: Context-Based Adaptive Binary Arithmatic Coding in H.264/AVC Video Compression Standard. 07-2003.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Introduction to Arithmetic Coding. 60 stron.
 • Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding in the H.264/AVC Video Compression Standard. Strona 17 - wprowadzenie. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.