• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bytomsko

  Przeczytaj także...
  Pogórze Wiśnickie (513.34) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Bytomskowieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Żegocina.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.

  Części wsi[ | edytuj kod]

  Położenie[ | edytuj kod]

  Bytomsko położone jest w obniżeniu terenu pomiędzy górami Łopusze Zachodnie (661 m) i Łopusze Wschodnie (611 m) należącymi do Beskidu Wyspowego, a wzniesieniami Żarnówka (457 m) i południowy koniec grzbietu Paprotnej (441 m) , należącymi do Pogórza Wiśnickiego. Przez wieś przebiega droga lokalna łącząca Rajbrot z Żegociną. Wieś położona jest na stosunkowo równym terenie, jedynie jej obszary leżące na północnych stokach Łopusza są strome i zalesione.

  Powiat bocheński - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bochnia. Partnerem powiatu jest niemiecki powiat Saarlouis.Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.

  Wszystkie potoki płynące przez wieś zasilają Potok Sanecki (zlewnia Raby).

  Figurka we wsi

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wieś Bytomsko - podstawowe informacje, www.polskawliczbach.pl [dostęp 2020-07-04].
  2. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych poprzez wyszukiwarkę. Poczta Polska S.A., styczeń 2013. [dostęp 2015-03-26].
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
  4. GUS. Rejestr TERYT
  5. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2013-10-10].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Bytomsko w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
 • Trzciański Potok – prawobrzeżny dopływ Stradomki w województwie małopolskim. Taką nazwę nosi według urzędowego Wykazu wód płynących. Na mapach i w nazewnictwie miejscowym Potok Trzciański ma jednak inne nazwy: Sanka lub Potok Sanecki. Nazwą tą obejmuje się cały bieg potoku od źródeł aż do ujścia do Stradomki. Na mapie Geoportalu nazywany jest Stradomką. W dawnych czasach, gdy Trzciana nazywała się Libichową, potok ten nazywany był Libichówką.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo tarnowskie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 – 1998. Położone w południowo-wschodniej części Polski. Graniczyło z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. Siedzibą władz województwa był Tarnów.
  Żarnówka – pojedyncze, najdalej na południe wysunięte wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim. Ma wysokość 457 m n.p.m. i sąsiaduje od południa z górą Łopusze, która należy już do Beskidu Wyspowego. Żarnówka położona jest na terenie gminy Żegocina, w miejscowościach: Żegocina, Łąkta Górna, Bytomsko. Jest w większości zalesiona, głównie lasem iglastym z przewagą sosny. Wszystkie spływające z niej potoki stanowią dopływ Sanki.
  Łopusze – nazwa obejmująca trzy szczyty w najdalej na wschód wysuniętej części Beskidu Wyspowego, który traci już tutaj swój „wyspowy” charakter i tworzy pasmo o równoleżnikowym przebiegu. Łopusze dzieli się na Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Żegocina – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Żegocina. Miejscowość jest siedzibą gminy Żegocina.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.